Jongens krijgen vaak minder restricties op digitale mediagebruik dan meisjes!

Jongens krijgen vaak minder restricties op digitale mediagebruik dan meisjes!

Ruim vier op de vijf ouders maakt afspraken met hun kinderen rondom digitaal mediagebruik. Bij deze afspraken blijken jongens minder restricties te krijgen dan meisjes. Tegelijkertijd merken ouders van jongens eerder negatieve gevolgen op van digitaal mediagebruik, zoals verslaving, agressiviteit en irritatie. Dit blijkt uit het onderzoek dat Prijsvergelijken.nl uitvoerde in samenwerking met marktonderzoeksbureau Markteffect onder ouders in Nederland met kinderen van 6 tot 12 jaar.

Meisjes houden zich vaker aan afspraken

Ouders hebben het moeilijk met het trekken van een rechte lijn wanneer het gaat om digitaal mediagebruik bij hun kinderen. Zo laat het onderzoek zien dat jongens (22%) vaker een eigen laptop of computer krijgen dan meisjes (17%). Niet alleen zijn jongens vaker in het bezit van een eigen device; ze spenderen ook meer tijd achter het scherm. “Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen dagelijks gemiddeld één tot twee uur gebruik maken van digitale media. Opvallend is dat vooral ouders van jongens aangeven dat hun kind meer dan twee uur per dag gebruik maakt van digitale media,” aldus Suzanne Schuitemaker, content manager bij Prijsvergelijken. Hier ontstaat een opmerkelijke situatie: ouders van meisjes (33%) geven vaker aan dat hun kind zich aan de afspraken houdt dan ouders van jongens (23%). Blijkbaar buiten jongens de voordelen en vrijheid die ze van hun ouders krijgen uit.

Negatieve gevolgen van mediagebruik

Dat jongens zich minder aan de afspraken houden heeft duidelijk consequenties; ouders zien namelijk vaker een (computer)verslaving ontstaan bij jongens (37%) dan bij meisjes (29%). Ook herkennen ze bij jongens vaker agressie of irritatie. Voor meisjes geldt dat vooral onzekerheid wordt aangegeven als negatief gevolg van digitaal mediagebruik. Eén op de vijf ouders geeft aan negatieve gevolgen te zien bij hun kind, waarvan meer moeders (24%) dan vaders (17%). Toch ziet ruim driekwart van de ouders overwegend positieve gevolgen van digitale media bij hun kinderen, waaronder online plezier, meegaan in digitale ontwikkelingen en ontspanning.

Grens bepalen

In de praktijk blijkt het maken van afspraken met hun kinderen voor ouders niet zo makkelijk te zijn. “Kinderen moeten digitaal werk doen voor school, maar ze mogen digitaal dingen doen in hun vrije tijd. Dat maakt afspraken maken moeilijker,” aldus Denise Bontje, gespecialiseerd op het gebied van mediaopvoeding, taalontwikkeling en spel. Het is dus moeilijk te bepalen waar je een grens trekt; wanneer is de schermtijd teveel?

Veel ouders vinden het lastig om de ideale balans te vinden. Toch maken zij afspraken met hun kind over het mediagebruik. Een kwart van de ouders geeft aan dat hun kind zich altijd aan de afspraken houdt. Toch blijkt ook dat er veel gevallen zijn van kinderen die zich niet aan de afspraken houden. Dan gaat het om stiekem langer gebruik maken van digitale media en het kijken van filmpjes of het doen van spelletjes die eigenlijk niet zijn toegestaan.

Meer dan alleen afspraken over mediagebruik

Driekwart van de ouders onderneemt actie wanneer ze negatieve gevolgen van digitaal schermgebruik bij hun kind ontdekken. Dit doen ze onder andere door de schermtijd te beperken, het apparaat af te pakken of door een gesprek aan te gaan. Ook zijn er ouders die helemaal geen actie ondernemen omdat ze niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Voor deze ouders heeft Bontje advies: “Het gaat om meer dan alleen afspraken maken. De grootste uitdaging zit hem in het af en toe samen dingen doen, in plaats van je kinderen wegzetten en je eigen ding gaan doen. Dat is erg belangrijk.

Wat is verantwoorde schermtijd

 

E-books lenen ontzettend populair onder kinderen?

E-books lenen ontzettend populair onder kinderen?

Jongeren zijn het afgelopen meer e-books gaan lezen. Dit blijkt uit een onderzoek van de nationale bibliotheek. Jongeren leenden vorige jaar ruim twee keer meer e-books dan het jaar ervoor.  Waar jongeren tot 18 jaar in 2019 gezamenlijk circa 309 duizend e-books leenden, waren dat er vorig jaar bijna 662 duizend. Vooral kinderen tussen de 13 en 15 jaar gingen massaal E-books lenen. Zij leenden in 2020 gezamenlijk 204 duizend e-books, tegen ongeveer 121 duizend het jaar ervoor. Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte onder jeugdleden, lanceert Jeugdbibliotheek.nl 22 april een geheel vernieuwde website.

De drie e-booktitels die de jeugd vorig jaar het meest leende waren: ‘Het grote misschien’ van John Green. ‘De ruïnes van Gorlan’ van John Flanagan en ‘De brandende brug’, eveneens van John Flanagan. Jeugdleden hebben vorig jaar ook flink gebruik gemaakt van de luisterboeken van de online Bibliotheek. Zo bestaat de top 10 van meest beluisterde boeken in 2020 voor de helft uit titels van kinderboekenauteurs. Met ‘Geheim agent oma’ (Manon Sikkel) op plek drie, ‘Mees Kees – een pittig klasje’ (Mirjam Oldenhave) op plek vijf en ‘De Knorreborreboerderij’ (Carry Slee) op plek zes.

Lockdownlezen

Het is moeilijk te zeggen of de toename van het aantal e-bookuitleningen betekent dat kinderen ook daad werkelijk meer zijn gaan lezen. Aldus Eric Daamen van de nationale bibliotheek. Het onderzoek laat wel zien dat dat meisjes tijdens de lockdown significant meer zijn gaan lezen, en dat geldt ook voor jongeren die het leuk vinden om te lezen. Dat blijkt eveneens uit de cijfers. Vanaf maart, tijdens de eerste lockdown, schoten de uitleencijfers van digitale boeken omhoog. Met name in de leeftijdscategorieën 13 tot 15 en 16 en 17. De overgang naar digitaal lezen en de interesse in luisterboeken lenen is hopelijk een trend die vorig jaar onder jongeren definitief is ingezet.

Uit de tussentijdse analyse van de KB blijkt dat het aantal e-bookuitleningen vooral in september toenam, toen de online Bibliotheek haar nieuwe app lanceerde. Daamen: ‘September, aan de start van het nieuwe schooljaar, is traditioneel de maand waarin jongeren flink veel bibliotheekboeken lenen. Dat doen ze onder meer voor schoolopdrachten, maar mogelijk heeft ook de aandacht voor en het gebruiksgemak van de nieuwe app jongeren gestimuleerd meer e-books en luisterboeken te lenen.’ De exacte toename van deze cijfers zal in juli bekend worden, wanneer de KB het dossier Bibliotheekstatistiek 2020 uitbrengt in samenwerking met het CBS.

E-books lenen via nieuwe site jeugdbibliotheek

Om in te spelen op de vergrote digitale leesbehoefte, presenteert Jeugdbibliotheek.nl een geheel vernieuwde website die beter aansluit op de interesses van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daamen: ‘Omdat de jeugd steeds meer digitaal leest en luistert, hebben we de opzet van Jeugdbibliotheek.nl flink gewijzigd. We bieden voortaan meer aansprekende content, zoals tips van leeftijdsgenoten en favoriete boeken van influencers. Zo blijven we kinderen en jongeren stimuleren om lekker veel te lezen.’

Het nieuwe Jeugdbibliotheek.nl houdt daarbij rekening met kinderen en jongeren die extra stimulans bij het lezen kunnen gebruiken. Zoals kinderen met een taalachterstand of dyslexie. Daamen: ‘Voor hen zijn er bijvoorbeeld extra materialen rondom Lezen voor de lijst. Er zijn ondertitelde voorleesfilmpjes, zodat je met het verhaal kunt meelezen en bieden we tips voor dyslectici.’

Foto: KB/Bram Kloos

Doe digitaal mee aan de Nationale Voorleesdagen 2021

Doe digitaal mee aan de Nationale Voorleesdagen 2021

De Nationale Voorleesdagen 2021 starten dit jaar op woensdag 20 januari. Traditiegetrouw leest prinses Laurentien voor, dit keer doet zij dat in het tv-programma ‘Zin in Zappelin’ op woensdagochtend. Dat is het startsein van de achttiende -door de lockdown bijzondere- editie van De Nationale Voorleesdagen die nog tot en met zaterdag 30 januari duren.

De Prinses leest voor aan 25 kinderen die via een live-verbinding in de studio aanwezig zijn. Ze worden voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2021 Coco kan het! gemaakt door Loes Riphagen. Voorlezen is nu belangrijker dan ooit. Voorlezen is een fijn moment om de tijd thuis samen door te brengen en het versterkt ook nog eens de band tussen ouder en kind. Vanuit De Nationale Voorleesdagen gaat naar iedereen de oproep uit om dit jaar thuis voor te lezen. Ook is het leuk om naar de aflevering Zin in Zappelin te kijken op woensdagochtend. De uitzending start om 7.05 uur en wordt herhaalt om 12.00 beide op NPO 3.

Als je gaat voorlezen, welk prentenboek kies je dan?  Uit alle mooie prentenboeken die er zijn heeft een jury van jeugdbibliothecarissen een selectie gemaakt, de Prentenboek Top 10 van 2021. 

De (online) Voorleesontbijten tijdens Nationale Voorleesdagen 2021

Ieder jaar lezen bekende en onbekende Nederlanders, lokale en nationale helden voor tijdens De Nationale Voorleesdagen. Normaal doen ze dit op basisscholen en in bibliotheken. Dit jaar gaat dit anders en vindt dit online plaats. Onder andere Jim Bakkum, Frits Barend, Willie Wartaal, Lucy Woesthoff, Burgemeester Aboutaleb en Minister Arie Slob zetten zich online in tijdens deze editie van De Nationale Voorleesdagen. Ze willen hiermee onderstrepen hoe belangrijk voorlezen is.

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van de Stichting Lezen en bestaan al sinds 2004. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen van kinderen die nog niet zelf kunnen lezen of net beginnen met lezen. In de campagne wordt benadrukt wat de voordelen van het (voor)lezen zijn. Zoals het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Kijk voor de activiteiten van de voorleesdagen op de website

Haal meer uit voorlezen door interactief voor te lezen

Er is een radicaal andere aanpak van leesonderwijs nodig!

Er is een radicaal andere aanpak van leesonderwijs nodig!

Vandaag lanceert Blink samen met de groep schrijvers ‘Het nieuwe lezen’, een revolutionair nieuwe aanpak van het leesonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De aanpak is ontwikkeld in samenwerking met meer dan 500 leraren, 500 leerlingen, en tientallen wetenschappers en experts van onder andere Stichting Lezen, Stichting Leerplanontwikkeling, Hogeschool Windesheim en verschillende universiteiten.

Noodklok

Het gaat niet goed met ons leesonderwijs. De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen liggen inmiddels onder het Europese gemiddelde: bijna een kwart is onvoldoende geletterd. Daar komt bij dat de leesmotivatie van kinderen bijna nergens zo laag als in Nederland. Experts en wetenschappers luiden al langer de noodklok, zoals onlangs in een manifest dat zij aanboden aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. Wij schreven ook al eerder hoe je lezen leuk maakt. Om zo de leesmotivatie te bevorderen. De nieuwe campagne wil de fantasie van kinderen prikkelen. Ze nieuwsgierig maken naar het vervolg, dit gebeurt onder andere door het delen van intrigerende quotes uit boeken.

Vijf pijlers voor beter leesonderwijs

Het nieuwe lezen’ is gebaseerd op vijf pijlers:

  • Elke dag een half uur lezen uit nieuwsgierigheid.
  • Actief en samen bezig zijn met wat je hebt gelezen.
  • Een rijke leesomgeving bieden met veel variatie en vrije keuze (ook films, audiobooks en YouTube).
  • Langer binnen hetzelfde thema lezen, in verbinding met andere vakken.
  • Taalvaardigheden in samenhang behandelen, zodat het waarom en het grotere geheel voor leerlingen duidelijk is.

“Ruimte geven aan de nieuwsgierigheid van kinderen geeft leesplezier ruim baan.”
Anja Schoots, docent Nederlands Ichthus Lyceum

Lezen uit nieuwsgierigheid

Het plezier in lezen moet weer terugkomen in het onderwijs, vindt Jorien Castelein, directeur van Blink: “Als je een goede lezer wil worden, moet je gewoon heel veel lezen. Binge-lezen, marathon-lezen, dan bereik je een bepaalde concentratie en wordt lezen een beleving. Wat we ook hebben ontdekt: je krijgt kinderen aan het lezen als je ze boeiende verhalen voorlegt. Fictie, maar ook teksten vol kennis over de echte wereld. Daarom is het belangrijk dat zoveel schrijvers in Nederland ‘Het nieuwe lezen’ omarmen. Met hun hulp krijgen we het voor elkaar!”

Campagne ‘Het nieuwe lezen’

De campagne voor het initiatief ‘Het nieuwe lezen’ start 29 oktober en loopt vijf weken. Meer informatie is te vinden op hetnieuwelezen.nl. Op deze website kan tijdens de campagneperiode ook gratis ‘Succesverhaal:
Ontdek Het nieuwe lezen’ worden aangevraagd: een boek waarin alle belangrijke feiten en inzichten zijn gebundeld, met columns van bekende schrijvers. Je vindt hier artikelen en interviews met leraren, leerlingen,
wetenschappers en experts. Speciaal voor het boek schreef emeritus hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles het artikel ‘Verhalen zijn brandstof voor het brein’, met tien redenen waarom lezen zo belangrijk is.

 

Aanpak Leesonderwijs

Voorleesconducteur via live video in de klas tijdens de Kinderboekenweek 2020

Voorleesconducteur via live video in de klas tijdens de Kinderboekenweek 2020

Het zal je niet ontgaan zijn dat het deze week nationale kinderboeken week is. Een week waarin jaarlijks het lezen van kinderboeken wordt gepromoot. Dit jaar heeft ook de NS een leuke actie om bij te dragen aan de kinderboekenweek 2020.

Machinisten en servicemedewerkers van NS gaan voorlezen aan basisschoolkinderen. De NS’ers lezen voor uit het boek ‘De treinreis van Tommie en Tess’, van uitgeverij Uquilair.  Scholen die dit leuk lijkt voor hun groep 1 tot en 4, kunnen tot 3 oktober een mail sturen met een korte motivatie naar kinderboekenweek@ns.nl. De ns zal een aantal scholen selecteren waar daadwerkelijk voorgelezen wordt. In de klas moet wel een webcam aangesloten zijn op het digibord of de beamer. De hoofdconducteurs, machinisten en servicemedewerkers zijn beschikbaar op 7, 8 en 9 oktober. Naast het voorlezen krijgen de kinderen de kans om alles te vragen over het werk op de trein en het station.

Welk verhaal leest NS voor tijdens de kinderboekenweek 2020

Het boek waaruit de NS medewerkers voorlezen gaat over Tommie en Tess. Tommie zijn oma is jarig en geeft een feestje. Daar móet Tommie natuurlijk bij zijn, samen met zijn beste vriendin Tess.
Het is een flinke tocht, want oma woont in Groningen en Tommie en Tess in Eindhoven.
Gelukkig heeft oma twee ov-chipkaarten gestuurd. Samen reizen Tommie en Tess het hele land door.

Meer voorleesvideo’s van NS

Voor de scholen die net naast de live videoverbinding grijpen, niet getreurd. Vanuit een treincoupé in het Spoorwegmuseum neemt voorleesconducteur John kleine treinlezers mee op reis door de tijd in leuke voorleesvideo’s. Een tijd van prinsen, ridders en farao’s. Dit doet hij samen met de schrijvers van het Kinderboekenweekgeschenk en het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Deze voorleesvideo’s en de Kinderboekenweek-kleurplaat staan op www.ns.nl/kinderboekenweek.

Je kunt natuurlijk ook zelf het boek kopen om thuis te lezen of een van de vele andere leuke kinderboeken

 

 

Speelgoed van het jaarkiezing 2020 | van 0 tot 18 jaar

Speelgoed van het jaarkiezing 2020 | van 0 tot 18 jaar

Tegenwoordig is er enorm veel leuk speelgoed. Elke leeftijd vraagt weer om ander speelgoed. Speelgoed kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Goed speelgoed, prikkelt de fantasie en stimuleert vaardigheden. Elk jaar wordt er weer veel nieuw speelgoed op de markt gebracht. De speelgoed verkiezing van het jaar vertelt je wat leuk speelgoed is voor verschillende leeftijdsgroepen.

Speelgoed van het jaar 

Iedereen kan zijn stem uitbrengen tijdens de speelgoed van het jaar verkiezing. Door een stem uit te brengen, bepaal jij mede
wie de winnaar van het Speelgoed van het jaar 2020 wordt én maak je zelf kans op genomineerd
speelgoed of spellen.  Een vakjury heeft in zeven leeftijdscategorieën het leukste speelgoed en de beste spellen genomineerd. 
Je kunt nog stemmen tot 9 november 2020

Voor de leeftijdscategorie 10 en 11 jaar hebben wij De zoektocht naar El Dorado en Cube Duel getest.

Zoektocht Naar El DoradoEl Dorado

El Dorado is leuk en spannend spel om te spelen. Je moet wel even goed lezen wat de bedoeling is. Het doel is om je zo snel mogelijk over het bord spel, door de jungle naar El Dorado te komen. Je begint de expeditie met 4 kaarten uit de trekstapel. Je kunt de kaarten gebruiken om door de Amazone te trekken of om op de markt andere teamleden aan te stellen of uitrusting te kopen die je later weer in kunt zetten. Je verzamelt punten door obstakels te overwinnen. De zoektocht naar El dorado is een strategisch spel, wat elke keer weer anders uitpakt.

Cube DuelCube Duel

Cube Duel is een smartgame die je met zijn tweeën maar ook alleen kunt spelen. 
De kubus van Cube Duel bestaat uit 16 delen, verdeeld in 8 gele en 8 rode puzzelstukken. Om de beurt mag iemand een puzzelstukje plaatsen. Het doel is om jouw kleur zoveel mogelijk aan de buitenzijde te krijgen. Hierbij moet je strategische keuzes maken om de overwinning te behalen.  
Je kunt Cube Duel ook alleen spelen, door een van de 80 opdrachten uit het spelboekje te maken. 

De strategische overwegingen bij beide spellen, maken ze spannend en uitdagend om te spelen. Er wordt een beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen en strategisch inzicht .

Kijk hier voor al het genomineerden Speelgoed van het Jaar 2020