**//sticky ads code//**

Kinderen met leerachterstand kúnnen beter presteren dankzij beweging. De hersenstichting gaat in dit kader een interessant onderzoek uitvoeren.

Basisschoolleerlingen die laag scoren op Cito-toetsen maken kans op overplaatsing naar een school voor speciaal onderwijs. Voor de kinderen en hun ouders vaak een ingrijpende gebeurtenis. De Hersenstichting wil te weten komen hoe sport en beweging de leerprestaties van deze kinderen het meest kunnen verbeteren. Voor een driejarig wetenschappelijk onderzoek stelt zij € 150.000 beschikbaar.

De Hersenstichting heeft de ambitie om binnen vijf jaar een wetenschappelijk onderbouwde beweegtherapie aan te bieden die de cognitieve vaardigheden van basisschoolleerlingen verbetert. Uit eerder onderzoek is al bekend dat sport en bewegen op school positieve effecten heeft op hersenfuncties zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Maar hoe beïnvloeden sport en bewegen hun schoolprestaties precies? En wat zijn daarbij dan de bepalende factoren? Dit onderzoek richt zich op de vraag welk type bewegingsactiviteit het meest effectief is. Met andere woorden: hoe vaak, hoe lang, hoe intensief en complex moeten kinderen bewegen als zij hun schoolprestaties en hersenfuncties willen verbeteren met behulp van beweging?

Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat de precieze relatie uitdiepen tussen bewegen en schoolprestaties van leerlingen die gemiddeld presteren. Zij ontvingen daarvoor een NRO-NWO-subsidie van € 425.000. De extra Hersenstichting-bijdrage maakt mogelijk dat het onderzoek wordt uitgebreid naar leerlingen met ondergemiddelde leerprestaties. Het onderzoek staat onder leiding van bewegingswetenschappers Esther Hartman en Chris Visscher van het UMC Groningen. Verder doen onderwijskundigen van de Rijksuniversiteit Groningen, pedagogen en neuro- en ontwikkelingspsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen en het Cito mee aan het onderzoek.

De onderzoekers gaan op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op de leerprestaties en hersenfuncties van leerlingen meten. Verschillende beweeginterventies worden getest en effecten worden vastgesteld met cognitieve testen en hersenscans. Zo kan worden vastgesteld of kinderen met ondergemiddelde leerprestaties extra profiteren, zodat ze uiteindelijk minder risico lopen op schooluitval. Het onderzoek omvat ook een literatuurstudie en een analyse van bestaande databestanden. Bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de interventies. De nieuwe inzichten uit deze studie moeten leiden tot aanpassing van het beweegonderwijs op basisscholen. Het onderzoek gaat in totaal drie jaar duren.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.