**//sticky ads code//**

Wist je dat staan in de klas vele voordelen kent?

Deze week verschenen op verschillende plekken berichtjes en filmpjes over staan in de klas. Staan in plaats van zitten kent vele voordelen.

In een filmpje is te zien hoe kinderen staan te werken in de klas. Doordat ze meer bewegen verbeteren schoolresultaten met wel 15%. Daarbij verbranden kinderen 25% meer calorieën.

Er zijn nog niet veel scholen waar permanent met sta-tafels wordt gewerkt. Zitten achter een tafel is de meest gehanteerde werkhouding. Maar waarom eigenlijk? Menig docent vraagt meerdere keren per dag aan kinderen om stil te zitten. Terwijl beweging en staan in de klas veel gezondheidswinst biedt.

Zittend leven is een probleem

Het is gezond om af en toe eens staand te werken. Schoolgaande kinderen brengen ruim 50% van hun wakkere tijd zittend door. Hetgeen de concentratie van kinderen niet ten goede komt en in sommige gevallen leidt tot overgewicht

Meer beweging

Wereldwijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat de ‘zittijd’ van een kind drastisch daalt door hoge bureaus. Ook buiten school worden de kinderen actiever. Andere onderzoeken laten zien dat beweging zich vertaalt in meer verbrande calorieën. Ook intellectueel zouden staan en bewegen voordelen bieden. Kinderen zouden moeilijkere cognitieve taken beter kunnen oplossen en oplettender zijn tijdens de les.

Taalhelden: als je dit boekje leest word je een held!

Taalhelden: als je dit boekje leest word je een held!

De taalunie lanceert vandaag het boekje Nederlands voor Taalhelden. Het taalheldenboekje is een signaal aan jongeren dat taal belangrijk is.

Met het boekje Nederlands voor Taalhelden lanceert de Taalunie in september een grootschalige actie om de belangstelling voor het Nederlands op een speelse en positieve manier aan te wakkeren bij jongeren. Iedereen kan een taalheld zijn!

Vandaag bezoekt minister Jet Bussemaker het Goois Lyceum in Bussum om het Taalhelden-boekje uit te delen aan de eerstejaars leerlingen. Ook alle andere eerstejaars van het middelbaar onderwijs in Nederland krijgen het handige taalboekje cadeau.

“We gaan niet langer klagen over de taalvaardigheid van jongen we gaan er iets aan doen”.  Dat is de boodschap van de Nederlandse Minister Jet Bussemaker en de Vlaamse minister Hilde Crevits (o.v.)

Nederlands voor taalhelden bevat taaltips en spellingsregels, maar ook spelletjes waar je je taalvaardigheid mee aanscherpt en allerlei weetjes over het Nederlands.

Bijvoorbeeld is het jouw of jou? Jouw betekent het zelfde als “van jou”. Net zoals mijn betekent “van mij”. Als je in een zin jou(w) kan vervangen door mijn, doen moetje de w schrijven.

Als het gebeurt is het gebeurd. Er bestaan verwarrende vormen: gebeurt en gebeurd. De eerste vorm is een tegenwoordig tijd: het gebeurt. De tweede is een voltooid deelwoord: het is gebeurd.
Het werd nooit t. Veel fouten worden gemaakt met het werkwoord worden. De meest gebruike vormen zijn: ik word, jij wordt, word je, hij/zij wordt – ik werd, je werd, werd je hij/zij werd. Bij verleden tijd komt dus nooit een t.
Wanneer gebruik je “dat” en wanneer “wat”.  Of “die” en “dat”. Je leest dit en meer in Nederlands voor taalhelden.

 

Weet u hoe belangrijk buitenspelen is?

Weet u hoe belangrijk buitenspelen is?

Buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van bewegen en van groot belang voor de ontwikkeling van een kind, maar wat leert een kind zoal?

Van buitenspelen blijf je fit én kinderen ontwikkelen op speelse wijze hun motorische en sociale vaardigheden. Want van tikkertje, knikkeren en skaten leer je een hoop. Buiten is er vaak meer ruimte en leren kinderen spelen in verschillende situaties met of zonder materialen.

Bovendien is buitenspelen een mooie manier om extra zonlicht (vitamine D!) te vangen én om op een gezond gewicht te blijven. Kinderen die minimaal één uur per dag buitenspelen zijn aantoonbaar fitter en beter op gewicht.

Wat kunnen kinderen buiten allemaal doen?

Peuters
loopklosen
Zorg voor een veilig plek in een begrensde omgeving waar ze goed zelfstandig kunnen buitenspelen. Daag een  peuter uit door een uitdagende omgeving te maken. Maak een ruimte met obstakels zoals; heuveltjes, tunneltjes of klautermogelijkheden.  Favoriet bij peuters: water, zand, glijbaantje en schommels

 

Kleuters
SpringkussenDe motoriek van kleuters is volop in ontwikkeling. Jonge kinderen hebben weinig besef van gevaar en kunnen impulsief reageren. Daarom zijn toezicht en begeleiding belangrijk. Wijs kinderen op de risico’s, maar verbied niet te veel. Binnen een vertrouwde, begrensde omgeving kunnen ze dan goed zelfstandig spelen. Favoriet bij kleuters: stoepkrijt, klim- en speeltoestellen, trampoline en springkussens.

 

Schoolgaande kinderen
fin werpspelOp iets oudere leeftijd willen kinderen vooral motorische grenzen verleggen. Ze weten beter wat wel en niet mag, maar hebben duidelijke afspraken nodig over hoe ver en hoe lang ze zonder toezicht van huis mogen. Hun voorkeur gaat uit naar fietsen, (voet)ballen, skaten, spelletjes, speeltuin en jeugdlandjes

 

Tips voor het buitenspelen

 • Laat kinderen met de fiets of lopend naar school toe gaan. Op deze manier komen ze in aanraking met mogelijkheden en risico’s van buiten.
 • Maak duidelijke afspraken, waar mag een kind zelfstandig spelen, bij wie kan hij aankloppen?
 • Zorg voor een schone speelplek en zorg voor herkenbaarheid.
 • Kinderen hebben ook uitdaging nodig, ontneem niet alle risico’s. Stimuleer ze, er is tegenwoordig veel leuk buitenspeelgoed te koop in allerlei prijsklasse. Emob4toys heeft een zeer uitgebreid assortiment en filmpjes van de spelletjes. Kijk deze samen met je kind om te zien of hij het leuk en uitdagend vindt.
 • Zoek leuke plekken op in de buurt waar kinderen kunnen buitenspelen. Er zijn veel speelbossen waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen.
 • Buitenspelen is niet alleen bewegen. Denk hierbij ook aan bouwen, rollenspellen, fantasie, klimmen en klauteren.

Met dank aan Emob4toys

Hoe betrokken zijn we bij het onderwijs van onze kinderen?

Hoe betrokken zijn we bij het onderwijs van onze kinderen?

Meer dan twee derde van de ouders is over het algemeen erg tevreden over de leerkracht van hun kinderen.

Dit blijkt uit recent onderzoek van online leerplatform Squla naar de visie op de onderwijsomgeving van 1.000 ouders van basisschoolleerlingen en 450 leerkrachten. Volgens ouders zijn leerkrachten goed in het overbrengen van de lesstof en het aanbieden van lessen op verschillende niveaus. De helft van de ouders weet echter niet goed wát de leerkrachten hun kinderen precies moeten leren en hoe zij als ouders daarbij kunnen ondersteunen. De ondervraagde ouders vinden dat het zowel hun eigen verantwoordelijkheid als die van die leerkracht is om bekend te raken met de kerndoelen, gedefinieerd door het ministerie van OCW. Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt door beide onderzoeksgroepen als noodzakelijk gezien voor de educatieve ontwikkeling van het kind.

Kloof tussen ouder en leerkracht

Ondanks dat meer dan de helft van de ouders (53%) niet bekend is met de lesstof van hun kinderen, zien meer dan 90% van de ouders en leerkrachten wel de toegevoegde waarde om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Kijkend naar de praktijk, denkt echter 80% van de ouders dit zelden of nooit te bespreken met de leerkrachten. Dit is verrassend gezien het feit dat meer dan 85% van de leerkrachten aangeeft de inhoud van de lesstof wel met ouders te bespreken. Leerkrachten zien de communicatie naar ouders toe wel als één van hun belangrijkste verbeterpunten.

Thuisbegeleiding

squalaBijna de helft van de ouders (48%) ziet het actief stimuleren en begeleiden van hun kinderen met de lesstof als hun belangrijkste rol in de educatie. De helft van de ouders (48%) zegt hierin ook goed te zijn. Opvallend genoeg is dit volgens ruim de helft (52%) van de leerkrachten juist één van de belangrijkste verbeterpunten van ouders.

Plezier in leren

Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten gaf André Haardt (oprichter Squla) aan: “Interessant is dat uit ons onderzoek naar voren komt dat ouders het als belangrijkste taak van de leerkracht zien om kinderen de lesstof te leren. Leerkrachten vinden het daarentegen juist belangrijk om het belang én plezier van leren over te brengen op kinderen. Squla biedt zowel aan ouders als kinderen een platform waarmee thuis op een leuke en interactieve manier met de lesstof kan worden geoefend. Kinderen hebben baat bij een goede combinatie van schoolonderwijs en thuisbegeleiding door ouders. Uiteraard is het daarvoor wel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er precies van hun kind wordt verwacht in de klas. Squla geeft ouders inzicht en zekerheid.”

Van voorlezen tot luizen kammen

Verder blijkt uit het onderzoek van Squla dat ouders goed weten wat hun kind op school meemaakt (43%). Naar eigen zeggen zouden ouders wel wat vaker actief kunnen zijn op school, bijvoorbeeld met voorlezen, uitstapjes begeleiden en luizen kammen.

Nieuw gratis lesprogramma Activeer je hersenen!

Nieuw gratis lesprogramma Activeer je hersenen!

 

Displaying image001.jpgDe Hersenstichting heeft samen met uitgever Zorn een nieuw lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8. Hiermee komen de leerlingen spelenderwijs meer te weten over de werking van de hersenen en de functies die de verschillende hersendelen hebben. Het digitale spel kan zowel individueel als klassikaal gespeeld worden. Als alle hersendelen verkend zijn ontvangt de leerling een diploma. Het aanbod is een van de activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van de Hersenstichting.

Kinderen kunnen zes educatieve games spelen op www.activeerjehersenen.nl  Ze leren spelenderwijs de hersenen te ontdekken.Ademen, lopen, eten, drinken, lachen, rekenen, dansen, nadenken, voetballen, dromen; al deze dingen worden geregeld in je hoofd. Door je hersenen. Meestal sta je daar niet bij stil en hoef je daar niet bij na te denken, het gaat vanzelf. Hersenen zijn dag en nacht voor je aan het werk. Nu is het leuk om eens te onderzoeken waar ’t allemaal in je hoofd gebeurt.

De Hersenstichting wil actief bijdragen aan gezonde hersenen. Hersenen spelen een hoofdrol bij alles wat we doen. Als kinderen zich hiervan bewust worden, leren ze hoe belangrijk het is om je hersenen gezond te houden.

Het lesprogramma Activeer je hersenen! bestaat uit:

• De website www.activeerjehersenen.nl met een digitaal spel. Deze bestaat uit zes educatieve games waarin telkens één functie uit zes verschillende hersengebieden centraal staat.

• Een handleiding met onder andere uitgebreide toelichting bij de website, achtergrondinformatie, antwoorden van de digitale breinquiz, extra lessuggesties en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lespakket sluit aan bij kerndoelen voor het basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs.

Een kind begeleiden met lezen en spellen?

Als een kind problemen heeft met lezen en spellen, dan kan het zijn dat de ervaringen met lezen en spellen zo vervelend zijn dat een kind gefrustreerd raakt en de moed verliest. Met mogelijk een (nog grotere) achterstand op klasgenootjes tot gevolg. Hoe kun je een kind toch blijven motiveren.  Wat kan je thuis doen om een kind te begeleiden met lezen en spellen

Enkele tips in de begeleiding bij lezen en spellen

 • Toon begrip voor een kind, zorg ervoor dat je een kind thuis niet te veel dwingt.
 • Begeleid een kind thuis extra bij lezen en spellen.
 • Kom op voor een kind. Blijf aandacht vragen voor de leesontwikkeling van een kind als je denkt dat het niet goed gaat. Hoe vroeger je samen met de school de problemen aanpakt, hoe groter de kans op succes is.
 • Overleg met de leerkracht over extra oefeningen. De meeste leesmethodes hebben een website waarop informatie te vinden is. Zorg dat u kind weet waarom het extra oefent;
 • Zet hulpmiddelen in. Gebruikt een kind op school hulpmiddelen bij lezen en schrijven, maak hier dan ook thuis gebruik van. Maar ook andersom zet je thuis hulpmiddelen in, kijk dan samen met de leerkracht of dat ook in de klas kan.
 • Lees thuis samen boekjes en doe en taal- en rijmspelletjes. Een kind ontdekt zo de relatie tussen geschreven en gesproken taal, ontwikkelt zijn woordenschat en krijgt zo meer plezier in boeken ‘lezen’.
 • Veel taalvaardigheden kun je spelenderwijs extra stimuleren. Oefen op een leuke, speelse manier met letters en klanken (bijv. woordklank alfabet of online letter flitsen) Probeer zoveel mogelijk vanzelfsprekende dagelijkse momenten te benutten: “Wil jij vast even de boodschappen opschrijven?”
 • Zorg voor kinderboeken die aansluiten bij de leeftijd en interesses van uw kind. Laat het ervaren dat boeken lezen leuk kan zijn. Er is een groot aanbod in luisterboeken. Ook hebben steeds meer bibliotheken een makkelijk lezen plein ingericht. Met geschikte boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen en spellen. Kijk op www.makkelijklezenplein.nl of dit ook bij jou in de buurt is.