Dyslexie is voor kinderen vaak heel vervelend. Kinderen ondervinden problemen in het onderwijs en voelen zich hierdoor minder of anders, met alle vervelende gevolgen van dien. Dyslexie wordt vaak een stoornis genoemd, maar het gaat om een brein dat anders werkt, wat samen gaat met voor- en nadelen. Heb je een kind met dyslexie in de klas, wat moet je dan vooral wel en niet doen.

1.Positieve feedback en complimenten

Iemand met dyslexie heeft een boost van zijn zelfvertrouwen nodig voordat hij kan leren zijn moeilijkheden te overwinnen. Ze hebben al veel teleurstellingen ervaren door dingen die niet gaan zoals ze willen. Dit maakt dat ze vaak niet geloven in staat te zijn om te leren.  Om het zelfvertrouwen te herstellen, is het goed ook kleine stappen te benoemen. 
Motiveer en leg nadruk op talenten!

2. Vraag een kind met dyslexie in de klas niet om voor te lezen

Woorden worden waarschijnlijk verkeerd gelezen of overgeslagen, waardoor ze in verlegenheid worden gebracht. 

3. Geef geen straf voor het vergeten van boeken of gymspullen

Er wordt zoveel van een dyslectisch kind gevraagd dat zijn hoofd vaak overloopt.  Het chaotische hoofd van een dyslect zie je vaak terug in andere zaken. Ook kinderen hebben moeite met het onthouden en met verwerken van talige informatie. Veel kinderen met dyslexie hebben daarom grote moeite om hun werk te structureren en te plannen.  Bied positieve strategieën aan, zoals één plek om dingen op te bergen. 

Lees meer over de twee kernproblemen van dyslexie

4. Gebruik het woord ‘lui’ niet

Kinderen met dyslexie moeten harder werken om een ​​kleinere hoeveelheid te produceren. Ze hebben vaak moeite om gefocust te blijven tijdens het lezen, schrijven of luisteren. Het lijkt soms of een dyslectisch kind lui of slordig is.  Niets is minder waar, een kind doet juist heel erg zijn best. Want ze willen wil graag goed leren lezen en schrijven. Dit lukt alleen niet, terwijl andere kinderen het wel kunnen.  Dat geeft een vervelend gevoel.

5. Verwacht minder geschreven werk

Een kind met dyslexie kan verbaal intelligent zijn, maar heeft moeite om ideeën op schrift te stellen. Geef een kind meer tijd voor lezen, luisteren en begrijpen. Of biedt een andere mogelijkheid om een opdracht te doen. Laat een kind een filmpje maken in plaats van een geschreven werkstuk.

6. Vraag een kind met dyslexie in de klas niet om teksten van een bord over te schrijven

Geef een afdruk. Stel voor dat ze belangrijke gebieden markeren en miniatuurafbeeldingen in de marge tekenen om de belangrijkste punten weer te geven.

7. Accepteer huiswerk dat op een computer is gemaakt

Lichamelijk handschrift is een marteling voor de meeste kinderen met dyslexie. Tekstverwerkers maken het leven veel gemakkelijker. Laat ze de spellingcontrole gebruiken en help met grammatica en interpunctie, zodat u de kwaliteit van de inhoud kunt zien.

Lees meer over het dyslectische brein

8. Bespreek een activiteit om er zeker van te zijn dat deze begrepen wordt

Het visualiseren van de activiteit of het koppelen aan een grappige actie kan iemand met dyslexie helpen herinneren.

Spreek een kind met dyslexie niet ten overstaan van de groep aan, doe dit altijd persoonlijk. Bespreek wel met de klas wat dyslexie is, zodat er meer begrip ontstaat bij de medeleerlingen.

9. Geef de mogelijkheid om vragen mondeling te beantwoorden

Vaak kunnen kinderen met dyslexie hun begrip tonen met een gesproken antwoord, maar kunnen ze die ideeën niet op schrift stellen.

  • Blijf positief en neem dyslectische kinderen serieus. Vraag welke hulp of begeleiding nodig is.
  • Ga samen op zoek naar de leerstrategie die het beste bij de leerling past. Denk bijvoorbeeld aan overhoren, een mindmap of een samenvatting maken. Neem de tijd voor extra instructie en begeleiding.

Ervaar zelf met de dyslexie simulator hoe het is om dyslexie te hebben.