Gezien de toegenomen verkeersdrukte laten we kinderen steeds later zelfstandig over straat gaan. De laatste vijfentwintig jaar is deze leeftijd omhoog gegaan van 6 jaar in 1970, naar 8 jaar in 1993 tot 9 jaar in 2001. Om kinderen te leren omgaan met verkeer is het belangrijk dat ze ervaring op doen in de praktijk. Veel oefenen dus!

Vroeg beginnen

Als kinderen jonge zijn, laten ze zich snel afleiden. Ze kunnen het verkeer niet goed overzien. Ook kunnen ze een verkeerssituatie niet goed inschatten en niet snel veilige beslissingen nemen. Door een kind te trainen, krijgt hij de kans om dit stap voor stap te leren.
Je kunt hier al vroeg mee beginnen als je samen deel neemt aan het verkeer. Zeg wat je doet: “We kijken links, rechts en weer links. Oversteken!” Geleidelijk zal een kind dit gedrag overnemen.

Kinderen in het verkeer en andere weggebruikers

Train een kind ook om aandacht te besteden aan andere weggebruikers. Jonge kinderen letten meer op zichzelf dan op anderen. Maar ze kunnen ook veel minder snel reageren op onverwachte situaties dan volwassenen.

Het is dus goed om ze te leren goed om zich heen te kijken. En te letten op wat andere mensen doen. Vraag bijvoorbeeld wat die auto gaat doen die zijn knipperlicht heeft aangezet. En wat is dat piepende geluid van die stilstaande vrachtwagen voor een signaal?

Gezichtsvermogen en gehoor

Jonge kinderen hebben een smal blikveld (kokerblik). Bij oversteekoefeningen moet hen geleerd worden het hoofd helemaal naar links en naar rechts te draaien, zodat ze het aankomende verkeer ook echt kunnen ZIEN.

Jonge kinderen hebben een diffuus gehoor.  Dat betekent dat ze wel geluiden horen, maar nog niet kunnen bepalen uit welke richting dat geluid komt. Kinderen kunnen daarom soms helemaal verschrikt stil blijven staan, wanneer ze harde geluiden in het verkeer horen.

Kinderen in het verkeer en hun reactievermogen

Het reactievermogen van jonge kinderen is volop in ontwikkeling. Van harde geluiden en plotseling gevaar kunnen ze erg schrikken en primitief reageren. Meestal zullen ze dan acuut stil blijven staan en om zich heen kijken. Iets wat midden op de straat heel gevaarlijk is.

Het is goed om met kinderen een noodstop te oefenen. Zodat ze snel kunnen stoppen op een veilige plaats als dat nodig is. Als je “Stop” roept, moet een kind direct snel kunnen remmen en pas als de fiets helemaal stilstaat de voeten op de grond zetten.

Lees meer tips over fietsen met je kind

Alleen naar school fietsen

Er is niet een bepaalde leeftijd, waarop een kind alleen naar school kan fietsen. Het ene kind kan dit eerder dan het andere kind. De ene weg naar school is ook de andere niet. Het gaat om het gevoel dat je als ouder hierbij hebt. Over het algemeen kan een kind van 9 jaar zonder begeleiding alleen met de fiets over straat. Zelf onderweg zijn geeft een kind ruimtelijk inzicht. Dat helpt het zelfvertrouwen waardoor het kind zich sneller zelf zal kunnen redden, ook in het verkeer. Een kind dat altijd naar school wordt gebracht met de auto, zal niet ineens als het 9 jaar is zelfstandig met de fiets kunnen.