**//sticky ads code//**

Als het aan de PO-Raad ligt, gaan alle baby’s naar de opvang. De koepelorganisatie voor het basisonderwijs komt afgelopen week, samen met de brancheorganisatie kinderopvang en verschillende gemeenten, met een voorstel.

Opmerkelijk nieuws vanuit de hoek van de PO-Raad en de overkoepelende organisatie van Kinderopvang. Eigenlijk wel logisch en te verwachten. Nadat het huidige kabinet de kinderopvang beduidend duurder heeft gemaakt en toeslagen aanmerkelijk heeft verlaagd, daalden de inkomsten van de Kinderopvangorganisaties met tientallen procenten.
Oneigenlijk de argumenten die men nu gebruikt om de politiek en de maatschappij te bewerken.

Doel

Naar alle waarschijnlijkheid een verplichte opvang voor alle kinderen vanaf het moment dat een kind is geboren.
Onder het mom van de te verwachten ontwikkelingsachterstand acht men het rechtmatig om alle kinderen vanaf hun geboorte buitenshuis op te vangen. Het komt bij mij over als een principe uit een grijs verleden van een communistische maatschappij.

De PO-raad stelt eveneens dat het versnipperde stelsel van oppas en opvang slecht is voor de ontwikkeling van het kind. Je zou ook kunnen zeggen, dat het onderwijs en/of de kinderopvang niet in staat is voldoende aan te sluiten bij de individuele ontwikkeling van elk kind. Dus moet het kind er aan geloven. Niet alleen is dat jammer, maar ook slecht.

Zorgen

Ik maak me oprecht zorgen en ben blij dat mijn eigen kinderen al lange tijd volwassen zijn en zelf prima kunnen bepalen hoe ze omgaan met de ontwikkeling van en zorg aan hun kinderen.
Daarnaast werden we de laatste jaren getrakteerd op voorbeelden van slechte kinderopvang met alle traumatische ervaringen voor kinderen en ouders .
Of gaat het er om dat de Overheid nog meer invloed wenst te hebben over de opvoeding van onze kinderen?

Je suis un parent aimant

Wat is het toch mooi als je als jonge ouders een nieuw leven mag ontvangen. Wat is het geweldig om zo’n peutertje van alles te leren en dat je er samen van kunt genieten. De openheid en ongereptheid van zo’n jong mensje kan je vertederen en zelfs soms met de mond vol tanden laten staan. Zie ook de prachtige uitspraken van kinderen in de rubriek “Kinderlogica”.

Wat me dan vooral opvalt dat kinderen die openheid en eerlijkheid na enkele jaren basisschool voor een deel of soms helemaal kwijt zijn. Hoezo verrijking van het onderwijs?
Opvoeden is een zaak van ouders. Het is iets wat je vanuit je verantwoordelijkheid doet en bovenal vanuit de liefde voor je kind(eren). En hoe meer je investeert in je kind, des te meer krijg je terug. En dat is onbetaalbaar.

Van de wieg tot het graf

Als we dergelijke organisaties hun gang laten gaan, dan is de vrijwilligheid, waar men nu over spreekt, gauw verdwenen en wordt het een plicht, of althans een morele verplichting. En over een jaar of tien zal het zo zijn dat de Kinderopvang al bij de bevalling staat om direct daarna het kind in ontvangst te nemen en te plaatsen in een kamertje met tien andere baby’s.
“Want”, zoals deze deskundigen stellen”, voor deze eeuw zijn er andere capaciteiten nodig. De samenleving vraagt om andere vaardigheden van de burgers om de toekomst aan te kunnen. Dat begint van 0 tot 4 jaar.”

Ik zou zeggen, bekijk het met je zorg van het wieg tot het graf. Laat het opvoeden over aan de ouders en zorg er in ieder geval voor dat er minder geld gaat naar overheadkosten en meer terecht komt bij de kinderen zelf.