**//sticky ads code//**

Ineens raar doen, gekke bekken trekken, dierengeluiden maken of een speciaal loopje of gek stemmetje gebruiken. Een kind verandert ineens in een clowntje zodra hij spanning voelt of alle aandacht op hem is gevestigd. Clownesk gedrag, dit heeft vaak te maken met onzekerheid. Hoe help je een kind om zichzelf te durven zijn?

Waar komt clownesk gedrag vandaan?

Clownesk gedrag is meestal een manier om onzekerheid te verbergen en een poging om erbij te mogen horen. Een kind neemt de houding van een ‘clown’ aan en merkt dat het aandacht krijgt als hij gek doet. Er kunnen verschillende redenen voor clownesk gedrag zijn:

 • Een kind voelt zich onzeker, bijvoorbeeld als er naar hem wordt gekeken. Hij verbergt dit met clownesk gedrag.
 • Hij vindt een situatie eng of spannend en overschreeuwt zichzelf met clownesk gedrag.
 • Een kind wil graag contact maken met andere kinderen, maar heeft nog niet geleerd om op een andere manier de aandacht te vragen.
 • Hij merkt dat anderen om hem lachen als hij grappig doet. Om erbij te horen, gaat hij gek doen.

Hoe kun je een kind helpen met clownesk gedrag?

Als een kind vaak de clown uithangt en daarbij anderen stoort, is het goed om hem te helpen in deze situaties.  Zodat hij kan inschatten wanneer het wel een goed moment is voor een grapje. Hoe hij zichzelf kan kalmeren als hij spanning voelt, of als hij zich onzeker voelt. Op welke manier kan hij contact maken met andere en hoe kan hij zichzelf laten zien.

Enkele tips om een kind hiermee te helpen bij clownesk gedrag

 • Leren inschatten wanneer het tijd is voor een grapje (en wanneer niet)
  Vraag een kind op welke momenten het op school of tijdens het sporten leuk is om een grapje te maken en wanneer het goed is om serieus te zijn. Als een kind dit moeilijk vind te verwoorden, schets dan een paar situaties. Vertel dat jullie dat gaan oefenen, dat hij bijvoorbeeld in de pauze iets geks mag doen en serieus doet als hij moet werken. Leer een kind hoe hij serieus te zijn. Laat het hem voordoen, of refereer aan een moment waarop hij dit altijd goed doet.
 • Zichzelf kalmeren bij onzekerheid of spanning
  Je weet vaak in welke situaties een kind clownesk gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een situatie die hij spannend vindt. Geef in deze situatie aandacht aan zijn emoties. Benoem zijn gevoelens: ‘Volgens mij vind je het heel spannend en weet je dan niet zo goed wat je kunt doen en ga je daarom gek doen’. Maak een chillplan met een kind waarin jullie vier dingen bedenken die je kind kan doen om zichzelf te kalmeren.
 • Op een sociaal handige manier contact maken
  Oefen met een kind hoe hij op een positieve manier de aandacht kan vragen. Bijvoorbeeld door te vragen of je mee mag doen of door te zeggen: ‘ik wil iets grappigs laten zien, wil je het zien?’ Maar dit kan ook door bij een groepje te gaan staan.
 • Zichzelf durven laten zien
  Geef een kind zelfvertrouwen door het verantwoordelijkheden te geven en zoveel mogelijk zelf tot oplossingen te komen. Besteed vooral aandacht aan zijn positieve kanten, door hem bijvoorbeeld een collage te laten maken over wat zijn kwaliteiten zijn. Of door ’s avonds voor het slapen gaan nog even te praten over alles wat zo goed ging die dag.  

De positieve kant aan clownesk gedrag

Clownesk gedrag wordt vaak als vervelend ervaren. Maar aan clownesk gedrag zitten ook mooi positieve kanten. Zo kan een kind andere goed vermaken, heeft hij humor en kan een groep beïnvloeden. Om van deze positieve kanten gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat een kind leert, wanneer hij wel de clown kan uitgangen en wanneer hij serieus moet zijn.

bron: apetrotsekinderen