**//sticky ads code//**
Kinderen die niet naar school willen, herken jij dit ook?

Kinderen die niet naar school willen, herken jij dit ook?

Elk kind wil wel eens niet naar school. Omdat het ‘even’ geen zin heeft of liever iets anders zou willen doen. Maar dat is niet altijd de ‘werkelijke’ reden, waarom een kind niet naar school toe wilt gaan.

Soms moet een kind ‘gewoon’ even bijtanken, het hoofd leeg maken of even afstand nemen van de indrukken en energieën in de klas. En dat uit zich dan in het ‘niet naar school toe willen gaan’.

Herken jij dit ook bij jouw kind?

Je bent in ieder geval niet de enige! Steeds vaker merken ouders dit op en vragen zich af wat hier precies de reden van zou kunnen zijn.

Waar zou dit aan kunnen liggen?

Dit heeft enerzijds te maken met het feit, dat de leervoorkeuren niet altijd goed overeenkomen met de wijze waarop lesstof wordt aangeboden. Wat maakt dat het kinderen veel energie extra kost om bij te blijven. Hierover heb ik in het artikel Kinderen van NU en de scholen van de toekomst  al meer geschreven.

Anderzijds slokt het ‘verplicht’ op school aanwezig ‘moeten’ zijn veel energie van een kind op. De focus ligt een groot deel van de dag op leren en presteren. En daarnaast is er veel interactie met andere kinderen, leerkrachten en ouders. Dus ook met de energieën van anderen.

Kinderen van de huidige generatie, de zogenaamde Nieuwetijdskinderen, staan meer open en voelen zoveel meer. En kunnen allerlei energieën aanvoelen en zelfs ook overnemen. Zij kunnen hierdoor overprikkeld raken en zich anders gaan gedragen.

Het gedrag dat kinderen vervolgens kunnen gaan inzetten, kan lijken alsof ze dwars zijn of driftbuien hebben. Of zich zodanig terugtrekken en minder eetlust hebben, dat je zou kunnen denken dat ze lichamelijk ziek zijn.

Toch is het vaak hun innerlijk kind, dat ‘gewoon’ aangeeft ‘dit even niet te willen’.

Hoe kunnen we hier als ouders en verzorgers mee omgaan?

Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven, wanneer hun energie op is, hun hoofd vol zit of ze zich even moeten ontdoen van alle indrukken en energieën van anderen.

In mijn beleving is het goed om kinderen gewoon dan te vertrouwen en hun even de ruimte te geven. Als een kind voelt en ziet, dat je dat doet, dan groeit het zelfvertrouwen, dat het in staat is om naar zichzelf te luisteren. En dan kan je samen bespreken, wanneer het wel weer klaar is om naar school te gaan en wat het daarvoor nodig heeft.

Scholen en leerkrachten proberen steeds vaker hun best te doen om ouders en kinderen hierin tegemoet te komen en valt er vaak wel over te praten. En soms helaas ook niet.

Jij als ouder of verzorger blijft de spil tussen kind en school. En zal dit in goede banen mogen gaan leiden. Maar blijf vooral het kind zien en zelf ook voelen wat het juiste besluit op elk moment is. In plaats van in je hoofd te gaan zitten en te denken:  ‘wat zou de school of die en die hiervan vinden?’

Begrip voor deze nieuwe trend is vaak lastig, maar jijzelf kan als ouder en verzorger het verschil maken. En deze bewustwording verder helpen.

Ik wens je veel wijsheid hierbij.

Hartelijke groet,
Barbara Veer

Auteur van het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ en Coach gericht op Hooggevoeligheid & Bewustwording
www.halloikbengwen.nl

 

 

 

Kinderen van NU en de scholen van de toekomst

Kinderen van NU en de scholen van de toekomst

Steeds vaker gaan ouders en verzorgers op zoek naar een school, die beter aansluit bij de behoeftes van onze kinderen. We kiezen liever voor een school die ietsje verder weg is, dan de dichtbij zijnde school om de hoek, wat zo veel makkelijker is.
Makkelijker is niet altijd beter en dat beginnen we steeds meer te beseffen.

Maar hoe vinden we eigenlijk de ‘juiste’ school?

Om te beginnen komen steeds meer scholen stap voor stap tot het besef, dat ze zich verder moeten gaan ontwikkelen. En daarmee bedoel ik niet het ontwikkelen naar nóg grotere en betere prestaties, zoals de laatste decennia werd gedacht. En waarop onze huidige maatschappij nog steeds gebaseerd is. Nee, er wordt een hele andere ontwikkeling ‘gevraagd’, namelijk een ontwikkeling die zorg draagt voor een betere aansluiting op de belevingswereld en de leervoorkeuren van de kinderen van nu.

Wat is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling?

Er is bijvoorbeeld een interessante relatie tussen de werking van de twee verschillende hersenhelften, de linker- en de rechterhersenhelft, en de leervoorkeuren van de huidige generatie kinderen.

Er zijn bijvoorbeeld kinderen, die de voorkeur hebben om de linkerhersenhelft vaker te gebruiken. Deze hersenhelft is meer rationeel georiënteerd. Hiermee wordt gedacht, gerekend, gepland etc.

Daarnaast zijn er kinderen, die er meer de voorkeur aan geven om de rechterhersenhelft te gebruiken. Deze wordt met name gebruikt bij creatieve processen, de intuïtie, de fantasiewereld en bij visualisaties.

Met name hoog gevoelige kinderen (en eigenlijk de meeste kinderen van de huidige generatie, die in verschillende mate hoog gevoelig zijn) hebben vaker de voorkeur om hun rechterhersenhelft te gebruiken.
Terwijl het onderwijs nog voornamelijk zo ingericht is, dat het de linkerhersenhelft aanspreekt. Een heel groot deel van de schoolmethodes, de lesstof en de testen en toetsen zijn hierop gericht.

Verschil tussen vraag en aanbod op school

Alleen al deze constatering maakt het wellicht duidelijker, dat er vaak een verschil is tussen aanbod en vraag. En dat slechte prestaties op school niet altijd betekenen, dat een kind onvoldoende intelligentie heeft. Het zou evengoed aan de manier waarop de lesstof wordt aangeboden kunnen liggen!

Als ouders en verzorgers los je dit niet een, twee, drie op. Wel is dit inzicht handig bij het maken van een schoolkeuze en om de scholen bij deze ontwikkeling te kunnen helpen.
Er zijn namelijk heel veel verschillende scholen, ieder met zijn eigen visies en overtuigingen. Bijvoorbeeld scholen die al dan niet gebaseerd zijn op een geloof en/of op ‘conservatieve’ normen en waarden. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld de ‘vrije scholen’ en het ‘Daltononderwijs’. Dit zijn enkele voorbeelden van scholen, die zich vanuit hun visie al meer oriënteren op bijvoorbeeld de verschillende leervoorkeuren van kinderen en rekening houden met hun belevingswereld. Ook gaan ze uit van het vermogen van kinderen om eigen keuzes te maken hetgeen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde bevordert.

En dan is er nog een hele nieuwe ontwikkeling in het schoolaanbod, de zogenaamde IBBO scholen. Dit staat voor ‘Ik Ben Bewust Onderwijs’. Deze scholen zijn o.a. speciaal opgericht voor de (in meer of mindere mate) hoog gevoelige kinderen en kinderen van onze huidige generatie. Meer informatie over deze scholen en locaties is te vinden via de website ibbo
Deze scholen zijn in opmars en dit soort ‘passend’ onderwijs gaat zich, naar mijn beleving, echt steeds verder uitbreiden.

Ken de leervoorkeuren en belevingswereld van kinderen

Het is dus handig, dat je als ouders en verzorgers de leervoorkeuren en de belevingswereld van je eigen kinderen probeert in te gaan schatten. En ook, dat je goed inzicht hebt, in het verschillende aanbod van scholen. Zo kan je nog gerichter vragen stellen op zoek naar de ‘juiste’ school.

Stel de juiste vragen op school

Op zoek naar de ‘juiste’ school zou ook kunnen betekenen, dat je tussentijds van school gaat veranderen. Als je bijvoorbeeld bemerkt, dat een kind niet tot zijn recht komt, niet goed mee kan komen en veel energie verliest op school en gesprekken met de huidige school op niets uitlopen.

Enkele vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen: wat voor aanbod heeft een school voor kinderen met verschillende leervoorkeuren? Heeft het personeel het vermogen om kinderen ook echt te ‘zien’ en in te schatten wat zij nodig hebben? (En zo ja, waar blijkt dat uit? Vraag om voorbeelden). Zijn er bijvoorbeeld stilteruimtes binnen de school, waar een kind zich even rustig terug kan trekken, al dan niet met schoolwerk? Zijn er voldoende creatieve uitdagingen? Is er een beleid voor ‘pesten’? etc.

Ook al lopen wij als ouders en verzorgers nog tegen beperkingen aan en door het stellen van goede vragen kan je niet alleen zelf een bewuste keuze maken. maar ook een school helpen bewuster te worden van het soort aanbod waar steeds meer kinderen, ouders en verzorgers naar op zoek zijn.
Zo helpen we allereerst onze kinderen en helpen we zo ook indirect mee aan de ontwikkelingen in het onderwijs.

Het (weer) op zoek gaan naar een passende school past in het verlengde van wat ik in het eerdere artikel ‘Hoog gevoelig zijn is geen uitzondering, maar een geschenk’  heb geschreven. Namelijk dat wij kinderen, naast het versterken van binnenuit, ook kunnen helpen met de randvoorwaarden waarbinnen ze kunnen functioneren.

Concluderend, hebben we dus wel degelijk invloed. En via de (hernieuwde) schoolkeuze en door het stellen van vragen kunnen we onze kinderen een fijne en passende schooltijd bieden én scholen helpen met het bewustwordingsproces.

Dat lijkt mij pas een win-win situatie : )

Lieve groet,
Barbara Veer 

 

Hoe kun je een hoogsensitief kind begeleiden?

Hoe kun je een hoogsensitief kind begeleiden?

Voel je als ouder soms onmacht met verlegenheid, nachtmerries of slaapproblemen. Eetproblemen, zorgen en intense emoties, die niet zozeer op anderen gericht zijn, maar gewoon plotseling tot uitbarsting kunnen komen bij je kind?

Ongewenst gedrag door middel van consequenties (straf) benaderen werkt vaak niet, je kind lijkt zelfs te worden verpletterd door straf en kritiek?
Heeft de school -mogelijk – geconstateerd dat je kind niet kan meekomen, geen interesse heeft in de lesstof, snel afgeleid is, dromerig, verlegen, zich moeilijk kan concentreren, de informatie niet begrijpt, onderpresteren, lastig gedrag vertoont,  maar heb jij thuis een heel ander beeld van je kind? Misschien is je kind hoog sensitief.

Wat is hoog hoogsensitief?

Elaine N.Aron (grondlegster van het begrip HSP-HSK).
Hoogsensitieve personen zijn mensen die zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen. Dit in vergelijking met degenen die minder opmerken en snel en impulsief handelen. Daardoor zijn sensitieve mensen, zowel volwassenen als kinderen, vaak invoelend, slim, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol. Ze worden ook eerder overweldigd door een hoog volume of een grote hoeveelheid input ineens. Dit proberen ze te vermijden en zodoende lijken ze verlegen of timide of ‘de spelbreker’. Wanneer ze de overprikkeling niet kunnen voorkomen, lijken ze ‘snel overstuur’ en ‘overgevoelig’.

Het gaat voornamelijk om de hersenen die informatie grondiger verwerken. Deze informatieverwerking speelt zich niet alleen in de hersenen af, aangezien hoog sensitieve personen snellere reflexen hebben (meestal een reactie vanuit het ruggenmerg). Ze ondervinden meer invloed van pijn, medicijnen en opwekkende middelen en hebben vaker last hebben van een overactief immuunsysteem en allergieën. In zekere zin is hun hele lichaam ontworpen om nauwkeurig te kunnen waarnemen en evalueren wat het lichaam binnen komt. Ongeveer 15 / 20% van de bevolking is hoog sensitief.

Karaktereigenschap

Hoogsensitief is een karaktereigenschap met grote kwaliteiten als je het positief inzet. Zo kunnen hoog sensitieve personen/kinderen intenser genieten, zich beter afstemmen op- en inleven in anderen, sneller gevaren signaleren, subtiele nuances waarnemen. Verder zijn ze vaak heel creatief en niet alleen wat kunst en muziek betreft, maar ook in het bedenken van verrassende ideeën en oplossingen.
Keerzijde is dat je kind overweldigd kan worden, doordat er meer informatie wordt ingenomen die vollediger verwerkt wordt.

moeder_en_dochtertje

Enkele kenmerkende aspecten van een hoogsensitief kind en mogelijkheden om daarmee om te gaan.

Diep nadenken

Stellen diepzinnige vragen. Wijs voor hun leeftijd. Sterk rechtvaardigheidsgevoel en erg gewetensvol.
★Luister goed naar je kind, neem hier de tijd en je volle aandacht voor. Wanneer je kind erg van slag is, zorg dan voor een rustig moment later. Ruimte en rust biedt vertrouwen.

Verandering

Vinden plotselinge veranderingen en onverwachte gebeurtenissen niet fijn.
★Maak bijvoorbeeld een weekplanner en bespreek ook de afspraken die je als ouders maakt voor het weekend, dit biedt overzicht en houvast. Willen graag betrokken worden wanneer hun slaapkamer wordt veranderd. Plan bij jonge kinderen geen plotseling kappersafspraak in.

Angst en falen

Zijn bang om iets verkeerd te doen (perfectionistisch). Kunnen erg gefrustreerd reageren als iets niet lukt. Gevoelig voor negatief commentaar. Schrikken bijvoorbeeld snel van harde stemmen/geluiden.
★Leg de nadruk op wat wel goed gaat en benoem bij iets wat minder goed gaat de inzet die je ziet bij je kind. Alles hoeft niet in een keer goed te gaan. Let bij corrigeren op je toon en houding.

Emoties en gevoelens

Lijken gedachten te kunnen lezen. Voelen emoties en stemmingen van anderen. Veel mensen in een ruimte vinden ze vaak niet fijn.
★Neem aan het eind van de dag (voor het slapen) in alle rust samen de dag door. Ontspanningsoefeningen, rustige muziek kan ook heel fijn zijn. Voldoende slaap is belangrijk.

Harmonie

Zien de schoonheid van dingen. Stellen behoeftes van anderen voorop eigen behoeftes en kunnen moeite hebben voor zichzelf op te komen.
★Zorg dat er geen overvol agenda ontstaat, denk hierbij ook aan de weekenden. Hoog sensitieve kinderen hebben erg veel baadt bij rust en regelmaat.

Veel opmerken

Nemen subtiele veranderingen waar. Ook fysiek; Labels in kleding, strakke kleding, natte kleding worden vaak moeilijk verdragen.
★Dwing je kind niet tot het dragen van een kledingstuk wat niet lekker voelt of zit. Het verwijderen van labels biedt soms een goede oplossing. Met ‘misschien’ een kast vol kleding draagt je kind maar een paar favoriete kledingstukken.

Slim en creatief

Kunnen ‘vanuit stilte’ met verrassende oplossingen/ideeën komen.
★Zorg voor een rustige plek in huis (slaapkamer) waar je kind zich kan terugtrekken en zo tot zichzelf kan komen. Gun je kind ook die tijd voor zichzelf!

Overprikkeling

Wanneer je kind overprikkeld is moet jij als ouder ingrijpen. Daarom is het goed -vooraf- in te kunnen grijpen om de kans op overprikkeling bij je kind te verkleinen/voorkomen. Er is namelijk geen knop die het intens beleven van -te veel- indrukken kan stoppen bij je kind. Wanneer jij bijvoorbeeld ziet dat je kind moe is, kun je je kind beter geen afspraken laten maken na school. Dit ingrijpen kan soms gepaard gaan met -hevige- tegenwerking van je kind. Echter, uit eigen ervaring met mijn dochters, ondervind ik dat het bijstaan in het reguleren van -teveel- prikkels van grote waarde is. Wanneer je kind wat ouder is kun je het natuurlijk bespreken en uitleggen.
Bovengenoemde beschreven aspecten van de karaktereigenschappen bieden jou als ouder (hoop ik) herkenning en inzicht. Daaruit voortvloeiend houvast in het bijstaan en begeleiden van jouw hoog sensitieve kind.

Heb je vragen of wil je iets delen? Welkom: Contact

Het is van groot belang dat ouders en leerkrachten hoog sensitiviteit vroegtijdig (h)erkennen. En nog belangrijker een hoogsensitief kind daarin begeleiden. Dit om de kans op leer- en gedragsproblemen te voorkomen of te verkleinen.

 

Hoog gevoelig zijn is geen uitzondering, maar juist een geschenk…

Hoog gevoelig zijn is geen uitzondering, maar juist een geschenk…

Er is een nieuwe generatie, die ander gedrag vertoont dan ‘de wereld’ gewend was.

En omdat dit nieuwe gedrag afwijkt van de standaard ‘normen’ en ‘visies’, die ooit voor ‘waar’ zijn aangenomen, wordt er driftig geprobeerd om labels en nieuwe hokjes te bedenken waar de kinderen op ‘ingedeeld’ kunnen worden. Want geen labels, geen controle.
En vanuit deze ‘labeldrift’ blijft de juiste hulp vaak uit. Steeds meer ouders en opvoeders voelen inmiddels haarfijn aan, dat zij niet altijd de juiste diagnose en/of aanpak krijgen voor hun kind. En niet onbelangrijk, een foutief ‘label’ kan redelijk schaden.
Ouders en opvoeders worden steeds bewuster en komen, samen met hun kinderen, steeds vaker klem te zitten tussen ‘de oude wereld van de labels’ en ‘de nieuwe wereld, waarin het hoog gevoelig zijn niet langer meer een uitzondering is’.

Maar hoe gaan wij hier als ouders en opvoeders mee om? En wat kunnen wij wel doen om onze kinderen te begeleiden?

Wellicht is de uitkomst makkelijker dan gedacht…
Namelijk door de oplossing niet langer buiten onszelf (of onze kinderen) te zoeken, maar ‘gewoon’ in onszelf en onze kinderen te zoeken.
Want, wat als ‘alles wat kinderen nodig hebben, al in henzelf besloten ligt’? En dat zij zelf de sleutel al in handen hebben?
Dat zou een enorme rust geven toch?
Vanuit deze visie heeft Barbara Veer het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ geschreven. Een boek voor hoog gevoelige kinderen en alle andere kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
In mijn beleving zijn alle kinderen in een bepaalde mate hoog gevoelig. En gaat het om de hoeveelheid prikkels die een bepaald kind kan verwerken en hun reactie hierop. Als deze prikkels te veel worden, dan kan dit zich op verschillende manieren uiten. Het ene kind uit zich in (heel) druk gedrag en het andere kind zal zich meer gaan terugtrekken. Daartussen zit een heel groot grijs gebied.

Met dit boek wil ik kinderen er graag aan herinneren, dat hoog gevoelig zijn geen uitzondering is, maar juist een geschenk… en dat het juist ook heel veel voordelen heeft… want bij het hoog gevoelig zijn hoort een dieper bewustZIJN. Een innerlijke kennis die alleen maar aangeraakt hoeft te worden om verder te groeien.
Het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ begeleidt kinderen, als een eerste stap, in deze overgangsfase naar deze ‘nieuwe’ wereld, door ze van binnenuit te laten groeien en krachtiger en sterker te maken.

Het leert kinderen om dichtbij hun eigen innerlijk kind te blijven of hen weer hierbij terug te brengen.

Daarom wordt er in het boek veel aandacht besteed aan de her- en erkenning van het innerlijke kind. En ook wat de voordelen zijn om met dit innerlijke kind samen te werken.
Deze voordelen zijn o.a. het innerlijke kind als een innerlijk kompas, oftewel het leren volgen en vertrouwen van de eigen intuitie.
Door het innerlijke kind te leren vertrouwen kan er een gevoel van innerlijke veiligheid groeien, waardoor er een sterke innerlijke kracht kan ontstaan. En vanuit deze innerlijke kracht te voelen, ervaren en weten, dat alles wat je nodig hebt ‘gewoon’ in jezelf te vinden is.
In het boek wordt ook aandacht gegeven aan het feit, dat het heel spannend kan zijn om je gevoel ook echt uit te durven gaan spreken en aan te geven wat je nodig hebt. Hierbij worden coachende tools gebruikt. En een aantal weetjes verteld over bijvoorbeeld ‘projecties’, vertaald in zogenaamde plakkertjes, ‘die andere mensen op je willen plakken’.

Verder wordt het verschil tussen ‘denken’ en ‘voelen’ veelvuldig uitgelegd en waarom het leren weten van dit verschil, zeker voor hoog gevoelige kinderen, zo handig kan zijn.

Het boek is gevuld met ‘spirituele’ weetjes. En er worden oefeningen en tips besproken, zoals bijvoorbeeld hoe kinderen zich kunnen afsluiten voor energieën van buitenaf, wat heel belangrijk is voor hoog gevoelige kinderen.
In het boek is een ‘geheim’ verweven. Wat de bewustwording van kinderen zou kunnen vergroten. Het heeft te maken met een ‘speciale opdracht’.
Ik kan helaas het geheim in deze presentatie niet onthullen, maar de essentie is, dat het niet voor niets is, dat kinderen hun hoog gevoeligheid hebben ontvangen in dit leven.
Op een speelse manier worden kinderen op de hoogte gebracht van deze ‘speciale opdracht’ en hoe belangrijk hun bijdrage is. Allereerst voor hunzelf, maar ook voor ‘het grotere geheel’, op weg naar de ‘nieuwe’ wereld.
Mijn doel is om met dit boek een nieuw avontuur te beginnen, een beweging, waarbij kinderen leren om dichtbij zichzelf te blijven en keuzes van het hart kunnen gaan maken.

Als steeds meer kinderen bewust worden van zichzelf en hun intuïtie en hierop meer durven gaan vertrouwen en handelen, dan zou deze ontwikkeling zich als een olievlek kunnen gaan verspreiden!

Want kinderen die zichzelf durven te zijn, worden indirect ook een voorbeeld voor anderen… voor andere kinderen, maar ook voor volwassenen…
De kinderen leren anderen dus, van binnenuit, hoe zij het beste begeleid en behandeld kunnen worden… niet meer vanuit een hulpvraag, maar vanuit de manier waarop zij in het leven staan…
Ter ondersteuning bij deze ‘speciale opdracht’ is er bij het boek een bijpassende website waar kinderen terecht kunnen met hun ideeën en ervaringen. En waar ze ook hun vragen kunnen stellen.

www.halloikbengwen.nl
De sleutel is dus binnen handbereik en het is aan ons, om deze aan te reiken…
Wie doet er mee?

Warme groet,
Barbara Veer

Het boek is hier te koop

Is mijn baby hoog sensitief?

Is mijn baby hoog sensitief?

Je wordt als hoog sensitieve baby geboren. Het is een karaktereigenschap die bij je hoort. Maar hoe herken je een hoog sensitieve baby en vooral hoe ga je ermee om?

Hoog sensitieve baby’s worden over het algemeen geboren met een actievere rechter hersenhelft, hetgeen geassocieerd wordt met emotionele – en sociale kennis. Je sensitieve baby is waarschijnlijk zeer actief met het registreren en leren en onthouden van alle informatie over jou. Deze baby’s kunnen snel overprikkeld raken.

Kenmerkende signalen van een overprikkelde baby zijn:

 • huilen
 • het hoofd wegdraaien
 • naar beneden kijken
 • ogen stijf dichtknijpen
 • in de ruimte staren
 • of een andere uiting van verwarring
 • gevoelige huid
 • gevoelige darmen

Soms is het makkelijk om je als ouder te realiseren dat je je baby overprikkelt met visuele indrukken. Je krijgt daar, door ervaring, namelijk ook steeds meer oog voor. Maar heb je ook door wanneer jij zelf de bron van overprikkeling bent? Dat kan ongewild toch vaak het geval zijn.

Het is belangrijk dat je, naast het observeren van je baby, goed kijkt en voelt hoe het met jou gaat. Wanneer jij druk en gestrest bent of misschien die dag veel indrukken hebt opgedaan, zal je merken dat het absoluut van invloed is op jouw baby. Vooral jouw sensitieve baby weet wat je voelt en het pakt die emotie direct op.

Ook zal je merken dat het ritme zonder kinderen heel anders is dan met. Pas je als ouder aan, aan het ritme van je baby.

Wat kun je doen?

 1. Jouw kindje is op zoek naar geruststelling en de informatie die hij uit jouw gezichtsuitdrukking afleest. Mocht je een stress dag hebben gehad, dan is het belangrijk om eerst “af te schakelen”. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een wandeling in de natuur te maken, het bespreken met een ander, douchen en ‘wegspoelen’. Verbind je daarna pas met je kind.
 2. Mocht de stress langduriger zijn, zorg dan per dag voor ‘ bijtankmomenten’. Ga bovendien na of je in je baan op de goede plek zit, de ‘juiste’ hobby’s hebt of de juiste mensen om je heen.
 3. Je baby wil zoveel mogelijk kennis en een gevoel van veiligheid van jou krijgen. Vertel hem met je gezicht en je woorden wat je denkt dat hij voelt en hoe hij daar weer op reageert.
 4. Kijk eens naar de (over) prikkeling van de directe omgeving van je baby. Beperk of verwijder: het meeste speelgoed, de geluiden die je baby hoort, de bezoeken/visites.
 5. Zorg voor: vaste routines die je baby prettig vindt, vaste rituelen bij het naar bed brengen, prettig zittende zachte kleding, elke dag een moment in de natuur, basis bevestigend dragen, je baby veel op je lichaam dragen, een ontspannen ouder.

 

Weet dat jij als ouder het meest verbonden bent met jouw baby waardoor jij voelt wat goed is en wat niet.

 

Wat zegt de CITO toets

Wat zegt de CITO toets

Afgelopen week las ik een artikel over de bekende CITO en talentontwikkeling van “Hooggevoelig heel gewoon”
Bij de uitleg aan ouders over de CITO wordt de mededeling gedaan dat slechts één antwoord juist is. En dat is precies waar de schoen wringt . Want kinderen, die anders denken of verder doordenken, gaan hier, volgens CITO, de fout in.

Gedachtegangen worden niet nagegaan, hoe logisch of juist deze ook zijn. Helaas leidt dit ertoe dat kinderen regelmatig op een verkeerd (te laag) niveau worden ingeschat, er een discrepantie zit tussen wat ze in de klas en de reguliere lesmethoden laten zien, ze ten onrechte geen uitdagender leerstof aangereikt krijgen en ze na groep 8 op een te laag niveau uitstromen. Gevolg: veel van deze kinderen ontwikkelen de overtuiging dat ze dom zijn, ze verliezen hun motivatie en ronden regelmatig met veel moeite hun middelbare school af. Je kunt je dan dus afvragen of deze jonge mensen hun talent ten volle kunnen benutten binnen het bedrijfsleven.

Voorbeeldvragen
De volgende opgaven uit de voorbeeldvragen van de CITO eindtoets heb ik voorgelegd aan mijn zoons van 10 (groep 6) en 11 (groep 8). Misschien is het leuk de opgaven ook zelf te maken, voordat ik vertel hoe zij geantwoord hebben.

Cito vragen

Wat waren jouw antwoorden?
Die van mijn zoons waren A en C. Op vraag 3 antwoorden ze A: eerst droomde ik van een spelcomputer, maar die heb ik nu. Volgens CITO is er 1 goed antwoord en dat is antwoord C: eerst spaarde ik voor een spelcomputer, maar die heb ik nu. Antwoord C is het antwoord, dat het ‘hoort’ te zijn, op basis van de hele context. Mijn zoons reageerden heel verbaasd. Voor hun gaat er iets aan sparen vooraf, namelijk de droom om de spelcomputer te hebben. Door die droom gaan ze sparen. Het sparen staat niet op zichzelf, dus als je vraagt wat er EERST is, is dat de droom. Helaas is dat antwoord fout volgens CITO.

Vraag 4 gaven ze wel het ‘juiste’ antwoord, namelijk C.

Veel ‘verhaaltjes’ opgaven (taal én rekenen) en begrijpend lezen toetsen geven ruimte voor interpretatieverschillen. In het huidige toetssysteem wordt kinderen niet geleerd zelfstandig te leren denken, maar wordt er verwacht dat zij het antwoord geven dat een aantal volwassenen bedacht hebben. Vanaf groep 1 wordt kinderen geleerd op een bepaalde manier te denken, zwart-wit/goed-fout en deze manier van denken stimuleert niet de creativiteit en het out-of-the-box denken. Ook smoort het de motivatie van deze leerlingen om te leren leren in de kiem met als gevolg onderpresterende kinderen, drop-outs, faalangstige kinderen, kinderen die zich aanpassen aan wat ‘hoort’, etc.

Onderwijs en bedrijfsleven
En wat wil het bedrijfsleven later van hun medewerkers? Creatieve, zelfverzekerde mensen, die buiten de gebaande paden denken, initiatief nemen en doorzettingsvermogen hebben. Misschien is het tijd om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen als het gaat om talentontwikkeling.

CITO, passend onderwijs en talent(ontwikkeling)

Persoonlijk vind ik het een goede eerste stap dat de eindtoets niet meer allesbepalend is voor het schooladvies voor de middelbare school. Voor mij gaat deze echter nog lang niet ver genoeg. De CITO als doel om te bepalen wat het niveau van een kind is leidt af van het zien van de werkelijke potentie en de talenten van een kind. En zolang dat het geval is, is passend onderwijs ver weg en komen heel veel talenten niet of pas op late(re) leeftijd aan het licht, vaak na of door een burn-out of de bekende 12 ambachten, 13 ongelukken.

Wij hebben gelukkig, als ouders, een goed en intensief contact met de (plus) leerkrachten op school en ik kan inmiddels zeggen dat het onderwijs voor onze zoons steeds passender wordt. Toch hebben ook wij ervoor gekozen om een intelligentie- en persoonlijkheidstest te laten afnemen, omdat de CITO-scores lang niet altijd hun ware potentie liet zien.

Voorkom onnodige uitval, leerproblemen en gedemotiveerde leerlingen

Ik pleit er dan ook voor om bij CITO-scores, die afwijken van het beeld dat de leerkracht heeft van een kind in de klas, altijd in contact te treden met de ouders, te onderzoeken of een andere manier van denken een rol speelt bij het antwoorden en deze kinderen sneller verrijkend of verdiepend materiaal aan te reiken. Op die manier voorkom je onnodige uitval, leerproblemen en gedemotiveerde leerlingen.

Hooggevoelig heel gewoon is het opleidingsinstituut en kenniscentrum in Nederland. Dit is het adres voor geaccrediteerde trainingen, opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige en verschillende modules zoals hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Voor de hooggevoelige zelf en ook voor degene die met de hooggevoelige te maken heeft, bijvoorbeeld als leidinggevende. Wetenschap en praktijk worden gecombineerd en er is een complete methode ontwikkeld voor kinderen waar veel scholen, kindercoaches en ook ouders mee werken, namelijk Otto de Octopus. Daarbij bieden we ook geregeld informatieve lezingen en landelijke dekking voor allerlei vragen rondom hooggevoeligheid. Met het landelijke netwerk van hooggevoeligheidsdeskundigen en andere coaches, waar ik ook deel van uitmaak, bedienen we allerlei vragen en individuele begeleiding. De webshop staat vol met allerlei producten zoals boeken, leermiddelen, spellen, e-learning en inspirerende dingen zoals een kalender. Hooggevoeligheid is heel gewoon, en dit is dé plek om het gewoon te maken.”