Problemen met leren, automatiseren, concentratie, informatieverwerking, het gevoel van een vol of chaotisch hoofd of mentale problemen. Maar ook een fobie, een trauma of angst. De matrixmethode kan helpen deze problemen op te lossen. Hoe kun je leerproblemen anders aanpakken, voor wie is de MatriXmethode geschikt?

Hoe doe je dat: leerproblemen anders aanpakken?

De matriXmethode is een gesprekstechniek ontwikkeld door Ingrid Stoop. Het is een manier van vragen stellen waarmee je kinderen, maar ook volwassene helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te ontdekken.
Met hulp van een coach ontdek je zelf de eigen oplossing voor je probleem. Daarbij worden de juiste vragen gesteld om tot deze oplossing te komen. De strategie die je onbewust gebruikt in het dagelijks leven, de boosdoener, verander je. Als je deze belemmerende strategie vervangt door een betere, eentje die je zelf bedenkt en daardoor deze past bij de persoon. Door de verbeteringen die je aanbrengt, verdwijnen blokkades en neem het leervermogen toe.

Leren hoe te leren

Tijdens de coaching kan het zijn dat blijkt dat een kind een andere leerstijl heeft waardoor het informatie niet goed kan onthouden en moeite heeft om de informatie op een handige manier op te slaan. De matriXmethode helpt om te leren hoe je de basisinformatie op een handige manier kan opslaan, op de eigen manier, zodat het ook weer wordt terug gevonden. Denk aan het opslaan van de  tafels, cijfers 1-100, splitsingen, klok, alfabet, dagen van de week, maanden van het jaar en woorden.

Voor wie is de MatriXmethode geschikt?

De training is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld taal- en rekenzwakte, dyslexie, dyscalculie, beelddenkers, een ‘druk, vol hoofd’, hooggevoeligheid (HSP) en hoogbegaafdheid (HB).

Het doel van de begeleiding is het zelf aanpakken en oplossen van de problemen door gebruik te maken van hun eigen kracht, hun eigen kwaliteiten. Zo kunnen kinderen hun eigen unieke manier van informatieverwerking vinden die aansluit bij hun specifieke behoeften. Wanneer bepaalde informatie gestructureerd (of in sommige gevallen vernietigd) wordt, ontstaat voor een kind overzicht. Hierdoor komt er weer meer ruimte in hun hoofd en zijn zij beter in staat nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken.
Vergelijk het hoofd simpelweg met een kast. Als je daar maar spullen in blijft stoppen zonder dat slim op te ruimen, zit de kast al snel vol én kan je niks meer terugvinden.
De methode is geschikt voor iedereen, van jong tot oud. De enige voorwaarde is dat je in staat moet zijn om de gestelde vragen te begrijpen en te beantwoorden. 

Leerproblemen anders aanpakken door MatriX leren

De kennis die wordt aangeboden leert je te ordenen en op een handige manier op te slaan. Hierdoor wordt de leerstof bewust onthouden en kan het worden opgeroepen wanneer je het nodig hebt. Ook hier ontstaat voor een kind het gevoel van ruimte in zijn hoofd, waardoor ook nieuwe informatie toegang krijgt, en het geeft rust .

MatriXmodel emoties

Emoties zijn eigen gevoelens die in gang gezet worden bij de herinnering aan iets. Of iets wat nu al bedacht is voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Een kind maakt hier in zijn hoofd een eigen plan van. Een eigen “strategie”. In sommige gevallen ontstaan door deze strategieën juist problemen.
Deze eigen creatie is dus ook alleen te veranderen door een kind zelf. Samen met een coach vind je de kracht om gebruik te maken van je eigen mogelijkheden.

Wil je meer weten over de MatriXmethode

Bewaar dit bericht op pinterest

Matrixmethode

bron: mijngebarenwereld.nl en komkinderpraktijk.nl