Als een kind problemen heeft met lezen en spellen, dan kan het zijn dat de ervaringen met lezen en spellen zo vervelend zijn dat een kind gefrustreerd raakt en de moed verliest. Met mogelijk een (nog grotere) achterstand op klasgenootjes tot gevolg. Hoe kun je een kind toch blijven motiveren.  Wat kan je thuis doen om een kind te begeleiden met lezen en spellen

Enkele tips in de begeleiding bij lezen en spellen

  • Toon begrip voor een kind, zorg ervoor dat je een kind thuis niet te veel dwingt.
  • Begeleid een kind thuis extra bij lezen en spellen.
  • Kom op voor een kind. Blijf aandacht vragen voor de leesontwikkeling van een kind als je denkt dat het niet goed gaat. Hoe vroeger je samen met de school de problemen aanpakt, hoe groter de kans op succes is.
  • Overleg met de leerkracht over extra oefeningen. De meeste leesmethodes hebben een website waarop informatie te vinden is. Zorg dat u kind weet waarom het extra oefent;
  • Zet hulpmiddelen in. Gebruikt een kind op school hulpmiddelen bij lezen en schrijven, maak hier dan ook thuis gebruik van. Maar ook andersom zet je thuis hulpmiddelen in, kijk dan samen met de leerkracht of dat ook in de klas kan.
  • Lees thuis samen boekjes en doe en taal- en rijmspelletjes. Een kind ontdekt zo de relatie tussen geschreven en gesproken taal, ontwikkelt zijn woordenschat en krijgt zo meer plezier in boeken ‘lezen’.
  • Veel taalvaardigheden kun je spelenderwijs extra stimuleren. Oefen op een leuke, speelse manier met letters en klanken (bijv. woordklank alfabet of online letter flitsen) Probeer zoveel mogelijk vanzelfsprekende dagelijkse momenten te benutten: “Wil jij vast even de boodschappen opschrijven?”
  • Zorg voor kinderboeken die aansluiten bij de leeftijd en interesses van uw kind. Laat het ervaren dat boeken lezen leuk kan zijn. Er is een groot aanbod in luisterboeken. Ook hebben steeds meer bibliotheken een makkelijk lezen plein ingericht. Met geschikte boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen en spellen. Kijk op www.makkelijklezenplein.nl of dit ook bij jou in de buurt is.