**//sticky ads code//**
Hoe herken je een hoogbegaafd kind?

Hoe herken je een hoogbegaafd kind?

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. 

Een hoogbegaafd kind is in meerdere opzichten ‘anders’ dan andere kinderen. Hij is niet beter of slechter, maar zit op een andere manier in elkaar. Een hoogbegaafde kind heeft andere dingen nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Het vroegtijdig signaleren van hoogbegaafdheid is belangrijk om tijdig voor de juiste begeleiding te kunnen zorgen.

Dat hoogbegaafden een hoog IQ hebben, weten de meeste mensen wel. Veelal wordt gedacht dat als een kind een hoog IQ heeft, het automatisch een hoogbegaafd kind is. Hoogbegaafdheid behelst echter meer dan alleen een hoog IQ. Het is een combinatie van drie eigenschappen: een IQ van 130 of hoger, een creatief brein en een flink veel doorzettingsvermogen.
Met een creativiteit wordt niet per se bedoeld dat een kind heel kunstzinnig is. Ook het buiten de geijkte kaders denken valt hieronder.

Het vaststellen van hoogbegaafdheid bij kinderen is lastig. Elk kind is anders, de volgende kenmerken blijken veel voor te komen bij hoogbegaafde kinderen (bron: SLO):

 • hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)
 • vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong
 • uitblinken op meerdere gebieden
 • gemakkelijk kunnen leren
 • goed leggen van (causale) verbanden
 • makkelijk kunnen analyseren van problemen
 • maken van grote denksprongen
 • voorkeur voor abstractie
 • hoge mate van zelfstandigheid
 • brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie
 • creatief/origineel
 • perfectionistisch
 • apart gevoel voor humor
 • hoge mate van concentratie

Een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om hoogbegaafd te worden genoemd. En andersom geldt ook  een kind één of meer van deze kenmerken heeft, behoeft het niet hoogbegaafd te zijn.

Wat te doen bij een vermoeden

Als je vermoed dat je kind hoogbegaafd is bespreek dit dan met school of de huisarts. Zij kunnen je doorverwijzen naar een instantie die kan testen of er sprake is van een hoog IQ.  In geval van een doorverwijzing worden de kosten van het onderzoek mogelijk vergoed. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.  Een test geeft geen antwoord op alles, maar het kan wel meer duidelijkheid geven.

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

Moet het kind of het schoolsysteem voldoen?

De schoolcarrière van onze kinderen start vanaf het vierde levensjaar. Waren wij als ouders één van de eersten die onze kinderen bij de eerste stappen binnen hun ontwikkeling begeleiden, vervuld de basisschool vanaf deze leeftijd op het gebied van hun cognitieve en sociale ontwikkeling ‘mede’ een belangrijke rol. De eerste stappen die de basis vormen van de schoolcarrière van onze kinderen worden gezet!

Je maakt kennis met het schoolsysteem; strakke programmering, voorgeschreven toets momenten, beoordelingscriteriums, landelijke statistieken. Kortom; een vooraf geschetst profiel waaraan jouw kind moet voldoen! Je kunt je afvragen of dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Het kind moet voldoen! De balans is zoek! Kinderen die niet aan de gestelde criteriums voldoen, vallen al snel buiten de boot. Het risico dat deze kinderen vervolgens als ‘anders’ worden gezien is erg groot! Met alle gevolgen van dien (onterechte labels). Gevolgen die een verstorende invloed uitstralen over de verdere ontwikkelingen van een kind.

Het schoolsysteem moet voldoen!

 • Zou het niet zo moeten zijn dat er binnen het gehele onderwijssysteem, met al zijn methodes, het ontwikkelingsperspectief van het kind als uitgangspositie genomen moet worden?
 • Je zou toch ‘moeten’ mogen aannemen dat alle betrokkenen die hierover gaan en zo ook allen die met kinderen werken, zich hebben verdiept in het ontwikkelingssysteem en zich er bewust van zijn hoe dit mechanisme werkt?

Alle kinderen ondergaan ontwikkelingen op cognitief, sociaal en motorisch gebied in bepaalde fases en dit ook nog op ieders geheel eigen en unieke wijze. Binnen het huidige schoolsysteem wordt hier te weinig tot zelfs geen rekening mee gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld al aan kleuters via verschillende methodes lesstof aangeboden terwijl ze daar in hun ontwikkeling nog helemaal niet klaar voor zijn.

In een uitzending van “De monitor” trekken ouders en leerkrachten aan de bel. Eindelijk! Mijn hoop is dan ook dat deze reportage de juiste personen heeft wakker geschud! De hele uitzending is zeer de moeite waard om te bekijken via;http://www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827

Alles wat je moet weten over voorlezen!

Alles wat je moet weten over voorlezen!

Voorlezen wordt in ons land beschouwd als een van de belangrijkste activiteiten voor het bevorderen van taal en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.

Tijdens het voorlezen leren kinderen letters herkennen en leren ze begrijpen dat geschreven tekst een representatie is van het gesproken woord. Voorlezen kan kinderen ook leren hoe ze een boek moeten vasthouden, de pagina moeten omslaan en dat ze bij het begin moeten beginnen.

Woordenschatververving

Voorlezen heeft eveneens een belangrijk effect op de woordenschatverwerving. Tijdens een voorleesinteractie met een volwassene kunnen kinderen de betekenis van nieuwe woorden leren. Geschreven taal is vaak complexer dan gesproken taal. Kinderboeken bevatten 50% moeilijkere worden dan televisieprogramma’s die tijdens primetime worden uitgezonden. Voorlezen stelt kinderen bloot aan dit complexere taalgebruik. Het taalgebruik van volwassenen is vaak moeilijker tijdens voorlezen dan tijdens andere volwassen-kind interactie zoals bijvoorbeeld het bouwen van blokken.

Wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd worden voorgelezen blijven de positieve effecten hiervan in stand tot aan de basisschooljaren.

Enthousiasme voor lezen

Het voorlezen zelf is niet alleen belangrijk, maar het gaat met name om de gesprekken tussen volwassene en het kind tijdens het voorlezen.

De emotionele kwaliteit van de interactie en de discussie rond het voorlezen zijn in principe nog belangrijker dan het voorlezen zelf. Alleen een tekst voorlezen is vaak voor jonge kinderen onvoldoende om van een boek te kunnen profiteren. Wanneer ouders ondersteuning bieden tijdens het voorlezen, door bijvoorbeeld te praten over de plaatjes of vragen te stellen, kunnen ze kinderen enthousiast maken over (voor)lezen.

 

Leren lezen

Leren lezen

De voorbereiding van leren lezen. Welke fases doorloopt een kind bij het leren lezen.

De voorbereiding op leren lezen en schrijven begint al vroeg. In groep 1 en 2 van de basisschool wordt de basis gelegd met het leren van letters en klanken. In groep 3 leert een  kind eerst letters herkennen, en vervolgens woordjes en eenvoudige zinnen lezen. Kinderen leren lezen tussen 5 en 8 jaar. Er zijn verschillende fases te onderscheiden bij het leren lezen.

Echt leren lezen

Kinderen leren klanken aan letters te koppelen en deze vervolgens samen te voegen tot een woord. De meeste kinderen leren dit in groep 3, maar de basis van het lezen wordt al in groep 2 gelegd. Samen met kinderen kun je verschillende spelletjes doen waardoor een kind klanken leert om te zetten naar letters. Bijvoorbeeld:

 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een S. Noem de letters niet bij hun naam, maar spreek de klank uit. Zeg dus niet ‘Es’ maar ‘Sss’ of ´Ke´ in plaats van ´K´.
 • Maak een woordenrij, waarbij het ene woord begint met de laatste letter van het vorige woord. bijvoorbeeld: auto – ooievaar – ruit – telefoon – neus – schelp.
 • Rijmen, noem zo veel mogelijk woorden die op elkaar rijmen.

Vervolg van leren lezen

In groep 4 en 5 oefenen kinderen de basisvaardigheden van het lezen. Het tempo gaat om hoog. Ze leren sneller lezen en er wordt meer aandacht besteedt aan het begrijpen van wat ze lezen.  Je kunt nu ook met een kind lezen, waarbij je om de beurt een stukje te leest.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 leren kinderen ook ‘begrijpend lezen’. Kinderen kunnen beter begrijpend lezen als ze een goede woordenschat hebben. Hou veel gesprekjes met een kind. Geef regelmatig uitleg en informatie over wat een kind meemaakt. Uitstapjes maken is ook een goed idee. Hoe meer een kind meemaakt, hoe meer het herkent en hoe beter het begrijpt waar verhalen over gaan.

Hoe kun je het beste spellingsfouten aanpakken?

Hoe kun je het beste spellingsfouten aanpakken?

Jan mach op zein viets naar huiz.
Een zin vol spellingsfouten, fouten die kinderen (met of zonder dyslexie) veel maken.

Voor kinderen is leren schrijven niet makkelijk en vooral de Nederlandse taal is erg lastig omdat er veel spellingsregels zijn. Het is bijna ondoenlijk om deze allemaal te leren. Naast de vele spellingsregels is onze taal ingewikkeld doordat de uitspraak en de spelling vaak niet overeenkomen. Je ziet dat kinderen met dyslexie de neiging hebben fonetisch te schrijven (spraakklanken).

Een zin vol spellingfouten zoals hierboven omschreven wordt veelal op onderstaande wijze gecorrigeerd.

spellingsfouten
Snap jij het nog?  Door op deze wijze spelingsfouten te corrigeren ontstaan wel hele rare woorden.
Wat er gebeurt bij kinderen, en met name bij kinderen die in beeldendenken of met dyslexie, is dat ze een verkeerd woordbeeld in hun geheugen plaatsen.
Belangrijk om te weten is dat jonge kinderen vooral leren door te kijken en hun visuele geheugen hiervoor gebruiken. Als je op bovenstaande manier spellingsfouten corrigeert  komt het nooit goed bij de beelddenkende kinderen, want het geheugen waarin woorden worden opgeslagen wordt op deze manier één grote puinhoop.

Hoe kun je spellingsfouten aanpakken?

Gewoon foute woorden weg krassen in de schriften of het verkeerde woord helemaal weggummen. Opnieuw beginnen en het woord op de juiste manier schrijven. En weer opnieuw als het nog eens fout gaat……

spellingscorrectie

Tips voor de perfecte schoolfoto

Tips voor de perfecte schoolfoto

Op de foto gaan is niet altijd even makkelijk. En dat geldt zeer zeker ook voor de schoolfoto. Deze momentopname moet perfect zijn, want de schoolfoto is de pasfoto of foto waarmee je graag wilt pronken. Maar dat niet alleen, over de jaren heen zal je door middel van de schoolfoto’s een mooi overzicht krijgen van hoe je kind is veranderd van een kleuter tot een tiener. Nieuweschoolfoto.nl heeft hieronder de volgende tips opgesteld om goed op de foto te gaan.

Tip 1: oefen thuis
Op de schoolfoto gaan kan voor kleine kinderen best spannend zijn, vooral als iedereen zegt dat het een perfecte foto moet worden. Ook kan het spannend zijn, omdat ze de fotograaf niet kennen. Oefen daarom thuis de pose voor de schoolfoto: zittend op een krukje, lichaam op driekwart gedraaid en dan het gezicht naar de camera. Hierdoor weet je kind wat het kan verwachten en is het minder spannend.

Tip 2: open ogen
Veel mensen sluiten instinctief de ogen zodra er geflitst wordt. Dat geldt ook voor kinderen. Heeft je kind van nature kleine, dicht geknepen oogjes als hij of zij glimlacht, dan kun lijkt het soms dat ze de ogen dicht hebben. Dat is jammer, want juist die pretoogjes brengen de foto tot leven. Oefen thuis met het open houden van de ogen door een photoshoot te doen met flits. Begin met tot drie te tellen en neem dan de foto. Leer je kind de ogen echt te openen met een verbaasde blik. Overdrijven mag best een beetje: dat zie je vaak niet op de foto. Maar ga wel samen op zoek naar de meest natuurlijke houding. Niet te breed glimlachen helpt ook om de ogen open te houden. Wil je kind graag lachend op de foto? Oefen dan de glimlach met verbaasde ogen. Het helpt.

Tip 3: met of zonder bril
Schoolfoto’s met een bril op geven vaak een reflectie in het glas waardoor de ogen niet te zien zijn. Het helpt dan om iets naar beneden te kijken met het hoofd (maar de ogen wel gericht op de camera), zodat de flits niet in het glas terechtkomt. Een goede fotograaf zal je kind daar ook wel bij helpen. Hij of zij weet immers wat de juiste houding is. Toch kun je dit thuis ook een beetje oefenen met een camera. Zo raakt je kind vertrouwd met de andere pose, waardoor de foto er leuk en spontaan uit blijft zien. Een andere optie is om zonder bril op de foto te gaan.

Tip 4: haar & kleding
De schoolfoto is een echte portretfoto, waarbij haar en een deel van de bovenkleding te zien zal zijn. Je kind mag daarom best zijn of haar favoriete sneakers aan naar school op schoolfotodag, net als een gewone spijkerbroek. Op de klassenfoto komt dit wellicht wel in beeld, maar als je kind zit, ligt of achteraan staat op de foto dan zal niemand dit zien. Daarnaast mag je van de schoolfoto best een bijzonder moment maken, met haren in de gel of krullen en natuurlijk een mooie blouse met jasje, een overhemdje of stoer T-shirt. Zorg wel dat de kledingkeuze en haren passen bij je kind. Draagt je zoon nooit een overhemd, dan is het leuker om hem voor de schoolfoto gewoon zijn favoriete superhelden T-shirt aan te trekken. Als kinderen zich lekker voelen in wat zij dragen dan komt het zeker goed met de schoolfoto. Overigens is het aan te raden om kleding met volle kleuren te dragen. De achtergrond voor de foto is meestal gemêleerd wit met lichtblauw of pastelgroen. Pasteltinten kunnen hierdoor wegvallen tegen de achtergrond.

Tip 5: extra setje kleding mee
Hou er wel rekening mee dat je kind misschien pas na het speelkwartier op de foto gaat. Geef je kind dan de mogelijkheid om toch fris en vrolijk op de foto te gaan door het overhemdje, jasje of andere kledingstuk dat ze graag aan willen op de foto mee te geven naar school. Tijdens het speelkwartier kan het dan gewoon uit en voor de foto weer aan. Scheelt ook weer in zweetplekjes en moddervlekken.

Tip 6: heb plezier
Er kan best veel druk staan op de schoolfoto. Wens je kind vooral heel veel plezier, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn wanneer ze op de foto gaan. De schoolfoto zal pas echt perfect zijn, wanneer je je kind ziet stralen.