Lezen is een belangrijke vaardigheid voor een kind. Maar als een kind moeite heeft met lezen is de kans zeer groot dat hij het plezier erin verliest. Dit terwijl het voor de leesvaardigheid juist van groot belangrijk is om zo veel en met plezier te oefenen.

Hoe kun je er voor zorgen dat een kind weer plezier in lezen krijgt , zonder strijd.  12 tips om het plezier in lezen weer te krijgen of te versterken

 1. Zorg voor een goede, gezellige sfeer tijdens het lezen. Je kind moet die momenten leuk (gaan) vinden.
 2. Prijs een kind als hij een boek pakt, maar straf hem niet als hij dat niet doet. Straf verhoogt de weerstand tegen lezen.
 3. Beloon een kind als hij  een boek heeft uitgelezen, bijvoorbeeld door stempels of stikkers op een ‘leeskaart’ te sparen. Een volle kaart levert een leesdiploma en een kleine beloning op.
 4. Maak een kind enthousiast over verhalen door voor te lezen, verfilmingen te kijken, theatervoorstellingen te bezoeken of bekijken online.
 5. Ga  samen naar de bibliotheek.  Laat een kind zelf boeken uitkiezen. Liever een boek dat net iets te moeilijk is maar wel zijn interesse heeft, dan een gemakkelijk boek dat niet boeit.
 6. Veel dyslectische kinderen lezen graag non-fictie boeken. Is een kind gefascineerd door dinosaurussen? Wees dan niet bang dat moeilijke woorden als Tyrannosaurus rex hem afschrikken. De afbeeldingen in zulke boeken en de  motivatie van een kind voor het onderwerp doen vaak wonderen!
 7. Laat zien dat lezen meer is dan een boek met letters doorwerken! Lees bijvoorbeeld strips,  moppenboeken of  tijdschriften.
 8. Lees elke dag minimaal 10 tot 15 minuten voor (tot en met groep 8). Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf weinig lezen, omdat het kind daarbij ongemerkt aan zijn taalontwikkeling werkt, zijn woordenschat uitbreidt en kan ontdekken dat boeken en lezen leuk zijn.
 9. Maak het een kind gemakkelijk, door bijvoorbeeld een liniaal of aanwijspijl te gebruiken. Of door om de beurt een bladzijde lezen om de snelheid in het verhaal te houden.
 10. Geef het goede voorbeeld. Vertel over wat je gelezen hebt en wat er met je gebeurt tijdens het lezen. Bijvoorbeeld over het gevoel dat je een avontuur echt beleeft, dat je nieuwe dingen te weten komt of dat het verhaal je vrolijk maakt.
 11. Laat een kind eens lezen op de iPad of een e-reader, als je die hebt. Sommige kinderen vinden dit prettiger (of leuker) dan lezen in een boek, mede omdat lettergrootte en verlichting naar eigen voorkeur zijn aan te passen.
 12. Lees samen een boek uit een serie. Als een kind het boek leuk vindt, wil het wellicht ook andere delen uit de serie lezen.

Wat kun je als ouder doen bij leesproblemen