**//sticky ads code//**

Je ziet dat je kind worstelt op school. Moeite met lezen, de spellingregels maar niet onder de knie krijgen, faalangst. Je wil iets doen en gaat in gesprek met de leerkracht. “Misschien is er sprake van dyslexie?”. Om dat vast te kunnen stellen, moet er een test worden gedaan. Maar voordat je kind in aanmerking komt voor een dyslexietest, moet je kind eerst 3 keer op E/V niveau scoren op de Cito. Zo zijn de regels van het dyslexieprotocol. Maar wat als je kind niet slecht genoeg is?

Afwachten dus wat het wordt bij die Cito’s… De uitslagen zijn binnen en dan krijg je te horen dat je kind ‘niet slecht genoeg’ is om in aanmerking te komen voor onderzoek. Of – een iets vriendelijkere bewoording-  ‘te goed’. Te goed dus, maar nog steeds presteert je kind onder zijn of haar kunnen en zie je dat je kind niet lekker in zijn vel zit omdat het zo moeizaam gaat op school.

Doormodderen

Je kind valt dus ‘buiten de boot’. Het haalt zwakke scores die onder het gemiddelde vallen. Maar diezelfde scores zijn te goed (D/IV niveau) om te voldoen aan de criteria voor onderzoek naar dyslexie. Wat nu? Gewoon maar veel blijven oefenen. Zó frustrerend als je al zoveel met je kind hebt gedaan en het ondanks alle inspanning niet lukt. Eigenlijk moet je dus maar een beetje doormodderen. Helaas hoor ik deze verhalen vaak van ouders en het is echt zonde.. en niet nodig….

Compenseren

De kinderen die (te) lage scores halen op lezen en spelling, terwijl ze wel een brede interesse hebben, veel van bepaalde onderwerpen weten, nieuwsgierig zijn, fantastische talenten hebben op andere vlakken.. hebben vaak goede capaciteiten en kunnen daarmee ‘compenseren’. Bovendien beschikken ze vaak over een bovengemiddelde portie doorzettingsvermogen. Hierdoor halen ze dus niet die allerzwakste scores. Terwijl hun prestaties wel een stuk lager zijn dat wat ze zouden kunnen!

Wat hebben deze kinderen nodig?

Persoonlijk maakt het mij -en veel ouders- niet uit of een kind dyslectisch is of niet. Het gaat erom dat ieder kind op de goede manier geholpen wordt. En dat kan wat mij betreft alléén door naar het kind te kijken. Wat zijn of haar sterke kanten zijn. Hoe kan dit kind wél leren. En niet door te kijken in welk ‘hokje’ dit kind past, zodat we de ‘juiste hulp’ kunnen bieden. Het kind moet leidend zijn, niet het systeem.

De oorzaak aanpakken

Wat is dan de juiste hulp? Wat ik belangrijk vind, is dat er gekeken wordt naar de werkelijke oorzaak van datgene wat niet goed gaat. Dit geldt overigens voor alles en niet alleen dyslexie of lees-spellingproblemen. Eigenlijk is dat ook heel logisch. Als je band lek is, ga je toch ook niet herhaaldelijk je band plakken, maar kijk je ook waardoor het komt en pak je die oorzaak aan… dus: je haalt de spijker eruit, als anders blijf je aan de gang. Dat is de enige échte oplossing.

En toch is dit wel wat er veel gebeurt bij kinderen op school. De symptomen worden aangepakt, terwijl je naar de onderliggende oorzaak moet kijken. En dat is in het geval van leren vaak de manier waarop het kind leert. Dat is ook de reden waarom ik veel kinderen begeleid, die al een dyslexiebehandeling achter de rug hebben en ook op andere gebieden vastlopen. Zoals rekenen of begrijpend lezen. Of kinderen die meerdere diagnoses of ‘labels’ hebben. De wijze waarop een kind leert, automatiseert en informatie opneemt, blijft namelijk niet beperkt tot lezen en spellen, maar komt op álle leergebieden terug. Het bespaart heel veel kostbare tijd en energie wanneer we met een bredere blik naar kinderen kunnen kijken. Dus niet: ‘Wat heeft dit kind?”, maar: ‘Wat heeft dit kind nodig?” En hen die juiste ondersteuning geven, met een duurzaam resultaat op alle gebieden. Waar zij niet alleen nu, maar ook hun verdere leven profijt van hebben. Zodat hun mogelijkheden en talenten tot bloei kunnen komen.