Concentratie wordt vaak omschreven als aandacht of focus. Aandacht is een mechanisme dat de enorme hoeveelheid aan prikkels die op ons afkomt, filtert. Concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop iemand prikkels verwerkt. Kinderen met concentratie problemen in de klas krijgen vaak een hulpmiddel zoals een tangle, een wiebelkussen of een geluiddempende hoofdtelefoon. Zo’n hulpmiddel moet helpen om beter om te gaan met prikkels.  Wat zijn goede hulpmiddelen voor een betere concentratie?

Drempelwaarde prikkels

Als kinderen moeite hebben met concentreren, kan dat nadelig zijn voor hun schoolprestaties. Ze krijgen de stof onvoldoende mee, of kunnen tijdens een toets de aandacht niet of niet lang genoeg erbij houden. Soms zijn dit kinderen met een label als ADHD of hoog gevoelige kinderen. Concentratieproblemen hebben te maken met de manier waarop kinderen prikkels uit hun omgeving verwerken. Een kind neemt prikkels als geluiden of bewegingen pas waar als die prikkel een bepaalde drempelwaarde heeft bereikt. Die drempelwaarde is voor ieder kind anders.

Wanneer je een hulp middel wilt inzetten om de concentratie van een kind te verbeteren zijn een aantal dingen van belang:

 • Heeft een kind een hoge of een lage prikkeldrempel
  Bij een hoge prikkeldrempel zal een kind mogelijk extra sensorische prikkels nodig hebben om een prikkel op te merken. Bij een lage prikkeldrempel worden sensorische prikkels al snel opgemerkt en is het mogelijk nodig om het aantal prikkels te verminderen. Het bereiken van een optimale prikkeldrempel is nodig om de aandacht goed vast te kunnen houden en taken te kunnen volbrengen.
  Sommige kinderen doen zelf iets om hun prikkeldrempel te beschermen of bereiken. Als een kind hier zelf toe instaat is en het is niet storend voor zijn omgeving is dat prima. Maar niet alle kinderen zijn in staat om zelf iets te doen, deze kinderen hebben baat bij een juist hulpmiddel. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat ze voldoende sensorische prikkels ervaren om goed te kunnen functioneren. 
 • Op welke soorten prikkels reageert een kind
  Waarnemen doen we met onze zintuigen, zoals voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Deze zintuigen geven prikkels door, een kind kan gevoelig zijn voor een van deze verschillende soorten prikkels. 
 • Wanneer treed een disbalans op in prikkelverwerking
  Een kind reageert niet in elke situatie hetzelfde op verschillende sensorische prikkels. Spanning voor of in een bepaalde situatie geven extra prikkels.
  Dit heeft invloed op wanneer de prikkeldrempel wordt bereikt. Een kind kan bijvoorbeeld bij een rekenles meer spanning hebben dan voor taal.  Maar ook de soort taak is van invloed. Gaat het om een reguliere les of is er een toets moment.  Ook persoonlijke omstandigheden wegen mee, soms is een kind moe of heeft iets meegemaakt waardoor er spanningen zijn. 

Wat is sensorische prikkelverwerking

Controle krijgen over prikkelverwerking

Kinderen met een hoge prikkeldrempel merken prikkels niet snel op en missen zo informatie. Vaak zijn dit de dromerige, afwezige kinderen. Een deel van hen gaat op een actieve manier om met die hoge prikkeldrempel, door te wiebelen of friemelen. Op deze manier stimuleren ze zichzelf om bij de les te blijven. Dat betekent natuurlijk wel dat ze onrustig zijn in de klas. Het tegenovergestelde zie je bij kinderen met een lage prikkeldrempel. Zij nemen heel veel prikkels waar, raken overprikkeld en worden druk en onrustig.  Een deel van die groep gaat ook weer actief om met het probleem. Ze trekken zich terug of schermen hun oren af. Denk aan het kind dat met opgetrokken schouders of een hoodie over zijn  hoofd zit. Het lijkt desinteresse, maar het kan goed zijn dat het kind zich zo beschermt tegen te veel prikkels die hij ervaart. 

Het aanbod aan hulpmiddelen voor een betere concentratie 

Als je weet voor welke soort prikkels een kind gevoelig is en in welke situatie kun je kiezen  voor een passend hulpmiddelen.

 

Gehoorbeschermers & oordoppen

gehoorbeschermingAls een kind gevoelig is voor geluid kan het dragen van gehoorbescherming de concentratie van een kind verbeteren. Er zijn veel verschillende soorten gehoorbeschermers te koop. 
Met een geluiddichte koptelefoon  worden externe geluiden gefilterd, waardoor kinderen in alle rust kunnen werken. Ze worden niet meer afgeleid door geklets of gefluister. Wil een kind niet met een koptelefoon op zitten, dan zijn er ook geluidsdichte oordopjes te koop. 

Het langdurig verminderen van prikkels kan ervoor zorgen dat een kind juist extra gevoelig ervoor wordt. Kies daarom selectief de momenten waarop een kind gebruik maakt van gehoorbescherming. Een kind dat vaak een geluiddempende hoofdtelefoon opheeft kan naar verloop van tijd extra gevoelig voor geluiden worden. 

 

Een concentratiescherm

concentratieschermEen concentratie of tafelscherm biedt veel rust in het geval een kind gevoelig is voor visuele prikkels. Met een tafelscherm wordt een eigen werkplek gecreëerd waar een kind minder wordt afgeleid door wat er in zijn omgeving gebeurt. Met het gebruik van een concentratiescherm neemt de concentratie toe doordat visuele- en deels auditieve prikkels worden weggenomen. 

Je kunt een concentratiescherm natuurlijk ook zelf maken van hout of karton

 

 

Friemelen

fidget cube

Als een kind een hoge prikkeldrempel heeft, heeft hij juist meer prikkels nodig om alert te zijn en zich te concentreren. Het gebruik van een Tangle of Fidget Cube laat een kind bewegen zonder dat andere kinderen in de klas hier last van hebben.  Door te bewegen, zorg je ervoor dat de hersenen meer prikkels krijgen en waardoor de concentratie verbetert 

 

 

 

Wiebelen

wiebelkussen

Sommige kinderen met een hoge prikkeldrempel hebben behoefte aan meer prikkels en willen bewegen, dan helpt een wiebelkussen. Door op een wiebelkussen te zitten kan een kind voortdurend kleine bewegingen blijven maken. Door de spieractiviteit blijft het niveau van alertheid hoog. Je kunt een wiebel kussen niet de hele dag gebruiken. Bij langdurig zitten op het kussen, went het lichaam van een kind aan de extra prikkels en heeft het nog weinig meerwaarde. Gebruik een wiebelkussen maximaal een een half uur achter elkaar.  Belangrijk is om te kijken of een kind bij het gebruik van het kussen nog steeds met zijn voeten bij de grond kan. Wellicht is een lagere stoel of een voetenbankje nodig. 

Lees meer over het gebruik van een wiebelkussen