De ene ouder is meer betrokken bij het onderwijs dan de ander. Hoe ervaren ouders dit en hoe ervaren leerkrachten dit. Lees meer over ouderbetrokkenheid

Meer dan twee derde van de ouders is over het algemeen erg tevreden over de leerkracht van hun kinderen.  Dit blijkt uit recent onderzoek van online leerplatform Squla naar de visie op de onderwijsomgeving van 1.000 ouders van basisschoolleerlingen en 450 leerkrachten. Volgens ouders zijn leerkrachten goed in het overbrengen van de lesstof en het aanbieden van lessen op verschillende niveaus. De helft van de ouders weet echter niet goed wát de leerkrachten hun kinderen precies moeten leren en hoe zij als ouders daarbij kunnen ondersteunen. De ondervraagde ouders vinden dat het zowel hun eigen verantwoordelijkheid als die van die leerkracht is om bekend te raken met de kerndoelen. Zoals gedefinieerd door het ministerie van OCW. Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt door beide onderzoeksgroepen als noodzakelijk gezien voor de educatieve ontwikkeling van het kind.

Kloof tussen ouder en leerkracht

Ondanks dat meer dan de helft van de ouders (53%) niet bekend is met de lesstof van hun kinderen, zien meer dan 90% van de ouders en leerkrachten wel de toegevoegde waarde om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Kijkend naar de praktijk, denkt echter 80% van de ouders dit zelden of nooit te bespreken met de leerkrachten. Dit is verrassend gezien het feit dat meer dan 85% van de leerkrachten aangeeft de inhoud van de lesstof wel met ouders te bespreken. Leerkrachten zien de communicatie naar ouders toe wel als één van hun belangrijkste verbeterpunten.

Ouderbetrokkenheid en thuisbegeleiding

squalaBijna de helft van de ouders (48%) ziet het actief stimuleren en begeleiden van hun kinderen met de lesstof als hun belangrijkste rol in de educatie. De helft van de ouders (48%) zegt hierin ook goed te zijn. Opvallend genoeg is dit volgens ruim de helft (52%) van de leerkrachten juist één van de belangrijkste verbeterpunten van ouders.

Plezier in leren

Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten gaf André Haardt (oprichter Squla) aan: “Interessant is dat uit ons onderzoek naar voren komt dat ouders het als belangrijkste taak van de leerkracht zien om kinderen de lesstof te leren. Leerkrachten vinden het daarentegen juist belangrijk om het belang én plezier van leren over te brengen op kinderen. Squla biedt zowel aan ouders als kinderen een platform waarmee thuis op een leuke en interactieve manier met de lesstof kan worden geoefend. Kinderen hebben baat bij een goede combinatie van schoolonderwijs en thuisbegeleiding door ouders. Uiteraard is het daarvoor wel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er precies van hun kind wordt verwacht in de klas. Squla geeft ouders inzicht en zekerheid.”

Ouderbetrokkenheid,van voorlezen tot luizen kammen

Verder blijkt uit het onderzoek van Squla dat ouders goed weten wat hun kind op school meemaakt (43%). Naar eigen zeggen zouden ouders wel wat vaker actief kunnen zijn op school, bijvoorbeeld met voorlezen, uitstapjes begeleiden en luizen kammen.

Als leren lezen moeilijk gaat