Dys-calculie krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht. Gelukkig maar, want er is nog veel onbekend. Het boek Dit is dyscalculie geeft heel goed inzicht in de achtergrond van dyscalculie,

Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Kinderen hebben minder getalbegrip. Dat het verschil tussen 65 en 70, even groot is als het verschil tussen 5 en 10, ervaren zij niet. Ook de koppeling tussen hoeveelheden (vier appels) aan het getal (4) en het woord (vier) verloopt niet goed. Hier heb je last van bij het maken van eenvoudige rekensommen. Maar bijvoorbeeld ook bij het klokkijken en omgaan met geld. Belangrijk is om te weten dat deze problemen niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Onderzoek toont aan dat kinderen ontzettend veel belang hebben bij vroege signalering. Het gaat dan niet alleen om het bepalen van een score, maar bovenal om inzicht in specifieke individuele tekorten. Hierdoor wordt het mogelijk de leerling gericht te helpen.
In de onderbouw van de basisschool wordt al veel aandacht besteed aan getalbegrip en andere aspecten van voorbereidend rekenen.

Wat kun je verwachten van het boek: Dit is Dyscalculie?

In het boek geeft dyscalculie-expert prof. dr. Hans van Luit op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dys-calculie, zowel op school als thuis. Het boek is zowel voor leerkrachten als ouders geschreven.
Om het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalculie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. De stoornis wordt mede op basis van casuïstiek uitvoerig uitgediept en toegelicht.

In het boek wordt eerst stil gestaan bij wat rekenen is en wat dys calculie is. Ook de herkomst wordt belicht. Waardoor is dyscalculie te verklaren  en hoe wordt het vastgesteld. Vragen waar je als ouder soms mee zit, maar ook voor leerkrachten interessant om meer over te weten.

Dit is dyscalculie is dan ook een onmisbaar boek en zeer waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyscalculie.
‘Stimuleren helpt en kan (vroege) rekenproblemen helpen voorkomen en wellicht de consequenties van dyscalculie verminderen.’

Dyscalculie is meer dan moeite hebben met rekenen. Dit naslagwerk geeft hier goed inzicht in. Het geeft informatie over de hulp en handreikingen die die kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.  Meer kennis over dyscalculie helpt om kinderen beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Lees meer over een zwakwerkgeheugen