Dyscalculie krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. Gelukkig maar want er is nog veel onbekend. Dyscalculie staat los van intelligentie; mensen met dyscalculie hebben vaak een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie, maar worstelen met wiskundige taken en concepten. Voor wie meer wil weten over dyscalculie is er het boek Dit is dyscalculie een aanrader. Het geeft heel goed inzicht in wat is dyslcalculie nu eigenlijk.

Wat is dyscalculie?

Belangrijke kenmerken van dyscalculie zijn onder andere moeite met:
Begrip van Getallen: Moeite met het begrijpen van de concepten van getallen, hun omvang en hun onderlinge relaties.
Tellen en Rekenen: Problemen met basis tellen, rekenkundige bewerkingen en het begrijpen van numerieke symbolen.
Wiskundig Redeneren: Moeite met wiskundig redeneren en probleemoplossing.
Leren van Rekenfeiten: Moeite met het leren en onthouden van basisrekenfeiten, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Ruimtelijk Inzicht: Uitdagingen bij het begrijpen van ruimtelijke en geometrische concepten.
Volgorde en Geheugen: Moeite met het begrijpen van de volgorde en het onthouden van wiskundige stappen of processen.
Klokkijken en Geldconcepten: Problemen met concepten met betrekking tot klokkijken, het begrijpen van geld en metingen.

‘Onderzoek toont aan dat kinderen ontzettend veel belang hebben bij vroege signalering. Het gaat dan niet alleen om het bepalen van een score, maar bovenal om inzicht in specifieke individuele tekorten. Hierdoor wordt het mogelijk de leerling gericht te helpen.’

Inhoud Dit is Dyscalculie?

In dit nieuwe standaardwerk Dit is dyscalculie geeft dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie, zowel op school als thuis. Dit boek is zowel voor leerkrachten als gedesinteresseerde ouders geschreven.
In het boek wordt eerst stil gestaan bij wat rekenen is en wat dyslcalulie is. Ook de herkomt wordt belicht. Waardoor is dyscalculie te verklaren  en hoe wordt het vastgesteld.
Om het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalculie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. De stoornis wordt mede op basis van casuïstiek uitvoerig uitgediept en toegelicht.

Dit is dyscalculie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyscalculie.
‘Stimuleren helpt en kan (vroege) rekenproblemen helpen voorkomen en wellicht de consequenties van dyscalculie verminderen.’

Dyslcalculie is meer dan moeite hebben met rekenen