**//sticky ads code//**
Hoe vertel je een kind wat dyslexie is!

Hoe vertel je een kind wat dyslexie is!

Dyslexie is een hardnekkige stoornis bij het leren lezen en spellen. Hoe kun je kind helpen begrijpen wat dyslexie is?
Bij dyslexie komt het erop neer dat de koppeling in de hersenen tussen letters en klanken niet goed loopt. Lezen en schrijven worden daardoor nooit geautomatiseerde processen.” Dyslexie komt voor bij 3 tot 4 procent van alle mensen. Hoe vertel je een kind dat hij dyslectisch is? Hoe help je een kind dit te begrijpen en te accepteren?

Als een kind leesproblemen heeft of dyslexie, heeft dit bijna altijd invloed op het gevoel van welbevinden en op het zelfbeeld. Meestal gaat er bij een kind een hele periode van stress vooraf aan het moment waarop dyslexie wordt vastgesteld.  Het is belangrijk dat een kind weet dat hij niet dom is.

Er is veel informatie te vinden hoe je als ouders of docent met dyslexie kan omgaan. Hoe je een kind kan ondersteunen. Over hoe je kind helpt in de acceptatie is minder informatie te vinden. Hieronder een drietal boeken die jonge kinderen kunnen helpen in dit proces.

ik heb dyslexie nou enIk heb dyslexie, nou en ! Ilonka de Groot
Dit is een boek met een overzichtelijke uitleg over wat dyslexie kan inhouden. Ik heb dyslexie, nou en maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit prentenboek vertelt het verhaal van een aantal kinderen met dyslexie en de verschillende uitdagingen waarvoor ze staan. Het schildert op overzichtelijke wijze wat dyslexie kan inhouden; waar kinderen (of volwassenen) met dyslexie tegenaan kunnen lopen. Steeds verheldert een tekening het geschrevene in een oogopslag. Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders en/of verzorgers.

ik ben niet bomIk  ben niet Bom, Marion van de Coolwijk
Sander kan niet zo goed lezen en wordt daardoor gepest op school. Zijn klasgenoten hebben niet door, dat niet goed kunnen lezen helemaal niet betekent dat je dom bent! Sander weet natuurlijk wel beter, maar toch voelt hij zich een loser. Pas nadat zijn vader een bekentenis heeft gedaan en er wordt ingebroken in de school, veranderen de zaken voor Sander. Voor kinderen vanaf 10 jaar.

 

dyslexie servivalgidsDe dyslexie survival gids, Annemie de Bondt
De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt worden geholpen; welke bekende mensen ook dyslexie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama. Voor kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar

[bol_product_links block_id=”bol_54bac56050070_selected-products” products=”1001004006225512,1001004007160261″ name=”boeken” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”600″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Leren lezen

Leren lezen

De voorbereiding van leren lezen. Welke fases doorloopt een kind bij het leren lezen.

De voorbereiding op leren lezen en schrijven begint al vroeg. In groep 1 en 2 van de basisschool wordt de basis gelegd met het leren van letters en klanken. In groep 3 leert een  kind eerst letters herkennen, en vervolgens woordjes en eenvoudige zinnen lezen. Kinderen leren lezen tussen 5 en 8 jaar. Er zijn verschillende fases te onderscheiden bij het leren lezen.

Echt leren lezen

Kinderen leren klanken aan letters te koppelen en deze vervolgens samen te voegen tot een woord. De meeste kinderen leren dit in groep 3, maar de basis van het lezen wordt al in groep 2 gelegd. Samen met kinderen kun je verschillende spelletjes doen waardoor een kind klanken leert om te zetten naar letters. Bijvoorbeeld:

 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een S. Noem de letters niet bij hun naam, maar spreek de klank uit. Zeg dus niet ‘Es’ maar ‘Sss’ of ´Ke´ in plaats van ´K´.
 • Maak een woordenrij, waarbij het ene woord begint met de laatste letter van het vorige woord. bijvoorbeeld: auto – ooievaar – ruit – telefoon – neus – schelp.
 • Rijmen, noem zo veel mogelijk woorden die op elkaar rijmen.

Vervolg van leren lezen

In groep 4 en 5 oefenen kinderen de basisvaardigheden van het lezen. Het tempo gaat om hoog. Ze leren sneller lezen en er wordt meer aandacht besteedt aan het begrijpen van wat ze lezen.  Je kunt nu ook met een kind lezen, waarbij je om de beurt een stukje te leest.

Begrijpend lezen

Vanaf groep 4 leren kinderen ook ‘begrijpend lezen’. Kinderen kunnen beter begrijpend lezen als ze een goede woordenschat hebben. Hou veel gesprekjes met een kind. Geef regelmatig uitleg en informatie over wat een kind meemaakt. Uitstapjes maken is ook een goed idee. Hoe meer een kind meemaakt, hoe meer het herkent en hoe beter het begrijpt waar verhalen over gaan.

Hoe leer je klanken herkennen?

Hoe leer je klanken herkennen?

Fonologisch bewustzijn is nodig om goed te leren praten.  Een goed fonologisch bewustzijn helpt kinderen rijmwoorden te herkennen en woorden te verdelen in klankgroepen (bijvoorbeeld kro-ko-dil).

Woorden kunnen worden opgedeeld in meerdere klankgroepen. Een klankgroep is niet hetzelfde als een lettergreep. Dit verschil wordt bij het woord potten duidelijk. Wanneer het woord wordt opgedeeld in lettergrepen, zie je pot-ten. Wanneer je luistert naar de verschillende klankgroepen in het woord, hoor je po-tten. Het opdelen van woorden in klankgroepen, dient als een voorbereiding op het latere lezen.

Een kind gaat herkennen welke klank vooraan of achteraan in een woord staat en leert het woord in klanken (fonemen) te verdelen (koek wordt k-oe-k) of uit fonemen samen te stellen (r-oo-s is roos). Om dit te kunnen moet een kind de afzonderlijke klanken niet alleen kunnen waarnemen en herkennen, maar het moet ze ook in de juiste volgorde kunnen onthouden. Dit noemen we het auditieve geheugen

Een ander woord voor spraakklank is foneem. Fonologisch bewustzijn is ´het vermogen om de betekenis van woorden te negeren en zich te concentreren op de klankenstructuur´ (Magnussen en Naucler, 1990). Als het gaat om het vermogen afzonderlijke klanken (fonemen) binnen gesproken woorden te horen, te herkennen en te manipuleren, spreken we over foneem bewustzijn ofwel klanken herkennen.  Om te kunnen leren lezen en spellen zijn goede fonologische vaardigheden nodig.

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met fonologische vaardigheden. Maar wat zijn eigenlijk fonologische vaardigheden en hoe kun je helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Fonologische vaardigheden hebben te maken met het vermogen om klanken te herkennen en van elkaar te onderscheiden.
Kinderen met fonologische verwerkingsproblemen hebben moeite met bijv. ‘hakken en plakken’ of met het weglaten van een klank uit een woord. Een voorbeeld van een taak om deze fonologische vaardigheden te meten is een klank-weglatingstaak. Bijvoorbeeld ‘mand’ , laat de laatste letter weg, wat wordt het dan.

Spelletjes die kunnen helpen bij fonologische vaardigheden:

 • Rijmen: Door met rijmen en het manipuleren van klanken bezig te zijn, worden kinderen zich bewust van dat woorden uit klanken bestaan en dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen klanken
 • Identificeren wat de eerste klank is: Wat begint er met de M… muur
 • Hak en plak oefeningen. Jij zegt: “B-oo-m” een kind zegt boom
 • Letter bingo (Een kind schrijft een aantal letters op een blaadje). Nu kun je opdrachten geven zoals de middelste letter van teen. Een kind moet dan de ee aankruisen.
 • Dobbelstenen spel.  
  Op een paar dobbelstenen plak je letters. Gooi met de dobbelstenen en bedenk om de beurt een woord met de letter die je hebt gegooid. Je kunt dit ook met één of twee dobbelstenen doen. De middelste letter of de eerste en laatste letter. Voor kinderen die moeite hebben met het automatiseren en leren van klanken is dit een leuke ontspannende manier om te oefenen.
Hoe kun je het beste spellingsfouten aanpakken?

Hoe kun je het beste spellingsfouten aanpakken?

Jan mach op zein viets naar huiz.
Een zin vol spellingsfouten, fouten die kinderen (met of zonder dyslexie) veel maken.

Voor kinderen is leren schrijven niet makkelijk en vooral de Nederlandse taal is erg lastig omdat er veel spellingsregels zijn. Het is bijna ondoenlijk om deze allemaal te leren. Naast de vele spellingsregels is onze taal ingewikkeld doordat de uitspraak en de spelling vaak niet overeenkomen. Je ziet dat kinderen met dyslexie de neiging hebben fonetisch te schrijven (spraakklanken).

Een zin vol spellingfouten zoals hierboven omschreven wordt veelal op onderstaande wijze gecorrigeerd.

spellingsfouten
Snap jij het nog?  Door op deze wijze spelingsfouten te corrigeren ontstaan wel hele rare woorden.
Wat er gebeurt bij kinderen, en met name bij kinderen die in beeldendenken of met dyslexie, is dat ze een verkeerd woordbeeld in hun geheugen plaatsen.
Belangrijk om te weten is dat jonge kinderen vooral leren door te kijken en hun visuele geheugen hiervoor gebruiken. Als je op bovenstaande manier spellingsfouten corrigeert  komt het nooit goed bij de beelddenkende kinderen, want het geheugen waarin woorden worden opgeslagen wordt op deze manier één grote puinhoop.

Hoe kun je spellingsfouten aanpakken?

Gewoon foute woorden weg krassen in de schriften of het verkeerde woord helemaal weggummen. Opnieuw beginnen en het woord op de juiste manier schrijven. En weer opnieuw als het nog eens fout gaat……

spellingscorrectie

Belang van creativiteit!

Kinderen hebben over het algemeen veel fantasie en creativiteit. Vooral jonge kinderen worden nog niet weer houden door het idee dat iets niet kan of mooi moet zijn. We worden geboren met het vermogen om te vragen, te dromen en ons te verwonderen. Alles kan!

Naarmate kinderen ouder worden, worden ze zich meer bewust van zichzelf; hoe ze overkomen op anderen en wat anderen ervan kunnen vinden. Dat kan de creativiteit belemmeren. Wat ontzettend jammer is, want creatieve activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor de emotionele expressie, als, het zingen van een vrolijk of verdrietig liedje, de taalontwikkeling, de fantasie, de motoriek, de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Het stimuleren van creativiteit is dus erg belangrijk. Crayola heeft recent onderzoek gedaan onder 500 moeders in Nederland*. Hieruit komt naar voren dat moeders vinden dat zij een belangrijke rol spelen in de stimulans van de creativiteit van hun kinderen. Daarnaast vinden zij dat de juf of meester op school ook een grote rol speelt bij het stimuleren van de creativiteit.Crayola heeft een groot aanbod aan verschillende kleur- en knutsel producten die ouders helpen om de creativiteit van hun kinderen te stimuleren.

creativiteitStimuleren van creativiteit bij kinderen

Zeven op de tien moeders is het er over eens dat het aanbieden van creatief materiaal een sterke invloed heeft op de creativiteit van hun kinderen. De top vijf materialen die het meest stimuleren zijn:

 • Kleurpotloden, stiften of krijtjes.
 • Glitter, lijm, tape
 • Stickers of puzzels
 • Tekengereedschappen, als verf en kwast
 • Deeg en klei.

Daarnaast noemen ouders in het onderzoek uitstapjes en het vertellen van verhalen over verschillende onderwerpen als belangrijke bijdrage in het stimuleren van creativiteit.
Ook buitenspelen en interactie met anderen kinderen wordt genoemd als sterke invloed op de creativiteit van kinderen.

Wanneer creatief

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders de feestdagen, verjaardagen, vader en moederdag als een extra stimulans zien voor de creativiteit van kinderen.
Creatieve activiteiten worden twee keer meer door kinderen zelf geïnitieerd dan door de ouders. Het aanmoedigen van creativiteit door ouders gebeurt, maar 40% van de ouders vindt dat ze hierin nog meer zouden kunnen doen.

* Kwantitatief onderzoek door Edelman Berland in opdracht van Crayola onder 500 moeders en kinderen tussen 1 en 12 jaar oud.

beeld: sheinspires.com

Tips voor de perfecte schoolfoto

Op de foto gaan is niet altijd even makkelijk. En dat geldt zeer zeker ook voor de schoolfoto. Deze momentopname moet perfect zijn, want de schoolfoto is de pasfoto of foto waarmee je graag wilt pronken. Maar dat niet alleen, over de jaren heen zal je door middel van de schoolfoto’s een mooi overzicht krijgen van hoe je kind is veranderd van een kleuter tot een tiener. Nieuweschoolfoto.nl heeft hieronder de volgende tips opgesteld om goed op de foto te gaan.

Tip 1: oefen thuis
Op de schoolfoto gaan kan voor kleine kinderen best spannend zijn, vooral als iedereen zegt dat het een perfecte foto moet worden. Ook kan het spannend zijn, omdat ze de fotograaf niet kennen. Oefen daarom thuis de pose voor de schoolfoto: zittend op een krukje, lichaam op driekwart gedraaid en dan het gezicht naar de camera. Hierdoor weet je kind wat het kan verwachten en is het minder spannend.

schoolfotoTip 2: open ogen
Veel mensen sluiten instinctief de ogen zodra er geflitst wordt. Dat geldt ook voor kinderen. Heeft je kind van nature kleine, dicht geknepen oogjes als hij of zij glimlacht, dan kun lijkt het soms dat ze de ogen dicht hebben. Dat is jammer, want juist die pretoogjes brengen de foto tot leven. Oefen thuis met het open houden van de ogen door een photoshoot te doen met flits. Begin met tot drie te tellen en neem dan de foto. Leer je kind de ogen echt te openen met een verbaasde blik. Overdrijven mag best een beetje: dat zie je vaak niet op de foto. Maar ga wel samen op zoek naar de meest natuurlijke houding. Niet te breed glimlachen helpt ook om de ogen open te houden. Wil je kind graag lachend op de foto? Oefen dan de glimlach met verbaasde ogen. Het helpt.

Tip 3: met of zonder bril
Schoolfoto’s met een bril op geven vaak een reflectie in het glas waardoor de ogen niet te zien zijn. Het helpt dan om iets naar beneden te kijken met het hoofd (maar de ogen wel gericht op de camera), zodat de flits niet in het glas terechtkomt. Een goede fotograaf zal je kind daar ook wel bij helpen. Hij of zij weet immers wat de juiste houding is. Toch kun je dit thuis ook een beetje oefenen met een camera. Zo raakt je kind vertrouwd met de andere pose, waardoor de foto er leuk en spontaan uit blijft zien. Een andere optie is om zonder bril op de foto te gaan.

Tip 4: haar & kleding
De schoolfoto is een echte portretfoto, waarbij haar en een deel van de bovenkleding te zien zal zijn. Je kind mag daarom best zijn of haar favoriete sneakers aan naar school op schoolfotodag, net als een gewone spijkerbroek. Op de klassenfoto komt dit wellicht wel in beeld, maar als je kind zit, ligt of achteraan staat op de foto dan zal niemand dit zien. Daarnaast mag je van de schoolfoto best een bijzonder moment maken, met haren in de gel of krullen en natuurlijk een mooie blouse met jasje, een overhemdje of stoer T-shirt. Zorg wel dat de kledingkeuze en haren passen bij je kind. Draagt je zoon nooit een overhemd, dan is het leuker om hem voor de schoolfoto gewoon zijn favoriete superhelden T-shirt aan te trekken. Als kinderen zich lekker voelen in wat zij dragen dan komt het zeker goed met de schoolfoto. Overigens is het aan te raden om kleding met volle kleuren te dragen. De achtergrond voor de foto is meestal gemêleerd wit met lichtblauw of pastelgroen. Pasteltinten kunnen hierdoor wegvallen tegen de achtergrond.

Tip 5: extra setje kleding mee
Hou er wel rekening mee dat je kind misschien pas na het speelkwartier op de foto gaat. Geef je kind dan de mogelijkheid om toch fris en vrolijk op de foto te gaan door het overhemdje, jasje of andere kledingstuk dat ze graag aan willen op de foto mee te geven naar school. Tijdens het speelkwartier kan het dan gewoon uit en voor de foto weer aan. Scheelt ook weer in zweetplekjes en moddervlekken.

Tip 6: heb plezier
Er kan best veel druk staan op de schoolfoto. Wens je kind vooral heel veel plezier, zodat ze helemaal zichzelf kunnen zijn wanneer ze op de foto gaan. De schoolfoto zal pas echt perfect zijn, wanneer je je kind ziet stralen.