De wereld veranderd in razend tempo, door technologische ontwikkelingen en digitalisering. Dit vraagt om andere vaardigheden en capaciteiten. Daar hebben we eerder al in een blog aandacht aan besteed. En hoe de krachten van een dyslectisch brein hierin een belangrijke rol kan spelen.  In dit blog gaan we in op dyslexie en informatie verwerking, dit levert prachtige inzichten op.

Er wordt veel geschreven over de uitdagingen die mensen met een dyslectisch brein ondervinden. Wij willen graag ook het tegenovergestelde geluid laten horen. Dit door het in kaart brengen van dyslectische krachten en deze te koppelen aan de kern van werk gerelateerde vaardigheden en in de toekomst benodigde skills. Het doel van deze oefening is het transformeren van de perceptie van dyslexie. En bruikbare handreikingen te geven om dyslectische vaardigheden te identificeren.

Dyslexie en informatie verwerking

Informatie verwerking of wel cognitieve vaardigheden.  Cognitieve vaardigheden hebben te maken met het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Van mensen met een dyslectisch brein is bekend dat ze op een andere manier dan bij de “gemiddelde mens “ informatie verwerken. Dit geeft ze unieke kwaliteiten. Het identificeren van deze kwaliteiten geeft een kind de kans om zijn talenten verder te ontwikkelen.

Op cognitief vlak zijn er zes vaardigheden waar dyslecten uitzonderlijk goed in zijn:

 1. Cognitieve flexibiliteit

  Het vermogen om snel te schakelen en handelen wanneer prioriteiten of randvoorwaarde wijzigen. Flexibele denkers passen zich snel aan, aan de onverwachte gebeurtenis . Ze zetten hun probleemoplossende vaardigheden in om tot een betere uitkomst te komen. Cognitieve flexibiliteit kan ook leiden tot meer veerkracht bij  Iets wat een kind met dyslexie vaak ervaart in zijn leerproces.

 2. Creativiteit

  Het vermogen om te komen met originele of slimme ideeën over een gegeven onderwerp of situatie. Maar ook op creatieve manieren een probleem op te lossen.

 3. Logische redenering

  Logica gebruiken om argumenten en feiten af te wegen en op waarde te schatten. Doordat iemand met dyslexie associatief denkt, worden heel snel  – als een spinnenweb – verbanden gelegd tussen informatie en kennis.

 4. Probleemgevoeligheid

  Het vermogen om te signaleren en vertellen wanneer iets is verkeerd of waarschijnlijk mis zal gaan. Het gaat hier om het zien en herkennen van een probleem, voordat dit door een groter publiek wordt gezien. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is in veel branches ontzettend waardevol.

  Intelligentie gaat om meer dan slim zijn 

 5. Wiskundig redenering

  Het vermogen om te kiezen voor de juiste wiskundige methoden of formules om een probleem op te lossen. Wiskundig denken is een krachtige manier van denken over zaken. Logisch, analytisch, kwantitatief en met precisie. Wiskundig redeneren is ook zeer effectief in het dagelijks leven. Kinderen die hier goed in zijn, hebben over het algemeen meer succes in het leven. Het geeft ze het vermogen om in elke situatie logisch te denken, wat ze in staat stelt om algemene groei te bereiken.

 6. Visualisatie

  Het vermogen om je voor te stellen hoe iets eruit zal zien, ook nadat het is verplaatst, gedraaid rond of uit elkaar gehaald.
  Middels visualiseren kun je ideeën uitwerken en overbrengen. Wanneer je iets visualiseert word je gedwongen om tot de kern te komen. Je moet keuzes maken tussen hoofd- en bijzaken en hierdoor wordt je boodschap compact, duidelijk en komt deze beter binnen bij de ontvanger.
  Visualiseren dan ook een krachtige techniek die je kan helpen obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.

bron: The value of Dyslexia EY