We weten allemaal dat lezen een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het vergroot de woordenschat, spelling, tekstbegrip en stimuleert de fantasie.  Deze effecten zijn nog groter als degene die voorleest vragen stelt over het verhaal of andere interactieve voorleestechnieken gebruikt. Wat is interactief voorlezen eigenlijk?

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen betekent met kinderen in gesprek over een boek. Dit gaat verder dan alleen vragen stellen. Een voorleessituatie wordt behalve een moment van leesplezier tevens een gerichte luister denkactiviteit. Interactief voorlezen vraagt om een goede voorbereiding.

Voorbereiding

Kies een boek welke aansluit bij de belevingswereld en het taal-denkniveau van kinderen. Lees het boek eerst zelf om te weten waar het verhaal over gaat.  Bedenk wat van te voren om uitleg vraagt en wat u tijdens het lezen door synoniemen kunt verduidelijken.
Geef voordat je begint met voorlezen een korte introductie van het boek. Geef kinderen de ruimte opmerkingen te maken over wat ze zien. Stel voor om goed te kijken en te bedenken waar het verhaal over gaat. Help hen eventueel met aanwijzingen. Bijvoorbeeld over wie gaat het verhaal of wat zie je hier gebeuren?.

Het is ook mogelijk om een pagina te kiezen en daar samen over te fantaseren. Let daarbij goed op de reactie van kinderen en gebruik die om een luistervraag te stellen: Zullen we eens kijken of het klopt wat je denkt? Op deze manier gaan de kinderen eerder gericht luisteren.

Voorlezen

Lees langzaam, articuleer goed en kijk kinderen regelmatig aan om hen betrokken te houden bij het boek.  Wissel in stemgebruik door wisselingen in volume, tempo klemtoon en intonatie.  Geeft tijdens het voorlezen ruimte voor vragen. Laat af en toe stiltes vallen, stel vragen. Vraag kinderen om te voorspellen wat het vervolg zal zijn van het verhaal en de gebeurtenissen. Onderbreek echter niet te vaak. Het verhaal zal nog vaker worden voorgelezen en dan kun je het accent weer op andere punten leggen.

Na het voorlezen

Vat na het lezen de belangrijkste elementen van het verhaal samen. Laat kinderen het verhaal navertellen, gebruik eventueel de plaatjes van het prentenboek om hen hierbij te helpen. Benoem als grapje eens expres iets verkeerds , als namen en begrippen bekend zijn. Nodig de kinderen uit om te vertellen of ze zelf wel eens zoiets hebben meegemaakt.

Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. geniet van het voorlezen