Hoogbegaafd wordt vaak afgemeten aan hoge intelligentie of aan een hoog IQ. Dat is ook het beeld wat veel mensen er bij hebben. Maar iemand met een hoog IQ is, eigenlijk hoog intelligent. Hoogbegaafden zijn ook intelligent, maar dat is niet het enige.

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Het is dus meer dan intelligentie alleen, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130. Naast deze hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen.

Het verschil tussen hoogbegaafd en hoog intelligent

Een hoog intelligent kind snapt de aangeboden lesstof eerder, maar het blijft vaak wel rechtlijnig denken. Een hoogbegaafde blijft ‘verkeerde’ conclusies trekken, tenminste, zo lijkt het voor de rest. Hij houdt er ‘vreemde’ denkbeelden op na.

Hoogbegaafd kinderen willen ontdekken wat nog niet bekend is, en dan vooral onderwerpen die niet per se een vastgesteld begin of einde hebben. Ze gaan anders om met leeftijdsgenoten, dan hoog intelligente kinderen.
Zowel hoogbegaafde als hoog intelligente kinderen hebben een hoog IQ, de belangrijkste verschillen hebben we voor je opgesomd.

Hoe denkt een hoogbegaafd kind ?

Hoog-intelligent

 

Hoogbegaafd

Kent de antwoorden
Is ervaren in het van buiten leren
Heeft altijd vragen Is een groot gisser (probeert uit de context af te leiden)
Heeft  interesse in objecten Is een zeer nieuwsgierig onderzoeker
Is gefocust en oplettend in de les Hoewel zeer mentaal en fysiek betrokken, soms afwezig, wegdromend
Simpele logica Drijft op complexiteit
Houdt van woorden Heeft vaak een ongewone, complexe woordenschat
Heeft goede ideeën Heeft flitsende, gekke en vreemde ideeën
Werkt hard Probeert en test uit
Beantwoordt de vragen Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen
Presteert bovengemiddeld in de klas Kan bovengemiddeld, maar ook gemiddeld of beneden gemiddeld presteren
Luistert met interesse Laat sterke gevoelens en opinies zien
Leert gemakkelijk Weet het vaak al
6 tot 8 herhalingen nodig voor meesterschap Meesterschap na 1 tot 2 keer oefenen
Begrijpt ideeën Ontwikkelt en bewerkt ideeën
Geniet van leeftijdgenoten Prefereert vaak ouder gezelschap
Begrijpt de bedoeling of betekenis Onderzoekt de toepassingen
Maakt zijn werk af Start projecten
Kopieert nauwkeurig Creëert nieuwe ontwerpen
Houdt van school Geniet van leren
Technicus Uitvinden
Aandachtig Scherpe observator
Tevreden over eigen leren/kunnen Hoogst zelfkritisch

Bron: HIQ/John Irvine

Hoogbegaafdheid op school

Het verschil tussen hoogbegaafden en hoogintelligentie is duidelijk te merken op school. Maar ook in relaties met mensen onderling en thuis. Eén belangrijk verschil is dat een hoog intelligent kind wordt vaak gezien als een slim. Als iemand die goede cijfers haalt. Terwijl een hoogbegaafd kind ook gezien kan worden als een ‘vreemd’ iemand, die zich wat afzondert van de groep.

Hoe herken je onderpresteren?