Hoe vroeg mag een kind op internet en wat is een verantwoorde schermtijd ? Vragen die veel ouders bezig houd.

Baby’s en peuters leren vooral interactie.  Ze hebben voor hun ontwikkeling meer aan de fysieke interactie met hun omgeving dan aan media.  Ze leren door hun zintuigen te gebruiken en die worden via media maar beperkt geprikkeld. Jonge kinderen zijn vaak al wel gefascineerd door beeldschermen. Alles wat beweegt op een scherm trekt hun aandacht.

Scherm versus speelgoed

Een baby gooit een speeltje of boekje weg als de interesse verdwijnt. Iets wat bij een beeldscherm minder goed kan.  Bij beeldschermen heb je dus de neiging er meer door ‘gevangen’ te worden dan bij andere media zoals een boek of een tijdschrift.
Het is dan ook belangrijk om niet standaard een televisie of computer aan te hebben staan in een ruimte waar ook kinderen zijn. Dit leidt af en stimuleert minder om zelf te gaan spelen.

Als je een kind al jong kennis laat maken met beeldschermmedia, is het belangrijk om dit bewust en gedoseerd te doen. Stem wat ze zien af op de leeftijd en belangstelling van een kind.  Zodra ze belangstelling krijgen voor een computer of tablet, kun je iets zoeken wat leuk is om samen te doen.
Stimuleer beeldschermmedia bij peuters niet te veel. Kinderen komen er snel genoeg mee in aanraking als ze naar groep 1 gaan en zullen dan geen achterstand hebben.

Verantwoorde schermtijd, hoe lang en hoe vaak?

Op de vraag hoe lang en hoe vaak kinderen op of achter een schermpje mogen zitten is niet één antwoord te geven. Dit hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens dat grenzen stellen zinvol is, al was het maar omdat kinderen zo zichzelf leren beheersen.
Bijvoorbeeld aan de hand van de richtlijnen die mijn kind online geeft:

  • 0-2 jaar, eventueel een paar keer per week samen, maximaal 5 minuten per keer.
  • 2-4 jaar, 5 tot 10 minuten per keer, maximaal 30 minuten per dag.
  • 4-6 jaar, 10 tot 15 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag.
  • 6-8 jaar, 30 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag.
  • 8-10 jaar maximaal 1 tot 1,5 uur per dag.
  • 10-12 jaar, maximaal 2 uur per dag.
  • 12 jaar en ouder, maximaal 3 uur dag.

Wat moet je kind weten om veilig online te zijn

Verantwoorde Schermtijd