Dyslexie wordt nog vaak geassocieerd met een gebrek. Je bent niet goed in lezen en schrijven. En degene die er iets bekender mee zijn weten ook dat automatiseren lastig gaat. Maar dyslexie is veel meer dan dat. Naast alle uitdagingen die een dyslect kent zijn er ook talenten die samen gaan met een dyslectsich brein. Zie dyslexie als kans! 

In het boek Dyslexie als een kans wordt uitgelegd hoe de hersenen van iemand met dyslexie werkt  en hoe je dit kan inzetten op een constructieve manier. Het boek laat zien hoe dyslectici cognitieve eigenschappen hebben die juist vele kansen bieden.

Dyslexie 2.0

Waar kinderen met dyslexie vroeger gewoon lui waren, wordt het tegenwoordig wel als een stoornis gezien. Wat op zich fijn is volgens Tamara Vreeken van de HOI Foundation. Want kinderen krijgen hierdoor hulp. Maar dyslexie wordt nog steeds vrij negatief gelabeld. Het wordt uitgelegd alsof het kind een probleem heeft.
Dyslexie is geen stoornis en dyslectische mensen hebben bepaalde vaardigheden die we juist heel goed kunnen gebruiken, met name in deze tijd.

Dyslexie voor kinderen meer dan een leesprobleem

Zelfvertrouwen

Vanuit de HOI foundation wil Tamara met haar collega Stephanie Raber kennis brengen over de dyslexie 2.0. Het is volgens haar belangrijk dat er instituten zijn die helpen met lezen en schrijven, maar je hebt met een grote groep kinderen te maken die problemen hebben met hun zelfvertrouwen. Zonder dat vertrouwen in jezelf is het lastig leren. En zo gaat er veel talent verloren.

Ze hebben een lesprogramma uit Amerika naar Nederland gehaald. Het programma richt zich op het verbeteren van het zelfvertrouwen bij dyslectische kinderen door te focussen op waar ze goed in zijn. De boodschap van het programma is om dyslexie als kans te zien.

Het programma richt zich op vier krachten, ook wel talenten, waarin dyslectische mensen in een of meerdere bovengemiddeld goed zijn. De STER krachten:

  • S | samenhangende denkvaardigheid: het vermogen om belangrijke, nieuwe verbanden te ontdekken tussen verschillende vormen van informatie.
  • T | tijdgerichte denkvaardigheid: is het vermogen om patronen in de wereld te lezen en op basis daarvan reconstructies te maken of toekomstige scenario’s te schetsen
  • E | episodisch denken: In plaats van het onthouden van abstracte feiten zoals jaartallen, namen, worden gebeurtenissen onthouden en persoonlijke ervaringen, meer beelddenken
  • R | driedimensionaal denkvermogen, het vermogen om tweedimensionale vormen en patronen mentaal te vertalen naar driedimensionale vormen en patronen

Niet elke dyslect heeft alle vier de krachten even sterk, maar er komt altijd wel één, en vaak twee of drie van deze krachten terug. 

Kansen zien

Mensen met dyslexie zien kansen en kijken ver vooruit. Ze denken snel en hebben niet veel tussenstappen nodig om het eindresultaat te zien. Ze zijn vaak gevoelig, zijn goede vrienden hebben een sterk empathisch vermogen. Veel ondernemers en veertig procent van de selfmade miljonairs zijn dyslectisch. 

De missie van de auteurs van Dyslexie als kans is dyslexie goed op de kaart zetten. De positieve kanten zijn lang onderbelicht gebleven. In het boek worden zowel de voordelen als de bijbehorende valkuilen besproken.

Kinderen met dyslexie denken anders