Het onderwijs sluit niet altijd goed aan bij de manier waarop kinderen leren, waardoor leerproblemen ontstaan. Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Het onderwijs is daarentegen vooral rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst! De kernvisiemethode helpt.

De verschillende voorkeuren hebben te maken met een andere leerstijl, een linksgeoriënteerde en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Rechtsgeoriënteerde kinderen krijgen vaak diagnoses: dyslexie, ADD of ADHD. In plaats van te kijken naar de tekortkomingen, kun je beter kijken naar de talenten van kinderen. Als je deze sterker ontwikkelt, kan een kind beter functioneren.

Met de Kernvisiemethode werken aan een oplossing

De Kernvisie methode leert kinderen verschillende technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Kinderen worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind.

In de loop van de tijd zijn er ook veel foute woordbeelden opgeslagen door een kind. Die moeten eruit. Rechtsgeoriënteerde denkers zijn ertoe in staat om foute woorden te verwijderen. De kernvisie methode leert een kind om een fout woord denkbeeldig uit te gummen of in een denkbeeldige prullenbak te gooien. Dit klinkt misschien vreemd maar het werkt!

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Rechtsgeoriënteerde denkers hebben moeite met al die beredeneerde spellingregels en rijmpjes. Bij de Kernvisie methode zijn deze lange regels geschrapt. Er is een super kort alternatief bedacht. Zó kort, dat je er een woordbeeld van kunt maken.

Concentreren is vaak moeilijk voor rechtsgeoriënteerde denkers, ze krijgen daarom vaak de diagnose AD(H)D.
In de training leren kinderen  zelf een concentratieknop te creëren. Met deze knop kunnen ze bewust hun concentratie aanzetten. Eerst werkt dit kort, maar als ze hem telkens weer aanzetten, kunnen kinderen hierdoor steeds langer concentreren.

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Kinderen met leerproblemen ontwikkelen vaak sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dit is ook niet raar, wanneer je lange tijd niet voldoet aan wat het systeem van je wil. Daar wordt je ongelukkig van.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingssessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet. Een kind ontdekt dat hij een heleboel meer kan dan hijzelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen van een kind leveren snel resultaat op, wat veelal zorgt voor een sterke motivatie.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Een kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

lees meer over de kernvisie methode op kernvisiemethode.nl