We kunnen tegenwoordig niet meer zonder Wifi! Het is overal, we willen graag altijd en snel kunnen internet. In het onderwijs heeft het ouderwetse krijtbord veelal plaatsgemaakt voor een smartbord. Steeds meer scholen rollen een draadloos netwerk uit en gaan over op digitaal onderwijs of experimenteren ermee.

Over de schadelijkheid van wifi straling is wisselende informatie beschikbaar. Veel bronnen waarschuwen voor de schadelijke gevolgen, andere geven aan dat dit nooit wetenschappelijk bewezen is. Wij hebben enkele interessante wetenswaardigheden voor je op een rijtje gezet, om meer inzicht te krijgen in de vraag is wifi schadelijk voor kinderen?

Wat is wifi

Wifi is een elektromagnetische straling, een straling die we al kennen van de radiogolven, de magnetron, pc en tv en vele andere apparatuur. Wifi-straling kan schade toebrengen aan bomen. Aangetoond is dat planten slechter groeien door wifi straling, sperma er langzamer van wordt en het het zenuwstelsel van ratten aantast.

Wifi op school

Er bestaat het vermoeden dat straling afkomstig van o.a. mobiele telefoons en draadloos internet de leerprestaties en het leervermogen van kinderen negatief kan beïnvloeden. Ouders en kinderen die hier al mee te maken hebben maken onder andere melding van concentratieproblemen, hoofdpijn,misselijkheid, vermoeidheid of juist hyperactiviteit 

Verboden

Crèches in Frankrijk mogen geen wifi aanbieden. Een wet met die strekking is aangenomen in het Franse parlement. Hoewel wetenschappers het er allerminst over eens zijn dat wifi-straling inderdaad zorgt voor gezondheidsproblemen, vreest Frankrijk de impact van wifi-straling op kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn ook verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat de elektromagnetische straling waarmee we draadloos internet creëren geen kwaad kan. De WHO en de Gezondheidsraad gaan met die laatste conclusie mee. Zij stellen dat de de frequentie van Wi-Fi-straling niet-ioniserend is, dus niet kankerverwekkend. Daar komt bij dat de straling waaraan we in een jaar worden blootgesteld ongeveer gelijk aan de straling van twintig minuten mobiel bellen (waarvan overigens ook niet is bewezen dat het schadelijk is). Wi-Fi lijkt tot nu toe dus geen gevaar voor onze volksgezondheid.(mens-en-gezondheid.infonu.nl)

UV Straling

Een groot verschil tussen schadelijke zonnestraling en elektromagnetisch velden is de uv-straling die van zonlicht afkomstig is. Uv-licht brengt veranderingen in ons lichaam teweeg. Het DNA kan worden aangetast, met als gevolg kanker of andere ziekten. Van elektromagnetische straling is niet aangetoond dat dit ook veranderingen in ons DNA teweeg brengt.

Tot nu toe lijkt niet bewezen dat straling afkomstig van Wifi kanker veroorzaakt. Onderzoeken die hierna gedaan zijn, zijn vaak wel kortdurende onderzoeken. Een en ander heeft te maken met het betrekkelijk nieuw zijn van Wifi. Pas jaren later kan er concreet worden gezegd of straling afkomstig van Wifi ook schadelijk is. Dit was in het verleden hetzelfde geval met röntgenstraling, dat bestaat uit  elektromagnetische straling. Toen deze pas ontdekt werd, in 1895, ging men ervan uit dat röntgenstraling een veilige straling was. Jaren later werd bekend dat röntgenstraling kanker kan veroorzaken. Helaas kwam die kennis voor sommigen te laat. Met Wifi-straling is dit precies hetzelfde: momenteel kan hier nog geen uitspraak over gedaan worden, maar onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd wijzen erop dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Een tip die we je kunnen meegeven is zet Wifi uit als je het niet gebruikt of gebruik thuis enkel bedraad internet. Hiermee beperk je de blootstelling van je kinderen aan Wifi straling.