Vaak wordt gedacht dat het verschil tussen ADD en ADHD, hem vooral zit in de hyperactiviteit van kinderen.  Er zijn echter meer verschillen tussen ADD en ADHD, waardoor ook de aanpak van de problemen anders zou moeten zijn

Drie soorten ADHD

Veelal wordt gedacht dat iedereen met een ADHD brein dezelfde uitdagingen kent en dezelfde kenmerken heeft. Dat zou betekenen dat elke ADHD’er last heeft van onrust, impulsiviteit en aandachtsproblemen. Dit is niet het geval. Er zijn verschillende soorten ADHD te onderscheiden. De kenmerken verschillen per type en zijn een combinatie van een slechte aandacht, een slechte impulscontrole en hyperactiviteit. De volgende drie soorten ADHD worden onderscheiden:

  • Overwegend onoplettende ADHD (ook wel aangeduid als ADD): alleen onoplettend;
  • Hyperactieve/impulsieve ADHD: alleen hyperactief en impulsief;
  • Gecombineerde ADHD: overwegend onoplettend, hyperactief en impulsief.

ADD en ADHD een twee-eiige tweeling

Volgens deskundige (Tirtsa Ehrlich, GZ psycholoog,) zijn ADD en ADHD een twee-eiige tweeling. Ze delen de A van aandacht tekort, maar verschillen in de mate van H (hyperactief en impulsief gedrag). ADD en ADHD hebben veel overeenkomsten,  in beide gevallen hebben kinderen met dit label veel last van aandachts – en concentratieproblemen. Maar er zijn belangrijke verschillen, want het is een twee-eiige tweeling, geen eeneiige.

Een van de verschillen zit hem in de gevolgen. Kinderen met ADHD hebben aandachtsproblemen, maar zijn ook overbeweeglijk en impulsief. Hierdoor komen ze sneller in conflict met de buitenwereld, of de buitenwereld met hen (die vindt hen storend). Kinderen met ADD komen juist sneller in conflict met hun binnenwereld. Ze hebben vooral zelf last van hun klachten en de omgeving erkent hun moeilijkheden juist niet of veel te laat. Wat zorgt voor meer onzekerheid en naar binnen gerichte problemen. Wat niet wil zeggen dat kinderen met ADHD niet ook onzeker kunnen zijn, maar de botsingen met de omgeving trekken vaak meer aandacht.

Verschil tussen ADD en ADHD

Niet alle kinderen met ADHD en ADD brein hebben last van dezelfde problemen. Er zijn verschillende punten waarop ADHD en ADD van elkaar verschillen.

ADD
ADHD
Kan moeilijk op gang komen bij een opdracht
Heeft moeite met rustig aan doen wanneer het ergens mee bezig is.
Kan vaak maar met één ding tegelijk bezig zijn
en heeft moeite om de aandacht te verdelen
Doet meerdere dingen tegelijk, waardoor veel ‘half’
Raakt snel door anderen overspoeld Overspoelt anderen
Heeft vrij veel wisselende en verschillende activiteiten.
Doet dingen zonder daarbij over de gevolgen na te denken
Wacht tot het laatste moment Reageert direct
Werkt en denkt langzaam.
Gaat met een rap tempo door verschillende werkzaamheden heen.

Er zijn ook veel verschillen tussen meisjes en jongens. Adhd bij meisjes uit zich anders en wordt daardoor vaak niet of laat herkent. Wat behoorlijke impact kan hebben op de ontwikkeling.