Het algemene beeld van kinderen met ADHD is dat ze druk zijn. Alle dagen heel druk! Maar niet elk kind wat druk is heeft, heeft ADHD een aandachtsdeficiëntie-/ hyperactiviteitsstoornis

Als belangrijkste kenmerken van kinderen ADHD worden genoemd, erg druk zijn (hyperactief), snel afgeleid en dingen doen zonder na te denken (impulsief).
Door het gedrag van een kind zijn er problemen op meerdere plaatsen, zoals thuis, op school, op sportverenigingen en/of in het omgaan met andere kinderen. Een richtlijn is dat deze problemen die worden ervaren dienen minimaal een half jaar voortduren en zich te uiten voordat een kind 12 jaar is.
Bij jongens wordt ADHD vaker vastgesteld dan bij meisjes. Of ADHD ook echt meer voorkomt bij jongens, is niet duidelijk.

Kenmerken kinderen met ADHD nader bekeken

Kenmerken van ADHD,  onoplettend, erg druk, hyperactief en impulsief zijn, niet denken maar gelijk doen. Dit gedrag zorgt vaak voor problemen, bijvoorbeeld een gespannen sfeer in het gezin, op school gaat het niet goed en een kind heeft vaak niet veel vriendjes.

Wat is hyperactief en impulsief zijn?

 • onrustig bewegen met handen en voeten,
 • niet kunnen blijven zitten
 • rondrennen en overal opklimmen als dit niet de bedoeling is
 • steeds bezig blijven, geen rust kunnen nemen
 • bij oudere kinderen: een gevoel van onrust, moeilijk kunnen ontspannen
 • moeilijk rustig kunnen spelen
 • erg veel praten
 • vaak al antwoord geven voordat iemand klaar is met een vraag
 • moeite hebben om op de beurt te wachten
 • anderen vaak storen

Hoe uit onoplettendheid zich?

 • vaak niet genoeg aandacht geven aan iets en zo makkelijk fouten maken, bijvoorbeeld bij het werk op school
 • moeite hebben met het bedenken en uitvoeren van een opdracht,
 • moeite om de aandacht bij een spel of taak te houden
 • het lukt vaak niet om iets af te maken
 • het lijkt alsof een kind vaak niet luistert, lees hier meer over
 • vaak niet doen wat anderen vragen
 • vaak iets kwijt zijn
 • snel afgeleid zijn
 • vaak iets vergeten

Diagnose

Voor de diagnose ADHD moeten de problemen dus langer dan een half jaar bestaan, zich niet beperken tot alleen school of thuis, voor het zevende jaar zijn begonnen en het algemeen functioneren ernstig bemoeilijken. De diagnose ADHD wordt gesteld door een medisch specialist: meestal is dit een (kinder- en jeugd)psychiater.