Gedragsproblemen in de klas is een praktisch handboek voor leerkrachten maar zeker ook voor ouders interessant. Het geeft een overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Gedragsproblemen zijn interactieproblemen. Een kind zal meestal niet in zijn eentje uit zijn dak gaan, daar zijn anderen bij nodig. In de directe nabijheid van een leraar of klasgenoten doen zich de meeste gedragsproblemen voor. Het gedrag van de een roept reactie op bij de ander. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verkeerd geïnterpreteerde blik, een te scherp uitgesproken zin of een onverwachte duw op de gang. Veel probleem gedrag kan worden voorkomen. Met goed klassenmanagement, heldere regels en afgeleide gedragsverwachtingen, positieve omgangsvormen, speciale aandacht voor sociaal-emotionel leren en groepsvorming kom je al heel ver.

Gedragsproblemen in de klas begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem, of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je kunt tegenkomen, zoals (AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het boek beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen, wat kun je wel, of juist beter niet doen.

Het boek is overzichtelijk geschreven en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven van de kenmerken van een gedragsprobleem of stoornis, waarna praktische tips worden gegeven om een kind te helpen. Kortom Gedragsproblemen in de klas is een echter aanrader voor zowel docenten als ouders.