**//sticky ads code//**
Bootsmannetje meest getelde waterdiertje tijdens nationale slootjesonderzoek

Bootsmannetje meest getelde waterdiertje tijdens nationale slootjesonderzoek

Afgelopen weekend deden duizenden kinderen en volwassenen mee aan het eerste citizen science slootjesonderzoek tijdens de IVN Slootjesdagen. Op meer dan 120 plekken in het land werden waterdiertjes geteld en proefjes gedaan om de helderheid van het slootwater te bepalen. Na het bootsmannetje, werden de vlokreeft en poelslak het meest geteld. Op basis van de telling en de waterproefjes, scoorden de slootjes gemiddeld een 6,3 op waterkwaliteit.

Froukje Rienks van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW): “Een 6,3 is net een voldoende. Maar er is vooral in mooie slootjes gemeten. Dit betekent dat er werk aan de winkel is om de slootjeskwaliteit in het hele land te verbeteren. Er zijn gelukkig ook de nodige bijzondere waterdiertjes gezien, zoals de kokerjuffer, libellenlarve en geelgerande watertor”.

“Geweldig om te zien hoe enthousiast kinderen worden van zoiets eenvoudigs als waterdiertjes vangen en tellen. ‘Deze lijkt op een hamerhaai’, zei een kindje in het Vondelpark bij het zien van zo’n geelgerande watertor. En een ander kindje liet vol trots de onderzoekskaart zien: ‘Kijk, ik heb ze bijna allemaal gevonden!’. Dit belooft veel goeds voor volgend jaar”, aldus Marchien de Ruiter, projectleider IVN Slootjesdagen.

Uitbreiden onderzoek

Het nationale slootjesonderzoek wordt het komende jaar uitgebreid met proeven waarmee ook temperatuur, licht en afbraakprocessen in de sloot gemeten worden. Ook wordt het citizen science onderzoek de komende jaren herhaald. Zo kunnen wetenschappers trends in kaart brengen en een volledig beeld krijgen van de gezondheid van Nederlandse slootjes. Het onderzoek is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Waarom slootjesonderzoek?

In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer aan sloten. Het is niet voldoende bekend hoe het precies gesteld is met de waterkwaliteit hiervan. Sloten zijn belangrijk voor de biodiversiteit, insecten en vogels die leven van deze insecten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de natuur in en rondom sloten. Sloten vormen een belangrijk onderdeel van verschillende natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan. Dit is belangrijk in verband met klimaatverandering. Het netwerk voorkomt versnippering en zorgt ervoor dat diersoorten kunnen migreren tussen de gebieden. Als er een beter beeld is van de gezondheid van sloten, kan waar nodig actie ondernomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren.

Bij het citizen science onderzoek werken IVN en het NIOO samen met waterdiertjes.nl, een website waar gedurende het hele jaar waarnemingen van waterdiertjes in zoetwater doorgegeven kunnen worden. Binnen de provincies wordt samengewerkt met diverse waterschappen.

Ladival lanceert de insmeergame “smeer ‘m”

Ladival lanceert de insmeergame “smeer ‘m”

Deze week lanceert Ladival Zonbescherming de eerste insmeergame van 
Nederland, genaamd Smeer ‘m. Een speciale app die de jongste basisschoolkinderen spelenderwijs bewust maakt van de gevaren van de zon en leert hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. 

Smeer ‘m

Smeer ‘m werkt op het digiboard, smartboard, de tablet en de smartphone. Kinderen kunnen thuis en in de klas oefenen en laten zien hoe goed ze kunnen smeren. Als ze een plekje vergeten zijn, dan merken mascottes Brom & Brul dat meteen!Ladival maakt zich al jaren sterk om zonbescherming een vast onderdeel van het schoolprogramma te maken en ontwikkelt daarvoor belangenloos geanimeerde materialen. Bescherming is belangrijk, want de kinderhuid is nog volop in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. Even smeren voor het buitenspelen, voorkomt zonneschade.

In de afgelopen jaren heeft Ladival met de campagne Samen Smeren honderden kleuterklassen aan
het smeren gekregen. Aangemoedigd door Brom en Brul, en geholpen door lespakketten met flyers,
stickers, smeerdiploma’s en duizenden gratis Ladival-flacons SPF 30 en SPF 50, werden
klasgenootjes zonmaatjes en was het insmeren van de hele klas zo gepiept. Samen Smeren is een
groot succes – vorig jaar deden er ruim 2.000 scholen mee – en dit jaar pakt Ladival het nóg groter
aan.

smeer m

Samen Smeren

Goed smeren kun je niet vroeg genoeg leren. Met de ontwikkeling van de Smeer ‘m Game en de
langlopende kleuterklascampagne Samen Smeren neemt Ladival het voortouw om het belang van
goede zonbescherming al op jonge leeftijd onder de aandacht te brengen.
Speel de game op samensmeren.nl. Hier is ook lesmateriaal te downloaden voor in de klas.

Bezoek Ladival.nl voor info over Ladival zonbescherming

Ladival doneert ook dit jaar weer € 1,- per verkochte flacon voor de kinderhuid aan KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar huidkanker.

smeer m

Ouders zijn bezorgd over online veiligheid, maar ondernemen te weinig actie!

Ouders zijn bezorgd over online veiligheid, maar ondernemen te weinig actie!

Ouders zijn bezorgd over de online veiligheid van kinderen. Slechts een vijfde geeft toe dat ze geen actie ondernemen om hen te beschermen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Norton by Symantec. Van cyberpesten tot bedreigingen.

Het onderzoek wijst uit dat 80 procent van de ouders denkt dat het riskant is om een kind een computer of smartphone te laten gebruiken zonder toezicht. Ook is twee op de vijf ouders bezorgd hoeveel informatie kinderen online delen. Deze zorgen worden echter niet vertaald in acties.

Zorgen van ouders over online veiligheid

52 procent van de Nederlandse ouders zegt dat het belangrijk is voorzichtig te zijn met de informatie die het gezin online zet, maar slechts een kwart onderneemt daadwerkelijk acties. 75 procent stelt zelfs helemaal geen grenzen aan de informatie die zij zelf delen over hun kinderen op social media.

“We betreden onbekend gebied wat betreft hedendaags ouderschap”, zegt Robert den Drijver, Regional Director Benelux & Nordics bij Norton. “Technologie heeft de manier waarop onze kinderen opgroeien getransformeerd en het handboek voor ouders herschreven. In gezinnen wordt de discussie over schermtijd net zo vaak gevoerd als die om bedtijd. Sommige ouders verbieden social media of gaming terwijl andere ouders hun kinderen vluchtige internationale vriendschappen zien sluiten online. In de hedendaagse digitale wereld worstelen ouders met het voorbereiden van hun kinderen op het veilig gebruiken van technologie.”

Managen van de online activiteiten

In het onderzoek hebben ouders ervaringen gedeeld over het managen van de online activiteiten van kinderen. Ook is gevraagd in hoeverre men denkt hun kinderen online te kunnen beschermen.
De belangrijkste zorgen van ouders zijn onder andere:

 • Downloaden van kwaadaardige software (75 procent)
 • Te veel tijd besteden voor een scherm (73 procent)
 • Delen van persoonlijke informatie met vreemden (69 procent)
 • Delen van content die later tegen hen gebruikt kan worden (66 procent)
 • Verleid worden om met een vreemde af te spreken (61 procent)
 • Online gepest worden (61 procent)

In veel gevallen zijn deze zorgen gebaseerd op persoonlijke ervaringen of ervaringen van andere ouders:

 • Ruim een kwart van de Nederlandse ouders heeft een kind of kent iemand met een kind dat slachtoffer is geworden van cyberpesten (27 procent)
 • Bijna een op de zes geeft aan dat de online activiteiten van hun kind wel eens de online veiligheid van het gezin in het gevaar brachten of kent iemand wiens kind een soortgelijke situatie teweeg heeft gebracht (15 procent)

Toch ondernemen veel ouders geen actie om de online veiligheid van hun kind te verbeteren:

 • 75 procent heeft geen beperkingen ingesteld om toegang tot bepaalde apps of sites te verhinderen
 • 31 procent laat het kind soms online winkelen zonder supervisie
 • 22 procent van de ouders vraagt kinderen online apparaten alleen te gebruiken in gedeelde ruimtes
 • 73 procent van de Nederlandse ouders die een kind online laten surfen staan dat toe zonder supervisie

“Ouders kunnen verschillende redenen hebben voor deze ‘hands-off’ benadering. Sommigen weten misschien niet waar ze moeten beginnen. Anderen hebben moeite de balans te vinden tussen het beschermen van kinderen en het respecteren van hun privacy,” zegt Robert den Drijver. “We moeten ouders aanmoedigen eerlijke gesprekken te voeren met hun kinderen over online ervaringen en ze verzekeren dat ze niet alleen zijn. Uiteindelijk leren alle ouders het door te doen.”

Hoewel er verschillende visies zijn op digitaal ouderschap denken veel ouders slecht voorbereid te zijn. Praten over online etiquette, veilig internetgebruik en cyberpesten hoeft echter geen grote uitdaging te vormen.

Tips

Norton heeft acht tips op een rij gezet die ouders kunnen gebruiken om de juiste aanpak te vinden:

 1. Stel regels en richtlijnen op: denk hierbij aan het beperken van schermtijd, het soort content dat kinderen kunnen nuttigen en gepast online taalgebruik.
 2. Moedig je kinderen aan online gaan in gedeelde ruimtes: het is belangrijk een balans te vinden tussen meekijken over de schouder en het kind het gevoel geven dat het zich moet verstoppen om online te gaan. Je zult je meer op je gemak voelen over wat ze uitvoeren. Tegelijkertijd kunnen kinderen naar de ouders komen als zij in de war, bang of bezorgd zijn.
 3. Ga een open gesprek aan met je kinderen over internetgebruik en ervaringen, inclusief cyberpesten. Je kunt ook de handleiding voor cyberpesten van Norton gebruiken om het gesprek aan te gaan.
 4. Leer je kinderen na te denken voordat ze klikken: of het nu gaat om online video-websites, het ontvangen van een onbekende link in een e-mail of surfen op het web, herinner kinderen er aan niet op links te klikken die hen naar gevaarlijke of ongepaste websites sturen. Het klikken op een onbekende link is een veelgebruikte manier om persoonlijke of waardevolle informatie te stelen.
 5. Wees alert op schadelijke content: van websites tot apps, spellen en online communities, kinderen hebben toegang tot veel content die hen zowel positief als negatief kan beïnvloeden. Het gebruik van slimme software voor familiebeveiliging en ouderlijke controle kan helpen het gezin veilig online te laten zijn.
 6. Bespreek de risico’s van het posten en delen van persoonlijke informatie, in het bijzonder foto’s en video’s op sociale media.
 7. Geef het goede voorbeeld: kinderen zijn vaak geneigd ouderlijk gedrag te imiteren, dus laat hen zien hoe het wel moet.
 8. Gebruik sterke en betrouwbare beveiligingssoftware, zoals bijvoorbeeld Norton Security, om kinderen en apparaten te beveiligen tegen kwaadaardige websites, virussen, phishing en andere online bedreigingen die ontworpen zijn om persoonlijke en financiële informatie te stelen.
Eerste nationale slootjesonderzoek door kinderen

Eerste nationale slootjesonderzoek door kinderen

Doe je mee? Van 8 tot en met 10 juni wordt voor het eerst een landelijk citizen science slootjesonderzoek uitgevoerd. Op meer dan 120 plaatsen in het land gaan kinderen en volwassenen de kwaliteit van het slootwater onderzoeken. Schrijf de slootjesdagen dus in je agenda.

Door op zoveel plekken tegelijk onderzoek te doen, krijgen wetenschappers antwoord op de vraag: Hoe gezond zijn de Nederlandse slootjes? Het onderzoek is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

De kleine ‘burgerwetenschappers’  gaan waterdiertjes tellen en proefjes doen met een zogenaamde Secchi-schijf. Hiermee kunnen ze de helderheid van het water en de dikte van de sliblaag op de bodem meten. De waarnemingen worden vastgelegd op een onderzoekskaart die speciaal voor het slootjesonderzoek ontwikkeld is. Na afloop, of live op de telefoon, voeren de deelnemers de resultaten in via ivn.nl/slootjesdagen. Ze zien dan gelijk wat de score van het slootje is.

IVN Slootjesdagen

Het landelijk slootjesonderzoek vindt plaats in het weekend van 8 t/m 10 juni tijdens de vijfde editie van de IVN Slootjesdagen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen samen met hun (groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot. Op ruim 120 plekken staan IVN natuurgidsen klaar die deelnemers helpen om waterdiertjes te vinden en proefjes te doen in de sloot. Kijk voor een activiteit in de buurt op ivn.nl/slootjesdagen.

Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid een slootje in je buurt te onderzoeken. Hoe meer informatie er wordt verzameld, hoe beter beeld wetenschappers krijgen van de kwaliteit van Nederlandse slootjes. Dat kan helpen om de waterkwaliteit – waar nodig – te verbeteren.

Partners onderzoek

IVN Natuureducatie is een landelijke non-profit organisatie die de natuur in de harten van mensen brengt. We zijn ervan overtuigd dat beleving en kennis van de natuur duurzaam handelen stimuleert. We verrijken de IVN Slootjesdagen nu met citizen science om de betrokkenheid van deelnemers bij de natuur in de eigen buurt te vergroten.

Hiervoor werkt IVN samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), dat onderzoekt hoe de natuur precies werkt. Die ecologische kennis helpt bij het behouden en beheren van de natuur wereldwijd. Het NIOO heeft al een rijke ervaring met citizen science: van merenonderzoek met duikers tot vogelringers en de Bodemdierendagen.

James Van Der Beek vertelt over dyslexie

James Van Der Beek vertelt over dyslexie

James Van Der Beek heeft dyslexie en is hier heel open over. Afgelopen week kwam onderstaande video online waarin James (bekend van  Dawson’s Creek) onder meer zijn jongere zelf het volgende advies geeft ” Heb er wat lol mee.”

MyYoungerSelf

De clip is onderdeel van de #MyYoungerSelf-campagne van een instituut dat iets wil doen aan het stigma van mentale stoornissen en leerproblemen onder kinderen. Sterren als Kristen Bell en Sarah Silverman geven hun jonge fans daarin advies door hun raad voor hun jongere zelf op te nemen. James vertelt zichzelf daarin ook: “Je weet dat je niet dom bent dus denk nooit ook maar een seconde dat je dat wel bent.”

James Van Der Beek benadrukt de positieve gevolgen van een leerprobleem als dyslexie. “Al dat extra werk dat je zal moeten doen, de mentale gymnastiek die erbij komt kijken om verbanden te leggen die voor anderen meteen duidelijk zijn, dat zal een deel van je hersenen activeren. Het stelt je open voor ideeën die voor anderen misschien gek zijn, maar dat is wat jou anders maakt. Er is een reden waarom creatieve mensen vaak dyslectisch zijn.”

beeld:  Creative Commons Attribution 2.0 Generic

James Van Der Beek vertelt over dyslexie

James Van Der Beek vertelt over dyslexie

James Van Der Beek heeft dyslexie en is hier heel open over. Afgelopen week kwam onderstaande video online waarin James (bekend van  Dawson’s Creek) onder meer zijn jongere zelf het volgende advies geeft ” Heb er wat lol mee.”

MyYoungerSelf

De clip is onderdeel van de #MyYoungerSelf-campagne van een instituut dat iets wil doen aan het stigma van mentale stoornissen en leerproblemen onder kinderen. Sterren als Kristen Bell en Sarah Silverman geven hun jonge fans daarin advies door hun raad voor hun jongere zelf op te nemen. James vertelt zichzelf daarin ook: “Je weet dat je niet dom bent dus denk nooit ook maar een seconde dat je dat wel bent.”

James Van Der Beek benadrukt de positieve gevolgen van een leerprobleem als dyslexie. “Al dat extra werk dat je zal moeten doen, de mentale gymnastiek die erbij komt kijken om verbanden te leggen die voor anderen meteen duidelijk zijn, dat zal een deel van je hersenen activeren. Het stelt je open voor ideeën die voor anderen misschien gek zijn, maar dat is wat jou anders maakt. Er is een reden waarom creatieve mensen vaak dyslectisch zijn.”

beeld:  Creative Commons Attribution 2.0 Generic