Kinderen met dyscalculie

Kinderen met dyscalculie! 
Sommige kinderen hebben opvallend veel problemen met rekenen. Bij ernstige rekenproblematiek kan er sprake zijn van dyscalculie. Dyscalculie gekenmerkt zich wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken-wiskundekennis.

Wat is Dyscalculie

Wat is Dyscalculie

Dyscalculie staat veel minder in de belangstelling dan dyslexie. Over dyscalculie is ook nog veel minder bekend. Kinderen met dyscalculie hebben...

Tafels automatiseren

Tafels automatiseren

Met automatiseren wordt bij rekenen bedoeld dat je snel en zonder veel nadenken een som kan uitrekenen. Als kinderen de basisbewerkingen goed hebben...

Een brief aan Jesse Klaver

Een brief aan Jesse Klaver

IsaFaye heeft dyscalculie en het onderwijssysteem belemmert haar om haar dromen waar te maken. Ze schreef een brief aan Jesse Klaver om dit probleem...

Veel kinderen met dyscalculie hebben automatiseringsproblemen

Hoe herken je een beelddenker?

Hoe herken je een beelddenker?

Kinderen die in beelden denken, ervaren vaak moeilijkheden op school. Ons talige onderwijssysteem sluit niet aan bij hun manier van denken en leren. Hoe herken je een beelddenker? Een leuke test om dit te ontdekken gaat als volgt: Vraag een kind: "Gras is ...?" De...

Een beelddenker hoort goed, maar luistert slecht!

Een beelddenker hoort goed, maar luistert slecht!

Voor kinderen die beelddenkers zijn, werkt hun gehoor vaak prima. Maar hoe zit het met horen en luisteren? Ze kunnen geluiden goed oppikken en herkennen. Maar als het op echt luisteren aankomt, ervaren ze soms wat strubbelingen. Dit komt doordat ze informatie anders...