**//sticky ads code//**

Geniet jouw kind ook zo van de Borre boekjes? Dan heb ik goed nieuws! Borre Leesclub introduceert een geheime reportersclub voor kinderen vanaf groep 5

Het nieuwe schooljaar is al weer even bezig en wordt nu nog leuk. De Borre Leesclub met een interactieve uitbreiding. Kinderen vanaf groep 5 krijgen het verzoek zich actief aan te sluiten bij Borres geheime reportersclub. Online, in de besloten community van Borre-reporters, stuiten zij op problemen die dringend om een oplossing vragen. Hoe spannend is dat! Als heuse reporters gaan zij op onderzoek uit, doen ze proefjes en becommentariëren ze elkaars prestaties.
Wie zich aansluit bij de Borre-reporters krijgt naast de twee maandelijkse boeken ook een maandelijks magazine, WalkieTalkie. Plus een notitieboek. De boodschap is duidelijk: aan de slag! WalkieTalkie geeft tekst en uitleg bij de online reporteropdrachten en prikkelt de belangstelling voor allerlei onderwerpen, van geschiedenis tot natuurkunde. Kinderen willen weten hoe de wereld in elkaar zit De Kinderboekenweek 2015, van 7 t/m 18 oktober, hanteert als motto Raar maar waar. Natuurkunde, wetenschap en techniek staan centraal. Omdat kinderen willen weten hoe de wereld in elkaar zit. De interactieve Borre reportersclub zit op precies hetzelfde spoor. Het nieuwe concept gaat over dingen onderzoeken, uitvinden en vastleggen. Concept in ontwikkeling De Borre reportersclub is bedoeld voor groep 5 tot en met 8. Maar vijfdegroepers hebben de primeur. Zij ontvangen nu al meteen het magazine WalkieTalkie. De edities voor groep 6, 7 en 8 zijn in ontwikkeling. Die volgen op korte termijn. Kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen wel al toegang tot de online community. Ook zij kunnen reporteropdrachten maken.

De online community kan voor avontuurlijke kinderen, een goede stimulans zijn extra te lezen.