José de Jong is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen die beiden hoogbegaafd zijn. Na een tiental jaren in de medische research gewerkt te hebben, werkt ze inmiddels al weer enige tijd als intern begeleider en leerkracht bovenschoolse plusklas in het basisonderwijs.

Wat persoonskenmerken

José houdt van rust, maar als er niets gebeurt, vindt ze het al snel saai. Ze houdt van schrijven en lezen, maar kan niet stilzitten. Ze vangt alles op wat er om haar heen gebeurt, maar kan ook volledig verdwijnen in haar werk of in gedachten. José is heel analytisch, maar een totale chaoot als ze niet talloze hulpmiddelen toepast. Ze houdt van doorwerken en niet zeuren, maar kan eindeloos geduld hebben voor handwerken en kinderen. José moet de grote lijn weten om zelf te kunnen functioneren, maar kan de stapjes zo klein maken als nodig is om het einddoel te bereiken. Ze kan niets met autoriteit vanwege een functie. Maar gaat door het vuur voor autoriteit op basis van capaciteiten en persoonlijkheid. En ze is fervent maakster van seizoentafelfiguren en mede-oprichter van viltatelier De Wilde Aardbei

José wil kinderen handvatten geven om met hun talenten en beperkingen om te gaan. Kinderen leren doorzetten, zodat ze hun dromen kunnen gaan verwezenlijken.

Kinderen leren dat fouten maken moet, dat vragen altijd mag en dat iets doen beter is dan niets doen. Daarbij is haar uitgangspunt dat geen kind de intentie heeft om “lastig” te zijn en dat het dus essentieel is om achter het gedrag te kijken om te zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Ze wil die Don Quichotte zijn, die te paard de probleemgerichte samenleving bevecht en die er voor gaat zorgen dat we met zijn allen meer uitgaan van mogelijkheden. Gaan zoeken naar elkaars talenten en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht kijken. Mensen laten ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Vooralsnog kan dit prima in haar huidige werk. Maar zij is ook zoekend of Don Quichotte op een andere manier dan te paard zijn doel kan bereiken.