**//sticky ads code//**
Ongewenst gedrag anders bekeken!

Ongewenst gedrag anders bekeken!

We willen allemaal het liefst dat ons kind zich netjes gedraagt, zich aan de regels houdt en goed luistert. Helaas is dit niet altijd het geval. Het ene kind wat meer dan het andere kind, laat op zijn tijd “ongewenst gedrag” zien.

Het gedrag van een kind zegt meer over een kind dan je op het eerste gezicht ziet. Het gedrag van kinderen is soms onbegrijpelijk. Je probeert een kind zo goed mogelijk te sturen en “ongewenst gedrag” te corrigeren maar soms lijkt niets te helpen; negeren, motiveren met een beloning, samen afspraken maken, niks lijkt te werken. En boos worden heeft vaak alleen maar een averechts effect.

Het gedrag van een kind is als een ijsberg

Realiseer je dat het gedrag van kinderen is als een ijsberg:  je ziet slechts een klein deel, maar wat gaat er schuil onder  dat topje. Een ijsberg heeft een klein deel dat boven water zichtbaar is en een deel onder water is onzichtbaar.

Het is zinvol om wanneer een kind moeilijk gedrag laat zien, verder te kijken en door te vragen waarom een kind het doet. Kijken onder de ijsberg, niet meteen oordelen en zelf al invullen, maar observeren en vragen stellen. Zo kun je er achter komen waarom een kind zich gedraagt zoals het doet. Doe dit vanuit een positieve benadering en vooral niet oordelend.

Reactie op gedrag

We reageren op het gedrag dat we waarnemen. Op moeilijk gedrag wordt vaak gereageerd door het kind een straf te geven. Heel begrijpelijk, maar je lost er het probleem niet mee op.

Moeilijk gedrag kan verschillende oorzaken hebben, zoals onderstimulering, overvraging, gebrek aan communicatie, gebrek aan veiligheid, onzekerheid of overprikkeling.

Als er sprake is van onvermogen in plaats van onwil heeft straf geven weinig zin. Als je kunt herleiden waar dit onvermogen vandaan komt, kun je anders reageren. Een kind zal zich hierdoor minder afgewezen voelen. Er ontstaat dan een opening om “moeilijk gedrag” om te buigen naar “gewenst gedrag”

Dus kijk, observeer en luister naar een kind. Staar je niet blind op het deel dat boven water zichtbaar is. Als een kind zich telkens niet aan bepaalde afspraken houdt, dan speelt er doorgaans iets op een dieper niveau.

Het geheim van slimme kinderen: voorlezen!

Het geheim van slimme kinderen: voorlezen!

We weten allemaal dat voorlezen belangrijk is voor kinderen en gezellig is om te doen. Soms schiet het er echter door een druk programma wel eens bij in. Dat is zonde, wat van voorlezen krijg je slimme kinderen. Dit is wat er gebeurt als je elke dag je kind voorleest:

 • Een kind krijgt een grotere verscheidenheid aan woorden te horen. Dit is ook al belangrijk voordat kinderen naar school gaan. Hoe meer woorden een kind kent, hoe meer hij begrijpt van wat een leerkracht zegt. Een ruimte woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands woordenschat is verbonden aan succes op school, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten.
 • De hersenen van een kind ontwikkeling door voorlezen. Hoe meer verhalen er aan een kind worden voorgelezen, hoe meer de neuronen in zijn hersenen groeien en met elkaar in contact komen.
 • Het gedrag van een kind zal verbeteren. Wanneer je hardop leest, vergroot je het vermogen van een kind om aandacht en concentratie te geven, vaardigheden die een kind op school zeker gaan helpen. 
 • Je bouwt een sterkere band op met een kind. Kinderen zijn dol op voorlezen, onder andere vanwege de fysieke nabijheid en emotionele binding die het biedt. In onze drukke moderne leven zijn we vaak genoeg afgeleid door onze telefoon of andere prikkels. Tijdens het voorlezen ben je echt even samen bezig.
 • Je vergroot het vermogen van een kind tot empathie. Wanneer je fictie voor een kind leest, zijn hun hersenen “letterlijk plaatsvervangend door de personages op een neurobiologisch niveau .” Met andere woorden, je stelt een kind bloot aan verschillende soorten mensen en geeft haar de mogelijkheid om zichzelf in hun schoenen te zetten terwijl je leest. Door de empathische spier van je kind te vergroten, leer je ze zich inleeft in een ander persoon.
 • Voorlezen is de eerste stap naar zelf lezen. Wanneer je al vroeg begint voor voorlezen, en dat daarna geregeld doet, laat je je kind zien dat lezen leuk is. Dat je het zelf ook graag doet. En een goed voorbeeld doet volgen. 
Eigenwijze kinderen: succesvolle volwassene!

Eigenwijze kinderen: succesvolle volwassene!

Kinderen die vaak eigenwijs en koppig zijn, altijd in discussie gaan en vaak ondeugend zijn, maken een grote kans om later succesvol en rijk te worden. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek naar eigenwijze kinderen.

Kinderen die de regels durven te breken en tegen hun ouders in gaan gaan vaak meer verdienen.

De wetenschappers volgden een groep leerlingen vanaf de laatste jaren op de basisschool tot dat ze volwassen waren. Op hun achtste en twaalfde legden ze tests af om koppige trekken te meten, te meten hoe kinderen met autoriteit omgingen en om te meten hoe nauwkeurig de kinderen waren op academisch gebied. Veertig jaar later zagen de onderzoekers dezelfde proefpersonen weer. Nieuwe tests toonden op dat moment aan dat, wie de regels brak, koppig was en rebelleerde als kind, later een hoger inkomen had.

Succesvol

De studie verklaart helaas niet waarom er een sterk verband is tussen het breken van de regels als kind en meer succes op latere leeftijd. De auteurs halen aan dat deze kinderen competitiever kunnen zijn in de klas, wat tot betere cijfers leidt. Maar ook kunnen ze veeleisender zijn als werknemer en langer volhouden in discussies over loonsverhoging. Ze zullen eveneens vechten voor hun eigen financiële rechten, ook al riskeren ze hiermee dat ze vrienden en collega’s irriteren.

Wat is een eigenwijs kind?

Een kind wordt eigenwijs of koppig genoemd als hij alles wat hij niet logisch vindt in twijfel trekt. Ook willen eigenwijze kinderen vaak koste wat het kost hun zin krijgen en doen ze alleen de dingen waar ze achter staan en op hun eigen manier. Ook al doet de rest het anders. Als je het goed aanpakt in de opvoeding, kan deze eigenwijsheid een kind ver brengen.

Hoe ga je om met een eigenwijs kind?

Heerlijk vooruitzicht dat een eigenwijze kind opgroeit tot een succesvolle volwassene, maar zo’n rebel opvoeden is niet altijd makkelijk. Belangrijk is dat je blijft communiceren, vraag een kind om uitleg. Zo begrijp je hem beter. Is er een meningsverschil? Onderhandel en geef soms toe dat een kind gelijk heeft.

Bron: HLN.be

Waarom sorry zeggen niet altijd een goed idee is!

Waarom sorry zeggen niet altijd een goed idee is!

Kinderen leren al van jongs af aan dat ze in sommige situaties sorry moeten zeggen. Na een ruzie met een ander kind, als ze iets stuk maken of een ander kind pijn doen. Dit lijkt logisch, waardoor het aanbieden van je excuses kun je het weer goed maken. Maar het “dwingen” van een kind om sorry te zeggen, is dat wel een goed idee? Leren ze daardoor verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag? Of zeggen ze alleen maar sorry om van het gezeur af te zijn? 

Wat leert een kind van verplicht sorry zeggen?

Het uiten van een excuus is fijn voor de ander, maar alleen als dit gemeend is.
Soms krijgen kinderen op hun kop omdat ze te vluchtig of ongemeend sorry zeggen. Ze moeten de ander aankijken of op een rustige manier sorry zeggen. Kunnen we dat wel verwachten van een kind? Wanneer je een kind dwingt om sorry te zeggen, is de kans groot dat een kind dit zegt, terwijl hij het niet meent. Een kind leert dan dat het belangrijker is om je aan regels te houden, dan om te luisteren naar je gevoel.

Een kind gaat sorry zeggen om van het gezeur af te zijn. Je leert een kind dat het oké is om oneerlijk te zijn. Je kind krijgt de boodschap: iedereen is tevreden als je sorry zegt, ook al meen je het niet. Een kind leert zo dus precies het tegenovergestelde van wat je zou willen, want hij leert zo namelijk z’n verantwoordelijkheid te ontlopen. 

Wat leert een kind niet als hij sorry moet zeggen?

Wanneer een kind gedwongen wordt sorry te zeggen, mis je de kans om over zijn emoties en de invloed daarvan op zijn gedrag te praten. Het is een gemiste kans om gehoord te worden en geholpen te worden met het sturen van hun eigen gedrag.

Sorry laten zeggen is dus eigenlijk geen goed idee. Maar helaas doen we dit vaak massaal, kinderen leren om sorry te zeggen.

Wat kun je beter doen?

Hoe zorg je dat een kind meer verantwoordelijkheid neemt voor z’n gedrag.
Praat er over wat er is gebeurt en laten beide kinderen hun verhaal doen. Zo leert je een kind te praten met de ander in plaats van alleen sorry te zeggen. Wijs niet meteen een slachtoffer of dader aan. Leren kinderen te luisteren naar elkaar. Praat over de situatie en geen ze de gelegenheid hun gevoelens van boosheid of verdriet te uiten.  Wanneer een kind niet uit zich zelf praat stel dan open vragen of vertel wat jij denkt dat er is gebeurt.
Vraag vervolgens aan een kind hoe hij het weer goed wil maken. Wacht hiermee tot de emoties iets gezakt zijn. 
Als de emoties gezakt zijn, kunnen veel kinderen zelf iets bedenken om het goed te maken. Help je kind hierbij door ernaar te vragen. Als een kind dan alsnog sorry wil zeggen, zal het een oprechte sorry zijn.

 

Hoe kun je het beste omgaan met ruzie tussen kinderen?

Hoe kun je het beste omgaan met ruzie tussen kinderen?

‘Zij begon!’ ‘Nee jij’ begon’, Echt niet waar!  Ruzie tussen kinderen, tussen broertjes en zusjes komen in elk gezin voor. Ook al hoort het erbij, het kan toch behoorlijk vervelend zijn. Toch is het ook goed als broers en zussen ruzie hebben!

Maar wat leren kinderen er van? Wanneer moet je ingrijpen?

Relatie tussen broers en zussen

Broers en zussen kunnen veel aan elkaar hebben. Samenspelen, delen en  genieten van leuke dingen. Dat dit soms goed gaat, hoort er bij. Ruzies komen voor in ieder gezin. Als kinderen ruzie hebben, betekent dit ook niet dat ze geen goede band hebben. Door ruzie te maken, leren ze allerlei nuttige vaardigheden die nu en later goed van pas komen.

Wat kinderen van ruzie maken leren

Ruzie maken hoort bij de ontwikkeling van kinderen, ze leren hier veel van.

Omgaan met boosheid, frustratie en hun gevoelens te uiten naar de ander, voor zichzelf opkomen.
Ze moeten leren om samen met anderen tot compromissen te komen, hiervoor moet een kind zich inleven in de ander.  En waar beter dan thuis kan een kind dit ruzie maken uitproberen. De relatie met een broer of zus  is heel veilig om ruzie binnen te maken, omdat je je broer of zus niet kwijt kan raken en een vriendje natuurlijk wel

Een keert leert van ruzie maken als hij ook de kans krijgt op dit op te lossen. Deze vaardigheden oefent je kind als het ruzie maakt met de ander:

Wat kun je verwachten van kinderen

Jongen kinderen tot zes jaar zijn vooral bezig met wat zij willen. Voor het belang van de ander hebben ze nog geen oog. Het gevoel van boosheid overvalt ze en ze vinden het lastig achteraf te vertellen hoe een ruzie is ontstaan.  Jongen kinderen zijn dan ook vooral bezig met de oplossing. (Wie mag nu besluiten wat er op tv gekeken wordt?)

Hoe een ruzie verloopt is afhankelijk van het temperament van de kinderen, het ene kind is opvliegender van karakter dan het andere kind.

Praten over waarom een kind ruzie maakt, kan vanaf een jaar of acht heel goed. Ze zijn dan meer in staat zijn hun eigen gedrag te beredeneren en zich in het gevoel van een ander te verplaatsen.

Wanneer ingrijpen bij ruzie tussen kinderen?

De meeste conflicten lossen zichzelf op. Daar zijn kinderen al op jonge leeftijd toe in staat. Maar dan moeten ze wel de kans krijgen om te ‘oefenen’ met ruziemaken.

Als ouders heb je vaak de neiging om te willen ingrijpen. Je treed op als scheidsrechter of probeert de boel te sussen. Het gevolg is dat kinderen gaan denken dat ruziemaken iets slechts is en dat je altijd lief en aardig moet zijn.  Zolang een ruzie enigszins evenwichtig verloopt en kinderen elkaar geen pijn doen, kun je het beter op zijn beloop laten. De kans is groot dat ze dan zelf naar een oplossing zoeken.

Wanneer de ruzie uit de hand loopt, bijvoorbeeld omdat er geslagen wordt, of wanneer een kind echt duidelijk het onderspit delft, is het natuurlijk goed om in te grijpen. Maak duidelijk dat zulk gedrag onacceptabel is. Woede en frustratie horen bij ruziemaken, maar de grens ligt bij elkaar pijn doen.

Als je ingrijpt

Wanneer kinderen gewend is dat er altijd wel een ouder tussen de ruzie stapt en deze sust of oplost, kunnen ze zeer verbaasd reageren wanneer dit niet gebeurt en alleen door deze verbazing kan de ruzie al stoppen. Vaak zien we dan dat de kinderen de ouders toch proberen te betrekken bij de ruzie: “Mam, hij begon hoor” “Pap, Bart pakt dat van me af”.

Maar wanneer de kinderen merken de ouders niet te kunnen betrekken bij de ruzie zullen ze toch zelf op zoek gaan naar oplossingen: “Bart, als ik nou mijn auto terug mag, dan mag jij wel even met mijn knikkers spelen”.

Hoe los je ruzie tussen kinderen op

 • Wacht eerst even af en grijp niet meteen in bij een ruzie. Laat kinderen het eerst zelf proberen op te lossen.
 • Zet de kinderen niet uit elkaar als ze ruzie maken, maar laat ze de ruzie samen oplossen. Als ze apart gaan spelen en het wordt niet opgelost, leren ze er niets van.
 • Focus op de oplossing in plaats van op wie de schuldige is
 • Begeleid ze bij  het vinden van een oplossing. Laat ze allebei hun verhaal doen, en heb begrip voor hun gevoelens.
 • Laat kinderen meedenken over hoe zij beter met elkaar om kunnen gaan en maak dit concreet en uitvoerbaar. Bedenk samen een paar positieve afspraken (bijv. ‘We zeggen elke dag iets aardigs tegen elkaar’). Hang de afspraken op een zichtbare plek en bespreek hoe jullie elkaar helpen om je hieraan te houden.
 • Voorkom rivaliteit door je kinderen niet openlijk met elkaar te vergelijken. Benoem regelmatig welke leuke, verschillende kanten je van de kinderen ziet.

 

Kinder EHBO | Weet jij wat je moet doen?

Kinder EHBO | Weet jij wat je moet doen?

Een ongeluk zit in een klein hoekje, hoe goed je ook oplet, je kan je kind niet altijd tegen alles beschermen. Nu lukt het plakken van een pleister op een wondje of een verbandje aanleggen ons meestal nog wel. Maar stel dat je kind zich verslikt in iets, zich verbrand aan hete thee of met zijn hoofd ergens tegen aanvalt. Weet je dan ook wat je moet doen?

Zelf heb ik enige tijd geleden een kinder EHBO training gevolgd online met als afsluiting een praktijk dag. Samen met een paar buurvrouwen, de online training konden we doen wanneer het ons uitkwam en op een zaterdagochtend volgende de praktijk training.

EHBO bij Baby’s en Kinderen

Bij Livis volg je eerst de online theorie op een moment dat het jou uitkomt en daarna doe je mee aan de praktijksessie. Deze sessie wordt op meer dan 200 locaties in Nederland gegeven. Het mooie is dat 80% van de zorgverzekeraars  een EHBO-cursus vergoedt. 

Wat houd kinder EHBO in?

Tijdens een EHBO cursus voor baby’s en kinderen leer je wat je in verschillende noodsituaties moet doen. Tevens krijg je informatie over het verschil tussen EHBO bij een baby en een kind en een volwassene.

Bij het verlenen van hulp is het belangrijk dat je de eerste stappen van EHBO kent. Deze stappen geven je overzicht, bieden je veiligheid en bovendien zorgen deze stappen ervoor dat je zo min mogelijk tijd verliest. 

Geen ademhaling? Een niet-normale ademhaling?  Het is een nachtmerrie als je een kind in zo’n levensgevaarlijke situatie aantreft.  Op een EHBO cursus leer je wat je moet doen in deze situatie . Welke stappen je moet ondernemen, hoe je moet beademen en borstcompressies geeft en hoe je de AED gebruikt. En heel belangrijk wat het verschil is tussen de reanimatie bij een kind en een baby

Kleine kinderen stoppen van alles in hun mond en grote kinderen nemen misschien sneller een grote hap. Kortom, een verslikking of verstikking kan ieder kind zomaar overkomen.  Brandwonden kunnen levensgevaarlijk zijn. Er zijn verschillen tussen eerste-, tweede- of derdegraads brandwonden. Wat moet je bij de verschillende brand wonden juist wel of niet doen.

Je hoopt natuurlijk dat het nooit voorkomt en dat het bij een schaafwond of blauwe plek blijft, maar met een EHBO cursus heb je net iets meer bagage om eerste hulp te verlenen.