De Nachtwakertheorie stelt dat de hyperfocus en het vermogen om gelijke aandacht te schenken aan elk element in de omgeving feitelijk wordt aangescherpt door de evolutie. De theorie is dat mensen met een ADHD brein, de perfecte nachtwakers en jagers zijn. En dat de meeste van onze huidige voor- en nadelen als het gaat om ADHD terug te voeren zijn op deze cruciale rol waarin ADHD ‘symptomen’ levens zouden hebben gered.

De Nachtwakertheorie

Het is een mooie theorie omdat het veel verklaart, bijvoorbeeld waarom een ADHD brein overprikkeld raakt door drukke omgevingen en waarom ze ’s nachts alert kunnen zijn. ADHD’er hebben de neiging gevoelig te zijn voor angst – een stressreactie op een waargenomen maar onbekende dreiging – en gaan sneller van 0 naar 100 (“actiemodus”) dan een Ferrari wanneer bedreigingen reëel worden. ADHD’ers kunnen in milliseconden goede plannen en strategieën creëren, maar ze kunnen zich ook concentreren op gedetailleerde problemen en strategieën via hyperfocus. Een heel nuttige gedragspatroon welke belangrijk is om te overleven.

ADHD’ers reageren anders op prikkels, wat vroeger een normaal patroon was van de jager. De Jagers trokken rond, jaagden op dieren en verzamelde voedsel als noten en fruit. De zintuigen van een jager zijn heel scherp en reageer op alle prikkels, hetgeen ook cruciaal is voor jagers.
Jagers hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de evolutie van de mens.

Circa 10.000 jaar geleden deed de landbouw samenleving zijn intreden. Wat er voor zorgde dat jagers minder nodig waren. Tegenwoordig wordt het ADHD lees Jagers-gedrag dan ook vaak gezien als onwenselijk.
ADHD’ers zijn als Jager succesvoller, dan een niet-AD(H)D-er. Scherp, impulsief, en bewegelijk zijn, samen met snel reageren op prikkels waren allemaal super belangrijk voor de Jager.

Maar ook ruimtelijk inzicht en creativiteit, een talent van het ADHD brein was van belang. Om goed te kunnen jagen, snel te kunnen handelen, prooien te kunnen achtervolgen, fruit en noten te kunnen vinden tussen de planten en de bomen, om afstanden in te kunnen schatten tijdens het jagen en om bijvoorbeeld snel een geïmproviseerde schuilplaats te kunnen bouwen. Allemaal eigenschappen die AD(H)D-ers hebben!