Je moet er niet aan denken dat je kind wordt gepest op school, laat staan dat jij  van niets weet en dus niet kunt ingrijpen. Lang niet alle kinderen zullen uit zichzelf vertellen dat ze worden gepest. Soms schamen ze zich hiervoor, zijn ze bang dat het pesten erger wordt of willen ze hun ouders niet ongerust maken.  Als ouder wil je graag helpen, maar hoe herken je of een kind wordt gepest?

1. Hoofdpijn,buikpijn of misselijkheid

Een kind klaagt vaker over buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid als hij wordt gepest op school. Een gepest kind zal dit ook vaker aangrijpen om een dagje niet naar school te hoeven.  Als een kind regelmatig klaagt over deze symptomen, is het goed om hier samen over te praten. Let er dan op dat je open vragen stelt: “Ik heb het idee dat je je de laatste tijd vaak ziek voelt, hoe komt dat denk je?” Open vragen zorgen namelijk voor een niet-confronterende situatie, waardoor het probleem bespreekbaar wordt.

2. Vriendschappen

Gaat een kind ineens niet meer om met vriendinnen of vriendjes waarmee hij eerder wel omging? Heeft hij steeds minder vaak speel afspraakjes? Of heeft een kind ineens andere vrienden of vriendinnen? Dit kan een signaal zijn dat er wordt gepest. Het is goed om contact te hebben met andere ouders van kinderen die in dezelfde vriendengroep zitten, dan heb je beter zicht op de situatie.

3. Slecht slapen

Heb je het idee dat een kind ’s ochtends nog moe is of er vermoeider uitziet dan normaal, dan kan dat wijzen op een slechte nachtrust. Kinderen slapen namelijk vaak onrustig als ze zenuwachtig of angstig zijn voor wat er de volgende dag, bijvoorbeeld op school, gaat gebeuren. Het ene kind heeft last van nachtmerries, een ander kind valt moeilijker in slaap of wordt ’s nachts vaker wakker.

4. Prikkelbaar

Reageert een kind erg emotioneel op gesprekken die over school of andere sociale activiteiten gaan? Dit kan een teken van angst zijn.

5. Schoolprestaties gaan achteruit

De schoolprestaties van een kind gaan achter uit. Een gepest kind heeft meer moeite om zich te concentreren en kan rusteloos of hyperactief zijn. Ook zie je vaak dat de schoolresultaten langzaam achteruit gaan.

6. Minder spraakzaam, sneller ruzie

Is een kind niet zo spraakzaam als anders? Of gaat hij na school meteen naar z’n kamer? Dan is het verstandig om naar de oorzaak te kijken. Ook wanneer een kind vaak ruzie maakt met z’n broers en zussen, kan dit een teken van pesten zijn.

7. Blauwe plekken

Komt een kind regelmatig met kapotte kleding of spullen thuis. Heeft hij vaak onverklaarbare schaafwonden of blauwe plekken? Dan is dat vaak een duidelijk teken van pesten. Als je er naar vraagt, vinden kinderen het vaak moeilijk om uit te leggen wat er is gebeurd. Ook hier is het weer belangrijk om open vragen te stellen, zodat je jouw kind de ruimte geeft om zijn verhaal te vertellen.
Een kind wat regelmatig bij vechtpartijen betrokken en kan zeer temperamentvol overkomen. Is een kind  echt zo’n heethoofd of driftkikker? Kinderen vinden het vaak grappig wanneer een kind stampvoetend van woede voor zichzelf probeert op te komen en ze zullen dan ook net zolang doorgaan met ‘uitdagen’ tot ze dit doel hebben bereikt. Heel vaak wordt juist het kind dat wordt gepest ‘betrapt’ door de leerkracht wanneer het iets terug doet… en moet dit vaak met straf bekopen.

8. Social mediagebruik

Wanneer een kind online wordt gepest, zie je vaak twee signalen of hij is niet meer weg te slaan van sociale media of hij sluit zich er helemaal voor af.  Het is dan juist belangrijk om regels en een tijdslimiet af te spreken over het social media gebruik van je kind. Juist kinderen die online gepest worden, zijn bang dat de iPad of mobiel wordt afgepakt door ouders. Laat dus vooral duidelijk weten dat je je kind niet wilt straffen, maar het probleem juist wilt aanpakken.