Komt je kind niet zo lekker mee op school, maar is hij best een slim mensje. Blijf hem positief stimuleren want het komt allemaal goed. Wellicht verwerkt hij informatie op een andere manier, is hij wat ze noemen een conceptueel denker.

Wat is conceptueel denken?

Conceptueel denken is vooral denken via de rechter hersenhelft. Ze hebben een “andere manier”

; van denken en informatie verwerken. Vaak hebben deze kinderen het label AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en autisme gekregen. Al zijn er ook conceptueel denkers die onbekend zijn met een van deze diagnoses of labels.

Er zijn diverse wetenschappers die een toekomstbeeld van onze maatschappij neerzetten waarin conceptueel denkers in het voordeel zijn op lijndenkers.
Met de toename van welvaart, technologie en globalisering, zijn de veranderingen in onze maatschappij de laatste 150 jaar super snel gegaan. 150 jaar geleden waren we nog een agrarische samenleving, maar met de komst van machines en fabrieken wordt steeds meer arbeid van de mens overgenomen.
De opkomst van computers heeft dit nog verder versneld. We zitten nu in een informatietijdperk met een kenniseconomie en grote kantoren.

Er wordt vooral een appél gedaan op hoe wij omgaan met informatie, op het maken van analyses en het logische denken. Het lijndenken is daarin nog dominant. Maar met alle ontwikkelingen die gaande zijn, staan we op de rand van het conceptuele tijdperk. Een tijdperk wat een beroep doet op onze creativiteit, op ons beeldend vermogen, op onze organisatorische vaardigheden, ons inlevingsvermogen en onze innovatief vermogen. Een nieuw tijdperk wat ontzettend veel kansen biedt aan conceptuele denkers.

Problemen van conceptueel denkers

Een probleem waar conceptueel denkers tegen aanlopen is dat hun manier van denken niet in het schoolsysteem past. Kinderen voelen zich vaak niet begrepen of gezien. Ze werken hard zonder dat dit het gewenste resultaten oplevert. Dit gebeurt op school maar ook vaak in de rest van hun loopbaan. Dan wordt het aan het karakter of de capaciteiten toegeschreven dat iemand niet goed presteert: “hij is gewoon een beetje dom”, “zij is niet zo ambitieus, eigenlijk een beetje lui”, of “hij is niet zo’n doorzetter”.

Conceptueel denkers hebben regelmatig moeite met nauwkeurig lezen. Ze zien gemakkelijk details over het hoofd. Zowel mondeling als schriftelijk hebben ze moeite met het structureren van hun verhaal, het vertellen van begin naar einde.

Als gevolg van dergelijke problemen ontwikkelen veel conceptueel denkers faalangst in de vorm van bijvoorbeeld perfectionisme, uitstelgedrag, onderpresteren of prestatiedrang. Door spanning vertraagt de niet-dominante hersenhelft, de linker hersenhelft bij conceptueel denkers. De linker hersenhelft heb je nodig voor het verwerken van taal, om stappen van klein naar groot of van begin naar einde te maken. Onder te veel spanning of stress worden bij conceptueel denkers dus de lijn, de details, de routinematigheid uitgeschakeld, waardoor het conceptuele denken verandert in chaos.

Wij denken dat dit geen stoornis is. Conceptueel denkers hebben vaak een label gekregen omdat ze tot een minderheid behoren
Een minderheid, net als linkshandigen of roodharigen. Een minderheid die anders denkt en kijkt en daardoor een heel andere blik op de wereld werpt! Een andere blik die hard nodig is in deze tijd.

bron: geniaaloprechts.nl