Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze de wereld om zich heen leren begrijpen. Hun geheugen wordt beter, zodat ze dingen kunnen onthouden en ze leren oplossingen bedenken. Ook hun denkvermogen ontwikkelt zich. Hoe verloopt deze ontwikkeling?

Rond hun tweede en derde jaar tonen kinderen steeds meer interesse in verhaaltjes met plaatjes. De begripsvorming is zich aan het ontwikkelen. De ontwikkeling van de taalvaardigheid verloopt vaak grillig en hangt sterk samen met de lichamelijke ontwikkeling. Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling houden elkaar in evenwicht, maar soms is dat evenwicht tijdelijk verstoord. Is dat evenwicht er weer, dan kan een kind opeens sprongen vooruitgaan en beginnen te spreken met volzinnen.

Denkvermogen en vormen herkennen

Een peuter begint verschillende vormen te herkennen, maar kan ze nog niet benoemen: de ronde vorm, het vierkant, de driehoek.  Wanneer je vraagt pak het vierkante blokje, dan zal hij dit al wel kunnen. Een peuter kan nu eenvoudige puzzeltjes maken en bouwen. In het begin bouwt het alleen nog maar torens, later legt het de blokken ook naast elkaar.

Begripsvorming door sorteren

Begrippen dienen om te ordenen, in te delen en uit te leggen. Als driejarige krijgen peuters belangstelling voor woorden en getallen. Ze gaan voorwerpen sorteren. Ze leggen bijvoorbeeld alle gele of rode blokken bij elkaar. Sorteren is belangrijk in de ontwikkeling van een peuter. Sorteren is nodig om te kunnen tellen en om hoeveelheden te vergelijken. Door begrippen te gebruiken als meer, minder en evenveel krijgen peuters besef van hoeveelheden. Kinderen beginnen dan ook kleuren en vormen te benoemen.

Denkvermogen en tijdsbesef

Begrippen geven gebeurtenissen en verschijnselen betekenis. Deze betekenisgeving maakt dat gebeurtenissen en verschijnselen beter te begrijpen worden. Een peuter leert in deze fase veel begrippen en woorden.  Ook het tijdsbesef ontwikkelt zich geleidelijk. Een driejarige merkt het verschil tussen dag en nacht, en kan zich iets voorstellen bij ‘nog een paar nachtjes slapen’. Hierdoor kan je kind ook beter wachten op iets leuks.