Goede manieren! We willen onze kinderen deze allemaal graag bij brengen. Maar wat kun je eigenlijk verwachten van een kind op verschillende leeftijden.

Goede manieren vormen een stevige basis voor later. Weten hoe je je moet gedragen geeft zelfvertrouwen. Maar alles op zijn tijd!  Als je een kind van twee probeert te leren eten met bestek, gaat dat je naar alle waarschijnlijkheid niet goed lukken. Hiervoor heeft een kind een goede motoriek en coördinatie nodig. Een kind van vijf a zes jaar kan dit al wel.

Wat kun je een kleuter leren:

 • Eten met je mond dicht
 • Niet met volle mond praten
 • Met mes en vork (of lepel) eten.
 • Jas ophangen als je thuis komt.
 • Netjes “dank je wel”zeggen

Vanaf zes jaar:

Vanaf een jaar of zes mag je meer verwachten van een kind, je kunt ze meer leren:

 • Mensen niet in de reden vallen.
 • Als je op bezoek bent, niet continu alle aandacht op eisen.
 • Zijn eigen rommel opruimen.
 • Telefoon beleefd opnemen, met voor en achternaam
 • Niet schreeuwen naar mensen, je loopt naar iemand toe om iets te vragen

Het ene kind heeft vanuit zichzelf al goede manieren. Hij ziet hoe andere zich gedragen en pakt dit redelijk snel op. Andere kinderen hebben hier meer moeite mee.  Wat kun je doen om een kind op een relax, ontspannen manier goede manieren bij te brengen.

 • Geef complimentjes aan een kind als hij zich netjes gedraagt.
 • Geef het goede voorbeeld in gedrag en taal. Kinderen nemen alles over wat ze horen. Daarom is het belangrijk om op te passen met je taalgebruik, gebruik geen scheld of grove woorden. Praat zelf zoveel mogelijk met twee woorden.
 • Zeg zelf en gebaar “aub” en “dank je” als je tegen anderen spreekt. Zodat een kind kan zien hoe je beleeft doet.
 • Probeer een probleem op te lossen door met een kind te praten.
  Stel je wordt aangesproken op het gedrag van een kind. Spreek een kind zelf aan, door te zeggen “deze meneer of mevrouw, zegt dat jij …. hebt gedaan, waarom heb je dat gedaan?” Een kind zal het op dat moment misschien ontkennen, maar je haalt al het respect van het kind voor de volwassene weg als je direct zijn zijde kiest.
 • Let op welke TV programma’s worden gekeken. Zet een kind niet zomaar voor de tv omdat je zelf even geen tijd voor ze hebt. De tv heeft een grote invloed op een Het leert van alles wat hij ziet. Ook veel van de tekenfilms van vandaag de dag bevatten voor kinderen  schadelijk materiaal, een kind neemt gemakkelijk gedragskenmerken over van deze tekenfilms.