Angst komt veel voor bij kinderen met een ADHD brein. Veel van de uitdagingen die gepaard gaan met ADHD kunnen kinderen angstig maken. Kinderen met een ADHD brein hebben ook meer kans op een angststoornis dan andere kinderen. Het kan moeilijk zijn om te zeggen of een kind ADHD of angst heeft omdat er veel van de kenmerken overlappen.  Lees meer over het verband tussen ADHD en angst en hoe je kinderen kunt helpen.

Het verband tussen ADHD en angst

Kinderen met ADHD hebben moeite met executieve functies. Dit zijn de vaardigheden die ons helpen ons te organiseren, plannen, tijd te beheren en dagelijkse routines te volgen. Elke dag worstelen met deze vaardigheden kan stressvol zijn. En chronische stress kan leiden tot angst.

Een kind met een adhd brein heeft vaak meer moeite om met stress om te gaan dan andere kinderen  Dat komt omdat ADHD van invloed is op hoe kinderen omgaan met hun emoties. Kinderen met een ADHD brein kunnen enorm overspoeld worden door emoties, wat maakt dat ze moeite hebben met helder na te denken over hoe ze met de situatie moeten omgaan.

Het hebben van een ADHD brein kan dus sneller leiden tot angst. Een kind heeft tot drie keer meer kans op een angststoornis dan andere kinderen.

Hoe een angstig kind met ADHD eruit kan zien

Problemen met het omgaan met emoties kunnen het gedrag van kinderen op verschillende manieren beïnvloeden. Sommige kinderen gedragen zich en vestigen de aandacht op zichzelf. Anderen zitten stil en proberen niet opgemerkt te worden. Het volgende gedrag kan een teken van angst zijn:

 • Clownesk gedrag in en buiten de klas
 • Lijkt prikkelbaar of heeft veel commentaar
 • Leugens over schoolwerk of andere verantwoordelijkheden die niet zijn nagekomen
 • Trekt zich terug van mensen, misschien door zich terug te trekken in de slaapkamer of badkamer
 • Speelt videogames of kijkt non-stop tv

Waarom angst soms verkeerd wordt gediagnosticeerd als ADHD?

Soms kunnen kinderen met angst een verkeerde diagnose krijgen van ADHD, of omgekeerd. Dat komt omdat de twee op het eerste gezicht op elkaar kunnen lijken. Hier zijn enkele voorbeelden van gedrag van een kind, welke op meer manieren kan worden uitgelegd:

 • Moeite hebben met opletten.
  Kinderen met angstgevoelens lijken misschien afwezig, maar ze worden echt afgeleid door zorgen. Kinderen met ADHD zijn onoplettend vanwege verschillen in de hersenen die de focus beïnvloeden.
 • Constant friemel
  Kinderen met angst kunnen tijdens de les non-stop op hun voet tikken vanwege nerveuze energie. Kinderen met ADHD friemelen vanwege hyperactiviteit of problemen met impulscontrole.
 • Langzaam werken.
  Kinderen met angst kunnen langzaam werken omdat ze het gevoel hebben dat ze iets perfect moeten doen. Kinderen met ADHD doen er lang over om dingen voor elkaar te krijgen, omdat ze moeite hebben met het starten van taken en zich daarop concentreren.
 • Geen opdrachten in leveren.
  Kinderen met angst kunnen vastlopen bij een taak en te angstig zijn om om hulp te vragen. Kinderen met ADHD leveren vaak geen opdrachten in vanwege slechte planningsvaardigheden en vergeetachtigheid.
 • Moeite om vrienden te maken.
  Kinderen met sociale angst zijn misschien te bang voor sociale situaties om vrienden te maken. Kinderen met ADHD kunnen moeite hebben met  het oppikken van sociale signalen omdat ze moeite hebben met focus. Of hun impulsieve gedrag kan andere kinderen irriteren of vervreemden.

Er zijn veel overlappende symptomen tussen ADHD en angst. Maar er zijn ook belangrijke verschillen:

 • Kinderen met angststoornissen vertonen vaak dwangmatig of perfectionistisch gedrag. Dit zie je minder vaak bij kinderen met een ADHD brein
 • In geval van ADHD hebben kinderen moeite met het organiseren van dingen. Dit komt niet zo vaak voor bij kinderen met angst.
 • Kinderen met angst hebben de neiging zich meer zorgen te maken over sociale contacten dan kinderen met ADHD.
 • Kinderen met angst kunnen ook lichamelijke symptomen krijgen, zoals zweethanden, snelle ademhaling en buikpijn.

5 inzichten die leiden tot het beter omgaan met ADHD

Hoe kan je een kind helpen

Hier zijn enkele andere manieren om te helpen:

 • Kijk goed naar je kind. Probeer het niet allemaal toe te schrijven aan ADHD.  Signaleer het vlucht of angst gedrag, vraag of hij zich zorgen maakt over iets of zich ergens ongemakkelijk over voelt.
 • Als een kind over angst praat, erken en bevestig die gevoelens dan. In plaats van een kind te vertellen “rustig” te zijn, is het goed om samen te kijken hoe je hiermee om kunt gaan.
 • Houd rekening met je eigen angst. Sommige ouders van angstige kinderen worstelen zelf met angst. Onthoud dat een kind leert te reageren op stressvolle situaties door te kijken hoe jij erop reageert. Kinderen kunnen vaak gemakkelijker met angst omgaan als hun ouders kalm en positief blijven.
 • Probeer dingen niet persoonlijk op te vatten. Het kan verontrustend zijn als een kind thuiskomt van school en iets grofs of beledigends zegt. Maar als kinderen dit doen, zijn ze vaak bezig met stoom afblazen na een stressvolle dag. Als de zaken zijn gekalmeerd, brainstorm dan over manieren om te decomprimeren, zoals rust bieden voordat je naar school gaat vragen.
 • Help een kind het grote geheel te zien. Als een kind ontploft bij het maken van wiskundehuiswerk, wacht dan tot de dingen zijn gekalmeerd. Moedig een kind vervolgens aan om na te denken over de oorzaak van die gevoelens. Praat over wat jullie beiden de volgende keer zouden kunnen doen om wat van die angst te verlichten.
 • Denk aan hulp van buitenaf. Als de angst van je kind het functioneren of genieten van het leven in de weg staat, neem dan contact op met de huisarts.

bron: understood.org