Mensen kunnen soms conclusies trekken, zonder zich af te vragen, of dat wat zij denken ook klopt bij de persoon over wie ze het hebben. Ze controleren de aanname die ze hebben niet. Bijvoorbeeld de aanname zoals hier: ‘’ze lacht, dus ze vindt het leuk’’.

Kinderen kunnen om diverse redenen lachen. Maar niet elk lachen, is een lachen van plezier of het leuk hebben. Er zijn veel redenen waarom kinderen lachen.

Bovenstaande, ging over een situatie waarin het Loes achtervolgd werd door Janna, daarover al diverse malen een grens over had aangegeven richting Janna: stop, hou op/ nee, ik wil niet samenspelen etc.
Janna ging toch door, met achter Loes aanrennen. De leerkracht greep niet in. Loes lachte, dus ze vond het toch leuk? Zelfs nadat Loes de juf om hulp had gevraagd, kreeg ze die niet.
Het lachen zorgde ervoor, dat Loes niet begrepen werd, en dus bleef zitten met een probleem. Elke pauze, rende Janna weer achter haar aan, en niemand greep in.

In dit geval, ging het over twee kinderen waarin het spel voor Loes als bedreigend werd ervaren. De lach was er niet een van blijdschap, of plezier, maar van spanning. De juffen keken in dit geval naar wat ze uiterlijk zagen en grepen niet in.

Voor Loes werd o.a. daardoor naar school gaan een probleem.
Wat belangrijk is, in je beoordeling of een kind het waardeert, is ook af te checken, of lachen betekent wat je denkt dat het betekent.

Dit voorbeeld gaat over Loes, en er zijn meer verhalen waarin andere kinderen duidelijk lachen, soms hardop, en toch is dit eerder een spanningslach dan een ”wat heb ik het naar mijn zin-” lach.
Belangrijk, om mee te nemen in begeleiding, dat lachen niet altijd betekent wat je denkt dat het betekent.