Helaas worden er nog steeds kinderen gepest, zowel buiten, op school als online. Dit kan erg ingrijpend zijn. Als ouder wil je er voor je kind kunnen zijn in moeilijke tijden. Maar hoe doe je dat op een goede manier, als je kind online gepest wordt? Hoe kun je cyberpesten tegengaan?

Wat is Cyberpesten?

Cyberpesten is pesten via internet en sociale media. Hierbij kun je denken aan gemene berichten via WhatsApp of Twitter, iemand uitschelden of belachelijk maken op facebook. Cyberpesten kan, net als elke andere vorm van pesten, veel verdriet losmaken bij het slachtoffer. Het heeft vaak zelfs meer impact dan gewoon pesten. Dit komt doordat berichten vaak gemener zijn. De pester durft vaak meer en verder te gaan omdat hij degene die hij pest niet direct ziet. 

Gevolgen van online pesten

Het digitaal pesten kan heftige gevolgen hebben. Niemand vindt het leuk om steeds nare berichten te ontvangen. Zelfs simpele berichten, als “je bent lelijk”, kunnen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind erg aantasten. Het blokkeren van de pesters of gewoon je tablet of laptop wegleggen lijkt een gemakkelijke oplossing. Dit lukt echter vaak niet omdat een kind internet ook nodig heeft voor school of naar muziek wil luisteren.

Hoe herken je online pesten?

Een kind komt niet meer huilend thuis van school zoals bij gewoon pesten mogelijk gebeurt. Het herkennen van cyberpesten is best lastig, als je kind er niet zelf over begint. Praat daarom veel met kinderen over hun ervaringen online. Veel voor komende teken van kinderen die gepest worden zijn:

 • Een kind is stiller en meer teruggetrokken dan normaal.
 • Schermen worden snel weg geklikt en telefoons worden vergrendeld zodra je de ruimte binnenkomt.
 • Je mag niet meer aan de telefoon van je kind zitten.
 • Een kind wil niet meer naar school of vereniging 
 • Het zelfvertrouwen van een kind wordt minder.
 • Een kind heeft (vaker) hoofd of buikpijn

Hoe kun cyberpesten tegengaan?

Sociale media is helemaal onderdeel van het dagelijkse leven, er zijn ontzettend veel apps en platforms Je kunt als ouder onmogelijk constant toezicht houden op je kind, en dat zou je ook niet moeten willen. Wél kun je jouw kind preventief een aantal belangrijke dingen meegeven om cyberpesten hopelijk te voorkomen. Dan wel de kans erop te verkleinen

 • Vertel je kind om niet zomaar contact te leggen met onbekenden, accepteer geen vriendschapsverzoeken van mensen die je niet kent of niet aardig vindt.
 • Zorg dat je kind zijn sociale media profielen zo instelt dat deze alleen voor vrienden te zien zijn.
 • Praat over de mogelijkheden van social media en andere vormen van online communicatie, en benoem ook de gevaren.
 • Praat over hoe kinderen zich behoren te gedragen op sociale media, geeft zelf het goede voorbeeld.
 • Zorg dat je kind inlognamen en wachtwoorden geheim houdt. Leer een kind dat hij geregeld zijn wachtwoorden moet wijzigen.
 • Benadruk dat kinderen altijd bij jou terecht kunnen als ze iets vervelend mee maken. Maar wijs ze ook op site waar ze terecht kunnen voor hulp. Bijvoorbeeld Meldknop.nl

Als je kind dan toch slachtoffer is geworden van cyperpesten, blijf dan rustig en ondersteun je kind daar waar mogelijk.

 • Geef aan dat je kind zich niet schuldig hoeft te voelen.
 • Verbied het internetgebruik niet.
 • Blokkeer de profielen en accounts van de pesters.
 • Maak screenshots of vind een andere manier om bewijsmateriaal van de pesterijen vast te leggen. Mogelijk heb je dit in de toekomst nodig kunnen hebben voor de school of een officiële instantie.
 • Zijn de pesters klas- of schoolgenootjes van je kind? Neem dan contact op met de school zodat zij de situatie in de gaten kunnen houden en stappen kunnen ondernemen.
 • Neem, indien mogelijk, contact op met de ouders van de pester
 • Als het pesten niet stop, verander je nickname of neem een ander mailadres. Of maak zelfs een ander account aan.
 • Probeer samen met je kind het zelfvertrouwen en de weerbaarheid te vergroten.

Belangrijke tips om kinderen te helpen die gepest worden