Kinderen kunnen al op jonge leeftijd last van hoofdpijn hebben. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Sommige kinderen met dyslexie hebben geregeld last van hoofdpijn. Is er een verband te leggen tussen dyslexie en hoofdpijn?

Kinderen met dyslexie moeten vaak veel moeite doen om zich te concentreren bij het lezen. Door deze inspanning die ze moeten leveren zijn kinderen gevoeliger voor het ontwikkelen van hoofdpijn. Kinderen met dyslexie worsten vaak op school, wat gepaard gaat met de nodige stress en frustratie. Dit kan spanningshoofdpijn veroorzaken. Het is dus niet de dyslexie die de hoofdpijn veroorzaakt maar de zware concentratie en spanningen. 

Stress bij leerproblemen

Voldoende ontspanning

Kinderen met dyslexie hebben op school vaak alle tijd nodig om de opdrachten te kunnen maken. Of het nu gaat om taal of rekenen, het vele leeswerk maakt dat ze hier langer over doen. Daar waar andere kinderen tussen de lessen door even iets voor zichzelf kunnen doen, rolt een dyslectisch kind, van de ene in de andere les, met (te) weinig pauze momenten.

Ook krijgen kinderen met dyslectici nog vaak extra taaloefeningen tijdens de ‘minder belangrijke vakken’ zoals tekenen, gym of buitenspelen. Dit zijn juist de momenten waarop kinderen kunnen genieten van iets dat ze wel goed kunnen?

En ook na school is er geregeld nog bijles of moet er extra geoefend worden met lezen. Van een kind wordt verwacht dat het de hele dag moeite doet. Wanneer andere kinderen hun hoofd lekker leeg kunnen maken, wordt een kind voor zijn gevoel gestraft met nog meer oefeningen die nog meer concentratie vragen.

Van disfunctionele “concentratie” naar ontspannen zinvol “opletten”

Kinderen willen het graag allemaal goed doen en geen fouten maken. Dit kan er voor zorgen dat een kind heel intensief en geconcentreerd aan het lezen of werk is. Dit zorgt voor veel spanningen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat een kind weet dat het voldoende is om zijn best te doen en fouten maken mag. Dit zal voor de nodige verlichting zorgen, waardoor een kind kan overschakelen naar ontspannen opletten. 

Hoe help je een kind ontspannen