Wanneer je verwacht dat je kind een verhoogd risico op dyslexie heeft, bijvoorbeeld omdat het in de familie zit. Of wanneer je ziet dat een kind achterblijft met lezen, dan kan het computerprogramma Bouw helpen.
Bespreek dit met de leerkracht, zodat je kind sneller en beter kan worden geholpen.

Het programma Bouw

Het is een wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma en zorgt voor ruim 60% minder kinderen met leesproblemen en dyslexie. Het is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken.

Er moet vier keer in de week geoefend worden. De meest effectieve manier van leren staat los van het aantal lessen en heeft alles met de regelmaat waarmee gewerkt wordt te maken. Doordat het programma online gebruikt wordt, kun je zowel thuis als op school oefenen.

Wanneer een kind ernstige dyslexie heeft “geneest” bouw! dit niet. Maar als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse toetsmomenten, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht (op niveau 3) en kan een kind worden aangemeld voor een dyslexietest.

Bouw! is een programma van Lexima.