Taalontwikkeling begint bij kinderen al als baby. Het aller belangrijkste hierin is blijven praten. Dit begint thuis, lang voor kinderen naar school gaan. Woordenschat en zins opbouw zijn belangrijke onderdelen van het leren lezen en schrijven. Dit benadrukte Prinses Laurentien vandaag in een inspirerende bijdragen op de conferentie Ieder kind kan leren lezen.

Leren lezen

Bij de meeste kinderen verloopt leren lezen gedurende de schoolloopbaan zonder problemen. Een kleine, maar groeiende groep kinderen heeft meer ondersteuning nodig om het lezen onder de knie te krijgen en niet laaggeletterd van school te gaan. Deze groep bestaat grofweg uit kinderen mét ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en kinderen zonder EED.

Teveel kinderen krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben om te leren lezen. Zij vallen tussen wal en schip. Onnodig en onacceptabel: de kinderen zijn bekend, de school kan het niet meer alleen en deskundige hulp staat klaar. En toch komt de hulp niet op gang.De coöperatie Onderwijszorg Nederland en haar leden, voelen zich medeverantwoordelijk om hier verandering in te brengen.

Conferentie Ieder kind kan leren lezen

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van ONL staat leren lezen centraal. Keynote spreker is Laurentien van Oranje. Zij pleit in haar bijdrage voor het sluiten van de keten, door een structurele, grotere focus op preventie. Een fors aantal kinderen begint immers aan school met een taalachterstand, die moeilijk nog in te halen is. Door met alle relevante spelers vanuit een gedeelde missie te werken aan taalontwikkeling in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, kan gezorgd worden dat in de toekomst alle kinderen zonder achterstand aan school beginnen.

Praten is waar het begint

Taalontwikkeling begint met praten. In onze maatschappij praten we steeds minder met elkaar. Kinderen en volwassene zitten graag op hun mobile telefoon. Maar praten is waar het begint, ook aan de keukentafel.