Wat ouders moeten weten over kinderen en uitstelgedrag

Wat ouders moeten weten over kinderen en uitstelgedrag

Als ouder kan het omgaan met een kind dat uitstelgedrag vertoont enorm frustrerend zijn. Dagelijkse schema’s kunnen al moeilijk genoeg zijn om door te komen, en wanneer een kind zijn verantwoordelijkheden uitstelt, is dat vervelend. Een kind doet dit echt niet altijd expres. Het is waar, soms stellen kinderen karweitjes , huiswerk of andere verantwoordelijkheden uit, gewoon omdat ze ze niet willen aanpakken. Maar soms stellen kinderen om andere redenen uit. Lees meer over kinderen en uitstelgedrag.

Wat zit er achter het uitstelgedrag van een kind?

Een kind begrijpt het niet

Een kind begrijpt niet wat er wordt verwacht. Kinderen stellen misschien klusjes, huiswerk of andere taken uit, simpelweg omdat ze niet begrijpen wat ze moeten doen. Wanneer een kind niet zeker is van zijn rol of niet over de vaardigheden beschikt om een ​​taak aan te pakken, zal hij deze waarschijnlijk niet willen aannemen. Als je een kind vraagt iets te doen, zorg er dan voor dat je de tijd neemt om hen precies te laten zien hoe ze de verantwoordelijkheid kunnen vervullen en beantwoord eventuele vragen. Het kan ook een goed idee zijn om ze een keer of twee te bekijken om advies te geven over hoe ze het gemakkelijker kunt maken.

Ze kunnen er mee wegkomen

Ze kunnen ermee wegkomen, kinderen zijn slim en weten al op jonge leeftijd wanneer hun vader of moeder bluft. Als je dreigt de televisietijd van je kind af te nemen als ze hun kamer niet opruimen, maar de consequentie niet naleeft. Wees dan niet verbaasd als ze het de volgende keer gewoon weer uitstellen.  Zorg ervoor dat een kind weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn, wat de deadline is en wat de gevolgen zijn als het zijn werk niet doet.

Kinderen motiveren en stimuleren door te werken aan een growht mindset

Uitstelgedrag door afleiding

Spelletjes en sociale media op de smartphone is veel leuker dan taakjes die gedaan moeten worden.  Al die appjes die maar bliepen of in beeld verschijnen, terwijl je je eigenlijk moet concentreren. Het is dan ook goed deze uit te zetten. Onderzoek heeft uitgewezen dat als je twee dingen tegelijk doet (bijvoorbeeld appen en huiswerk), je er twee keer langer over doet, en ook twee keer zoveel fouten maakt. Leg de telefoon weg of zet de notificaties uit.

kinderen en uitstelgedrag door faalangst

Ze zijn bang dat ze het verkeerd of slecht doen. Soms gaat uitstelgedrag hand in hand met perfectionisme .  Als je denkt dat een kind verantwoordelijkheid ontwijkt omdat het niet het vertrouwen of de vaardigheden heeft om het te doen, motiveer ze dan het te proberen.  Jonge tieners kunnen bang zijn om te falen en ze begrijpen niet altijd dat oefenen de beste leermeester is. Als een kind het oefenen van een instrument vermijdt omdat het bang is om slecht te klinken, leer hem dan dat het werken door fouten is waar het bij oefenen om draait. Dat je niet verwacht dat een kind het bij de eerste poging goed zal doen.

Alles wat je als ouder moeten weten over faalangst

Ontspanning nodig

Ze hebben rust nodig. Zo is het ook weer. Kinderen stellen hun klusjes of huiswerk soms uit omdat ze iets beters te doen hebben, zoals uitgaan met vrienden, televisie kijken of gamen.  Zorg ervoor dat een kind elke dag downtime heeft en probeer een tijd te vinden om klusjes te plannen als er niet zoveel afleiding is. Wat huiswerk betreft, sommige kinderen hebben na schooltijd wat tijd nodig om te ontspannen voordat ze verder studeren. Probeer een schema te maken dat past bij de behoeften van een kind en help een kind zich eraan te houden. En als je denkt dat het schema van een  kind te druk is, overweeg dan om activiteiten te verwijderen die niet echt belangrijk zijn.
Overprikkeld op school!

Overprikkeld op school!

Je kind komt steeds vaker boos, verdrietig of moe uit school. Je vraagt hoe het was op school en krijgt als antwoord: saai of stom. De resultaten van je kind vallen wat tegen en hij vertoont teruggetrokken of juist explosief gedrag. Mogelijk is een kind overprikkeld!

Wat is er aan de hand? Mogelijk is je kind in meer of mindere mate hooggevoelig.  Hooggevoelige kinderen horen, zien en voelen veel meer dan andere kinderen. Ze denken hier diep en associërend over na, beleven  indrukken zeer intens. Daarnaast hebben ze een voorkeur voor visuele informatieverwerking.  Veel van deze kinderen worden vaak onterecht gediagnosticeerd met gedragsstoornissen als AD(H)D en PDD-Nos.

Hooggevoelige kinderen staan op school vaak onder druk. Het is rumoerig in de klas en er gebeurt van alles. Deze prikkels komen allemaal binnen en ze hebben geen idee hoe ze de vele prikkels kunnen filteren. Met als gevolg dat een kind overprikkeld raakt. Daarnaast worden er van een kind ook bepaalde resultaten verwacht.

Tips om een overprikkeld kinderen te helpen:

 1. Zorg ervoor dat een kind een eigen veilige omgeving heeft waarin het zich kan terugtrekken. Een plek waar hij in alle rust kan bijkomen en alle emoties onbeperkt tot uiting kunnen komen. Laat een kind ook echt even met rust. De grootste spanning wordt zo minder en een kind is daarna beter in staat om zijn gevoelens onder worden te brengen.
 2. Wordt niet boos, een kind raakt hierdoor nog meer van streek. Met als mogelijk gevolg dat een kind zich nog meer gaat afsluiten en je er nog moeilijker achter komt wat er in hem omgaat.
 3. Wees begripvol. Haal ervaringen van jezelf erbij om op die manier duidelijk te maken dat jij daar ook mee hebt gezeten en dat je die situatie ook heel moeilijk vond. Kinderen zijn vaak heel verbaasd dat jij dit ook hebt mee gemaakt. Veelal maakt dit het makkelijker voor een kind om te praten over wat hij voelt. De tips die je vervolgens geeft komen nu beter binnen.
 4. Praat met de leerkracht om zo de juiste basisvoorwaarde in de klas te kunnen creëren, bijvoorbeeld juiste plek in de klas, extra ontspanningsmoment. Een (hooggevoelig) kind dat zich veilig en op zijn plekt voelt durft zichzelf te zijn en zijn talent te uiten en zal over het algemeen minder “probleem” gedrag vertonen.
 5. Praat met een kind. Ga aan het eind van de dag even bij een kind in bed liggen en vraag naar de leuke en minder leuke dingen van die er die dag. Hierdoor kun je uitbarstingen door opgekropte frustraties en emoties een stapje voor zijn.

Meer tips om hooggevoelige kinderen te helpen

Overprikkeld

Wat is sensorische informatieverwerking?

Wat is sensorische informatieverwerking?

We leven in een drukke maatschappij waarin we dagelijks worden blootgesteld aan veel prikkels.  Overal om ons heen ervaren we zintuiglijke prikkels waar we mee moeten leren omgaan. Denk  aan geluid, zicht, geur, smaak, het voelen en het bewegen. Prikkelverwerking heeft een steeds grotere impact op het functioneren van mensen en zeker ook van kinderen.  
Als een kind problemen heeft met de sensorische informatieverwerking kan een kind niet goed reageren op de zintuiglijke prikkels die binnenkomen. En dat terwijl een goed ontwikkelde prikkelverwerking een basisvoorwaarde is voor allerlei vaardigheden, zoals leren, spelen, sporten of zindelijkheid.

Wat is sensorische informatieverwerking?

Sensorische informatieverwerking gaat over hoe je hersenen de prikkels vanuit je zintuigen verwerken. De hele dag door gebruiken we onze zintuigen, veelal onbewust.  We zien, horen, voelen, ruiken, proeven en bewegen. We voelen pijn, honger of dorst. Al die prikkels worden in de hersenen verwerkt om een goede reactie te kunnen geven. 
Wanneer de sensorische informatieverwerking goed verloopt, heeft een kind plezier in het spelen en bewegen, kan het goed opletten en zit het kind goed in zijn vel.

Prikkeldrempels 

De prikkels die we ervaren vanuit onze zintuigen komen in de hersenen binnen en worden daar gefilterd. Wat is belangrijk en wat niet? Waar moet je op reageren en wat kun je negeren? Als dit filter goed werkt, reageert een kind niet op elk geluidje of op elke vogel die voorbij vliegt. Een kind is instaat op zich te concentreren op wat op dat moment belangrijk is. Wanneer dit filter echter niet goed werkt reageert een kind op veel wat er op hem heen gebeurt. Deze kinderen hebben een lage prikkeldrempel en raken snel overspoeld. Er is ook een groep kinderen waarbij de prikkeldrempel juist hoog is. Het filter laat dan te weinig prikkels door en daardoor een kind niet of te laat reageert.  

Een hooggevoelig kind wat juist prikkels opzoekt

Wat zie je bij een kind met een lage prikkeldrempel?

Kinderen met een lage prikkeldrempel krijgen ontzettend veel prikkels binnen. Deze kinderen merken altijd veel details op en hebben vaak moeite met een drukke omgeving, zoals tijdens een feestje. Ze zijn vaak heel gevoelig, ze hebben van labeltjes in kleding last en willen geen vieze handen krijgen. Ook evenwichtsprikkels kunnen snel te veel zijn, een kind is bijvoorbeeld snel wagenziek. 
Er zijn kinderen die dit overkomt. Ze raken makkelijk overspoeld door prikkels en kunnen snel moe zijn of heel heftig op iets reageren. Andere kinderen hebben een eigen oplossing om een teveel aan prikkels te voorkomen. Zij vermijden allerlei situaties die lastig zijn door zich terug te trekken. En ze houden sterk vast aan regels. Dat maakt de omgang met andere kinderen soms moeizaam. 

Kinderen met een lage prikkeldrempel krijgen heel veel binnen. Ze zijn dan ook gebaat bij bescherming tegen te veel prikkels. Je kunt de hoeveelheid prikkels verminderen door te zorgen voor veel rust, ritme en regelmaat. Creëer een rustige plek in huis waar een kind zich kan terugtrekken.

Wat als een kind een hoge prikkeldrempel heeft?

Kinderen met een hoge prikkeldrempel merken prikkels juist niet snel op. Hier zijn ook weer twee manieren om mee om te gaan. Een kind is afwezig of traag, ze stoten zich vaak aan dingen in hun omgeving. Andere kinderen zoeken juist prikkels op.  Ze zijn actief, zitten niet stil en genieten van drukte om zich heen. Je kunt kinderen met een hoge prikkeldrempel helpen door veel te ondernemen met ze. Te zorgen voor voldoende beweging en uitdaging. 

Wat de manieren van prikkelverwerking je vertelt over het gedrag van kinderen

Hoe krijg je kinderen aan het lezen?

Hoe krijg je kinderen aan het lezen?

Lezen is helaas niet van elk kind een favoriete bezigheid, gamen is veelal populairder onder de kinderen. Lezen en blijven lezen tijdens de vakantie is belangrijk om het leesniveau van kinderen op peil te houden of zelfs te verbeteren. Een boek lezen is dan soms net wat veel, maar gelukkig zijn er ook veel tijdschrift voor jonge kinderen waar je uit kunt kiezen. Zeker voor moeilijke lezers zijn de teksten vaak net wat aantrekkelijk om te lezen. Ze zijn korter en over onderwerpen die ze aanspreken.

Boeken versus tijdschrift voor jonge kinderen

Het lezen van een boek kan ontzettend leuk en spannend zijn. Het duurt echter erg lang voordat deze uit is. Een kind wordt meegezogen in een verhaal waarin hij elke dag een stuk je dichter bij het einde komt.

In een tijdschrift zijn de verhalen of teksten korter zodat je deze in een keer kunt uitlezen. De afwisseling is er groot, korte verhalen, feitjes of een puzzel. Een tijdschrift is informatie en actueel. Het bladeren in een tijdschrift kan je ook een hoop verschillende ideeën of inspiratie geven. Je kind op vrolijke als hij iets interessants ziet, waar hij andere weer over kan  vertellen.

Hoe werkt leren lezen

Okki een tijdschrift voor jonge kinderen

Okki is een tijdschrift speciaal voor kinderen die leren schrijven, lezen en rekenen. Er staat veel weetjes en moppen in die aansluiten bij hun belevingswereld. Het zijn vaak korte stukjes tekst zodat het gemakkelijk voor ze wegleest.

In iedere Okki kan een kind zelfstandig aan de slag met puzzels, knutsel- en tekenopdrachten en leesverhalen. Leerzaam voor kinderen van 6 jaar en 7 jaar. Okki wordt samen met leerkrachten ontwikkeld, hierdoor sluit het tijdschrift goed aan bij school.

Met de zomervakantie in het zicht hebben ze een leuke actie. Naast een leuke kortingsactie (van bijna 30%)  krijg je een strand laten van Dolfje Weerwolfje of het Okki vakantie varkentje
Naast de leesmeters die je kind kan maken met het tijdschrift, wordt hij ook op een leuke manier een stukje wijzer.

Kijk hier voor meer info over een abonnement 

Hoe stimuleer je het leesplezier van kinderen?

Hoe stimuleer je het leesplezier van kinderen?

We hebben er in de media veel over kunnen lezen, de leesachterstanden van kinderen, mede door de sluiting van scholen in verband met corona. Het maken van leeskilometers is altijd al belangrijk, maar nu helemaal. Laat kinderen zien dat lezen vooral heel léuk is! Hoe doe je dit als ouder? Squla deed onderzoek naar leesplezier bij kinderen.

De voordelen van lezen

Lezen is voor kinderen van alle leeftijden van onschatbare waarde. Door te lezen groeit het kinderbrein, de woordenschat en leert een kind verbanden leggen.
Een lezend kind heeft een veel grotere woordenschat. Hierdoor kan een kind zich beter uiten en begrijpt hij de wereld om zich heen beter. De woordenschat werkt eigenlijk als een kapstok! Hoe meer woorden een kind kent, hoe meer haakjes hij heeft om nieuwe woorden aan op te hangen.
Door te lezen leert een kind ook veel over grammatica, zin opbouw en spelling. Tevens vergroot het zijn concentratievermogen.

Lezen is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Onderzoek wijst uit dat een kind dat leest vaak verbanden legt tussen het gelezen boek en de eigen identiteit. Door het lezen ervaren kinderen ook verschillende kanten van een verhaal. Ze maken kennis met verschillende emoties en leren zich in te leven in (hoofd) personen. Dat werkt weer positief door in de manier waarop ze met anderen omgaan. Het (voor)lezen van een verhaal kan daarnaast helpen een lastig onderwerp bespreekbaar te maken.

Tot slot werkt lezen ook nog eens enorm ontspannend en stimuleert het de fantasie. Kinderen die lezen, krijgen toegang tot een compleet andere wereld waarin alles mogelijk is. Niets zo lekker als
helemaal wegdromen bij een goed boek, toch?

Waarom leesvaardigheid en leesplezier hand in hand gaan

Lezen is goed voor kinderen, dat is duidelijk. Maar hoe stimuleer je dat?  Dat valt of staat met twee dingen: leesvaardigheid en leesplezier.  Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat kinderen die voor hun plezier in hun vrije tijd lezen, over het algemeen leesvaardiger zijn.

Hoe motiveer je je kind om te lezen?

Om nog meer plezier in lezen te krijgen, is het belangrijk om veel leeskilometers te maken. In een ideale wereld lezen kinderen op de basisschool elke dag een half uur in hun vrije tijd.
Lezen alleen omdat het moet leidt niet tot betere prestaties
Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt ook dat kinderen die in hun vrije tijd een sterke autonome (intrinsieke) motivatie hebben om te lezen, vaker lezen en leesvaardiger te zijn. Dit gaat dus om lezen uit eigen beweging, bijvoorbeeld omdat het plezier geeft of de nieuwsgierigheid bevredigt.

Lees meer over de intrinsieke motivatie

Het verband tussen de gecontroleerde (extrinsieke) leesmotivatie en de leesvaardigheid is negatief.  Kinderen die vooral lezen omdat andere mensen dit graag van hen willen, bijvoorbeeld ouders of
leerkracht, presteren minder op lezen. De sleutel tot meer leesplezier is dus om de intrinsieke motivatie van je kind te stimuleren. Dit kun je als volgt doen:

Geef zelf het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet goed volgen.  Weinig dingen zijn zo motiverend als ouders die zelf regelmatig met een boek op de bank kruipen en aan tafel vertellen over hoe leuk, mooi of spannend het verhaal is. Kinderen die hun ouders geregeld zien lezen, grijpen zelf ook sneller naar een boek.
Samen lezen is een favoriete bezigheid van 43 procent van de ondervraagde ouders en kinderen.

Het juiste boek voor het juiste kind

Het juiste boek maakt het verschil. Dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek en de gesprekken met de experts. Zowel jongens (30 procent) als meisjes (32 procent) geven aan meer te lezen als ze leukere boeken zouden hebben.
Kinderpsychologe Tischa Neve benadrukt hoe belangrijk het is om die zoektocht zorgvuldig aan te pakken. “Het juiste boek uitzoeken vraagt tijd en aandacht. Ga met je kind in gesprek. ‘Wat vind je echt leuk om te lezen? Van welke verhalen word je blij? Als je dat weet, kun je samen heel gericht op zoek gaan. Qua niveau kun je altijd de leerkracht om advies vragen.”
En daarna: hop, naar de bibliotheek of boekwinkel.

Het maakt niet uit wát je kind leest, áls hij maar leest

Vergeet niet dat meerdere wegen naar Rome leiden. Een ‘traditioneel’ boek is niet de enige manier. Houdt je kind van stripboeken of leest hij
liever een tijdschrift? Beide zijn goed!
Het maakt niet uit wát je kind leest, áls hij maar iets leest dat hem interesseert. Zodra een kind graag stripboeken of tijdschriften leest, is de stap naar een boek bovendien kleiner. Laat je kind dus
zelf bepalen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar toneelboeken (waarin elke lezer een eigen rol speelt) en samenleesboeken.

Voorkom een lees dip tijdens de vakantie

Valkuil én kans voor ouders

Hoe mooi het ook klinkt, ouders hebben vaak niet de rust en tijd om echt samen met hun kind op de bank een boek te lezen.
Willemse ziet daar een grote kans voor ouders om het leesplezier te vergroten. Maar dat vraagt wel een investering van tijd.
“Zorg dat je als ouder tijd inruimt om samen dat kwartier of halve uur op de bank te lezen. Dus niet als je zelf eigenlijk iets anders
moet doen, maak er voor jezelf ook een rustmoment van.”
Neem het samen lezen op in je dagelijkse routine. Elke dag voor het slapengaan bijvoorbeeld. Begin klein met 10 minuten en verhoog langzaam naar een half uur. Routines geven duidelijkheid voor iedereen. Zo wordt samen lezen al snel een leuke gewoonte.

Meer tips en informatie over leesplezier, kun je vinden op de onderwijsmonitor van Squla

Wat heeft goed bewegen en lezen te maken met primaire reflexen? 

Wat heeft goed bewegen en lezen te maken met primaire reflexen? 

Ooit gehoord van verstoorde primaire reflexen?  Een hoop kinderen op de basis- en middelbare school zijn neuromotorisch onrijp en hebben een instabiele lichaamshouding. Deze onrijpheid heeft vaak te maken met een groep niet goed geïntegreerde primaire reflexen.

Normaal gesproken komen deze reflexen onder controle in de babytijd. Wanneer een aantal reflexen onvoldoende zijn geïntegreerd, blijven ze op de voorgrond aanwezig wat voor verschillende problemen kan zorgen. Zo bestaat er een verband bestaat tussen neuromotorische onrijpheid en de prestaties op school en leerproblemen. Door de neuromotorische onrijpheid bij kinderen te herkennen, kunnen kinderen op de juiste manier geholpen worden. Ook kunnen reflexen in de loop van het leven weer gaan storen door bijvoorbeeld trauma of ziekte 
Met behulp van reflexintegratie kan gewerkt worden aan het verhelpen van verstoorde reflexen.  

Algemene kenmerken van verstoorde reflexen zijn:

Er zijn diverse algemene kenmerken van verstoorde reflexen. Deze verschillen soms nagelang hoe oud een kind is. 

Verstoorde primaire reflexen bij een baby

Een van de kenmerken bij baby’s is het niet of nauwelijks kruipen. Maar ook een houterige motoriek of op tenen lopen is een kenmerk. Een kind stoot zich vaak en als ze iets ouders worden kunnen ze moeilijk stil zitten. Je ziet tot slot vaak een iets verkrampte fijne motoriek.

Verstoorde primaire reflexen na de acht jaar

Als kinderen wat ouder worden zie je vaak onderstaande kenmerken. 

 • Hyperactief of oververmoeid gedrag
 • Veel ongecoördineerde bewegingen, ook bij gymnastiek
 • Het hoofd draait mee tijdens het lezen
 • Tong- en mondbewegingen tijdens bezigheden met de handen
 • Trillende oogleden, heen-en-weer schietende ogen
 • Is gauw afgeleid
 • Overgevoelig voor geluiden, lichtprikkels
 • Kan niet goed focussen, richt de ogen verkeerd (oogsamenwerkingsproblemen en fixatie disparatie).
 • Benen achter stoelpoot gehaakt tijdens schrijven of lezen
 • Op een of beide benen zitten
 • Kan niet of moeilijk
  • Zwemmen, fietsen, huppelen
  • Gedifferentieerde (verschillende) bewegingen (achter elkaar) doen
  • Touwtjespringen, evenwichtsspelletjes
  • Meerdere dingen tegelijk doen

Op school

Kinderen met verstoorde effecten hebben op school moeite met automatiseren en kunnen zich moeilijk concentreren. Ze spiegelen vaak cijfers en letters om en hebben een zwak ruimtelijk inzicht. Hun performale vaardigheden en performale intelligentie is vaak minder goed. Bij de verschillende vakken op school vallen de volgende punten op:

Schrijven

 • Problemen met fijne motoriek
 • Slecht leesbaar handschrift, handschrift buigt naar boven of beneden toe af
 • Hoofd wordt ondersteund met niet-schrijvende hand, hoofd ligt bijna op de tafel bij het schrijven
 • Moeite met op de lijn (tussen lijntjes) schrijven
 • Moeite met overschrijven van het bord (tempo ligt erg laag)
 • Verkrampte/slechte pen greep

Lezen

 • Kind houdt de vinger(of liniaal) bij de regel, zonder bij wijzen kan een kind niet bij de goede regel blijven
 • Lezen gaat erg langzaam

Fysiek, psychisch

 • Misselijkheid bij beweging (wagenziek) 
 • Vaak hoofdpijn
 • Allergie
 • Lage zelfwaardering
 • Emoties zijn zeer heftig en onstabiel
 • Paniekaanvallen
 • Slecht slapen
 • Eetstoornissen
 • Fibromyalgie/Reuma
 • Bedplassen/ Stoelgang

Veel klachten bij kinderen door verstoorde primaire reflexen

Bron: mindedit.nl