De boekentip van deze week Dyslexie en leesproblemen, het boek voor ouders van kinderen met Dyslexie en leesproblemen!

Kinderen met dyslexie hebben (in meer of mindere maten) problemen met lezen en/of spellen. Dit kan ernstige complicatie opleveren bij het volgen onderwijs. Een kind met dyslexie wordt belemmerd om optimaal van het onderwijs te profiteren. Bovendien brengt dyslexie vaak emotionele problemen met zich mee. Het boek dyslexie en leesproblemen geeft ouders houvast bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar.

De systematisch en chronologische opzet sluit aan bij de dagelijkse praktijk op scholen, waar de protocollen leesproblemen en dyslexie als leidraad worden gebruikt.

Lees het boek Dyslexie en leesproblemen

In het boek lees je meer over:

  • waar je als ouder op kunt letten als het lezen van je kind niet wil vlotten en je je zorgen maakt omdat er bijvoorbeeld dyslexie in je familie voorkomt.
  • wanneer en hoe de school de leesontwikkeling toetst en wat je daarover als ouders met de leerkracht kunt bespreken
  • op welke manier je een kind thuis kunt ondersteunen en begeleiden
  • wat er komt kijken bij een verwijzing naar een deskundige die een diagnose stelt en behandeling adviseert
  • hoe lezen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor een kind met dyslexie
  • van welke speciale hulpmiddelen en maatregelen je kind gebruik kan maken om leren en lezen te vergemakkelijken
  • ouder ervaringen en tips voor een goede communicatie met school

In de zorg voor kinderen met dyslexie is met de invoering van het passend onderwijs begin 2015 veel veranderd. Dit boek is geschreven vanuit het Steunpunt Dyslexie van oudervereniging Balans en is volledig actueel. Kortom een ontzettend handig en bruikbaar boek!

Ook goed om je te realiseren is dat dyslexie meer is dan een leesprobleem. Je leest hierover meer in deze blog: Dyslexie meer dan een leesprobleem. En vergeet ook niet de kracht van dyslexie