Over De Leukste Kinderen

Monique Tetteroo

De Leukste Kinderen, dat zijn jouw kinderen!
Wij zijn een online magazine of blog waar op een positieve manier aandacht wordt besteed aan de opvoeding van kinderen, met speciale aandacht voor anders lerende kinderen.

Een groep kinderen, met én zonder label, die binnen het onderwijssysteem  problemen ondervindt, blijft maar groeien. Dit vraagt om meer aandacht voor deze groep kinderen en voor de wijze waarop onderwezen worden, maar ook hoe we naar deze kinderen kijken. Wel gevoel we hen geven en hoe we hen zien, bepaald in grote mate hun mate van zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is van essentieel belang om hun talenten te kunnen laten groeien.

Alleen omdat zij ‘anders leren’, zijn ze niet minder of slechter. Zij zijn immers net zo waardevol en bijzonder als elk ander kind. Of zelfs meer… zij benaderen problemen en issues op een andere wijze en hebben andere kwaliteiten waarmee ze een belangrijke aanvulling zijn op het ‘mainstream’ denken. De originele geesten van de toekomst, de innovators, de extreem knappe techneuten, de creatieven…, of te wel U!TBLINKERS!

 

Missie van De Leukste Kinderen

Aandacht krijgen voor kinderen met talenten die nu, door de huidige lesmethodes en het huidige onderwijsbeleid, onbenut blijven en leiden tot gedemotiveerde, onder presterende en veelal ongelukkige kinderen. Kinderen vaak met een label zoals dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, hooggevoelig, hoogbegaafd etc. Kinderen ook met unieke en waardevolle talenten welke, in de bepalende fase van de basisschool, niet de ruimte krijgen om tot volledige ontwikkeling te komen.

Founder van De Leukste Kinderen is Monique,  moeder van drie kinderen. De ontwikkeling van haar kinderen zijn de belangrijkste inspiratiebron voor deze website. Zelf is ze dyslectisch waardoor je mogelijk wel eens een taalfout kunt ontdekken op dit platform. Meld deze gerust, wij horen het graag.
Mail Monique op: monique (at) deleukstekinderen.nl

Beeldmateriaal op De Leukste Kinderen is tenzij anders vermeld afkomstig van 123rf.com en pixabay.com

BlogSociety