Ruzie maken hoort erbij. Het is een vorm van leren met conflicten om te gaan in een veilige situatie. Je kunt leren hoe dat moet en hoe een kind dat kan doen. Elsie ten Veldhuijs geeft in haar vlog tips.

Elsie ten Veldhuijs, vroeger ook bekend als Elsie Sloot, heeft ruim 25 jaar een eigen opvoedkundigenpraktijk gevoerd en leverde o.a. vier jaar lang een bijdrage voor RTV Rijnmond als deskundige in het radioprogramma “Zonder eten naar bed”. Ze gaf lezingen en themabijeenkomsten op ouderavonden. Momenteel is ze met pensioen en wil ze haar kennis en ervaring digitaal beschikbaar stellen.

Omdat niet iedereen de Nederlandse taal kan lezen en spreken, ontwikkelt ze een manier om digitale tips over opvoeden direct bereikbaar te maken voor opvoeders. Hele praktische tips voor situatie die we als ouders of leerkrachten geregeld mee maken.