Jongeren zijn het afgelopen meer e-books gaan lezen. Dit blijkt uit een onderzoek van de nationale bibliotheek. Jongeren leenden vorige jaar ruim twee keer meer e-books dan het jaar ervoor.  Waar jongeren tot 18 jaar in 2019 gezamenlijk circa 309 duizend e-books leenden, waren dat er vorig jaar bijna 662 duizend. Vooral kinderen tussen de 13 en 15 jaar gingen massaal E-books lenen. Zij leenden in 2020 gezamenlijk 204 duizend e-books, tegen ongeveer 121 duizend het jaar ervoor. Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte onder jeugdleden, lanceert Jeugdbibliotheek.nl 22 april een geheel vernieuwde website.

De drie e-booktitels die de jeugd vorig jaar het meest leende waren: ‘Het grote misschien’ van John Green. ‘De ruïnes van Gorlan’ van John Flanagan en ‘De brandende brug’, eveneens van John Flanagan. Jeugdleden hebben vorig jaar ook flink gebruik gemaakt van de luisterboeken van de online Bibliotheek. Zo bestaat de top 10 van meest beluisterde boeken in 2020 voor de helft uit titels van kinderboekenauteurs. Met ‘Geheim agent oma’ (Manon Sikkel) op plek drie, ‘Mees Kees – een pittig klasje’ (Mirjam Oldenhave) op plek vijf en ‘De Knorreborreboerderij’ (Carry Slee) op plek zes.

Lockdownlezen

Het is moeilijk te zeggen of de toename van het aantal e-bookuitleningen betekent dat kinderen ook daad werkelijk meer zijn gaan lezen. Aldus Eric Daamen van de nationale bibliotheek. Het onderzoek laat wel zien dat dat meisjes tijdens de lockdown significant meer zijn gaan lezen, en dat geldt ook voor jongeren die het leuk vinden om te lezen. Dat blijkt eveneens uit de cijfers. Vanaf maart, tijdens de eerste lockdown, schoten de uitleencijfers van digitale boeken omhoog. Met name in de leeftijdscategorieën 13 tot 15 en 16 en 17. De overgang naar digitaal lezen en de interesse in luisterboeken lenen is hopelijk een trend die vorig jaar onder jongeren definitief is ingezet.

Uit de tussentijdse analyse van de KB blijkt dat het aantal e-bookuitleningen vooral in september toenam, toen de online Bibliotheek haar nieuwe app lanceerde. Daamen: ‘September, aan de start van het nieuwe schooljaar, is traditioneel de maand waarin jongeren flink veel bibliotheekboeken lenen. Dat doen ze onder meer voor schoolopdrachten, maar mogelijk heeft ook de aandacht voor en het gebruiksgemak van de nieuwe app jongeren gestimuleerd meer e-books en luisterboeken te lenen.’ De exacte toename van deze cijfers zal in juli bekend worden, wanneer de KB het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 uitbrengt in samenwerking met het CBS.

E-books lenen via nieuwe site jeugdbibliotheek

Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte, presenteert Jeugdbibliotheek.nl een geheel vernieuwde website die beter aansluit op de interesses van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daamen: ‘Omdat de jeugd steeds meer digitaal leest en luistert, hebben we de opzet van Jeugdbibliotheek.nl flink gewijzigd. We bieden voortaan meer aansprekende content, zoals tips van leeftijdsgenoten en favoriete boeken van influencers. Zo blijven we kinderen en jongeren stimuleren om lekker veel te lezen.’

Het nieuwe Jeugdbibliotheek.nl houdt daarbij rekening met kinderen en jongeren die extra stimulans bij het lezen kunnen gebruiken. Zoals kinderen met een taalachterstand of dyslexie. Daamen: ‘Voor hen zijn er bijvoorbeeld extra materialen rondom Lezen voor de lijst. Er zijn ondertitelde voorleesfilmpjes, zodat je met het verhaal kunt meelezen en bieden we tips voor dyslectici.’

Foto: KB/Bram Kloos