Dyscalculie krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. Gelukkig maar want er is nog veel onbekend. Het boek Dit is dyscalculie geeft heel goed inzicht in de achtergrond van dyslcalculie, hoe j

is een stoornis in het (leren) rekenen, die steeds meer aandacht krijgt. In dit nieuwe standaardwerk Dit is dyscalculie geeft dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie, zowel op school als thuis.

Dit is Dyscalculie is zowel voor leerkrachten als gedesinteresseerde ouders geschreven.
Om het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalculie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. De stoornis wordt mede op basis van casuïstiek uitvoerig uitgediept en toegelicht.

‘Onderzoek toont aan dat kinderen ontzettend veel belang hebben bij vroege signalering. Het gaat dan niet alleen om het bepalen van een score, maar bovenal om inzicht in specifieke individuele tekorten. Hierdoor wordt het mogelijk de leerling gericht te helpen.’

Inhoud Dit is Dyscalculie?

In het boek wordt eerst stil gestaan bij wat rekenen is en wat dyslcalulie is. Ook de herkomt wordt belicht. Waardoor is dyscalculie te verklaren  en hoe wordt het vastgesteld.

Dit is dyscalculie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyscalculie.
‘Stimuleren helpt en kan (vroege) rekenproblemen helpen voorkomen en wellicht de consequenties van dyscalculie verminderen.’

Dyslcalculie is meer dan moeite hebben met rekenen. Dit is Dyscalculie geeft hier goed inzicht in en geeft tevens informatie over de hulp die hierbij geboden kan worden.