Anders leren en denken oorzaak van leesproblemen!

Anders leren en denken oorzaak van leesproblemen!

Leesproblemen zijn problemen die een kind ervaart tijdens de ontwikkeling van het leren lezen.  Een kind kan om verschillende redenen moeite hebben met lezen. Niet alle kinderen ontwikkelen vaardigheden op dezelfde tijdlijn. Dus in sommige gevallen is het een kwestie van een inhaalslag maken.  Leesproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door verschillen in hoe de hersenen zich ontwikkelen en functioneren. Deze verschillen in leren en denken gaan niet weg. Maar met de juiste ondersteuning kunnen kinderen grote vooruitgang boeken bij het lezen.

Hoe dyslexie het lezen kan beïnvloeden

Dyslexie is een veel voorkomend leerverschil dat lezen moeilijk maakt. Het kan ook problemen veroorzaken met andere vaardigheden, zoals spelling, schrijven en rekenen.  Kinderen met dyslexie worstelen met decodering . Dit betekent dat ze moeite hebben met het verbinden van lettersymbolen met de geluiden die ze maken. En dat maakt het voor hen moeilijk om vloeiend en nauwkeurig te lezen.
Dyslexie kan ook van invloed zijn op begrijpend lezen.  Een kind heeft moeite om vragen over de tekst die hij heeft gelezen te beantwoorden.

Lees meer over signalen die duiden op dyslexie . En  wanneer je een dyslexietest kunt doen?

Hoe ADHD het lezen kan beïnvloeden

Kinderen kunnen moeite hebben om zich te focussen door hun ADHD brein, met als gevolg leesproblemen. Dit kan vaak zorgen voor problemen met zelfbeheersing, organisatie en andere vaardigheden die de uitvoerende functies worden genoemd. Een belangrijke vaardigheid die ADHD beïnvloedt, is het werkgeheugen. Dit is de mogelijkheid om informatie vast te houden en later te gebruiken.
Problemen met het werkgeheugen kunnen het moeilijk maken voor kinderen om iets te onthouden dat ze net hebben gelezen. Terwijl kinderen werken aan het ontcijferen van één woord, kunnen ze uit het oog verliezen wat eraan voorafging. Dat kan zijn tol eisen bij begrijpend lezen.

Hoe een langzame verwerkingssnelheid voor leesproblemen kan zorgen

Een lage verwerkingssnelheid betekent dat een kind langer nodig heeft om te reageren op informatie.  Veel kinderen met een ADHD- en dyslexie brein hebben dit, maar dit kan ook op zichzelf staan. Net als andere verschillen in leren en denken, heeft het niets te maken met hoe slim kinderen zijn. In plaats daarvan gaat het erom hoe snel ze informatie verwerken.

Kinderen met een lage verwerkingssnelheid hebben vaak meer tijd nodig om woorden en leesregels toe te passen en zo betekenis te geven aan teksten. Kinderen kunnen moeite hebben met het begrijpen van verhalen omdat ze vastlopen in de tekst. En dat kan lezen frustrerend maken.

Wees je ervan bewust dat een “goede lezer” niet per se een snelle lezer hoeft te zijn. Er zijn veel redenen waarom kinderen langzaam lezen . Als je weet waarom een kind langzaam leest, kun je manieren vinden om lezen leuk en minder frustrerend te maken.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende leer- en denkverschillen die problemen kunnen veroorzaken bij het lezen. Maar ze zijn niet de enige. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met sociale vaardigheden, kunnen moeite hebben om de ‘grotere boodschap’ te vinden in wat ze lezen. Ze kunnen teksten te letterlijk nemen en geen humor of emotie vatten.
Ongeacht de oorzaak van de leesproblemen van een kind, zijn er verschillende manieren om een kind te helpen. Zoek naar boeken die passen bij het leesniveau van een kind. Oudere kinderen houden misschien van graphic novels , waardoor lezen leuker en toegankelijker wordt.

Welke verschillende soorten dyslexie zijn er?

Welke verschillende soorten dyslexie zijn er?

Bij dyslexie wordt vaak gedacht aan kinderen die problemen hebben met lezen en of schrijven. Het is echter zo dat er verschillende soorten van dyslexie zijn. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben met het visuele woordbeeld, andere hebben meer problemen met het taalbegrip en klanken. Het gros van de dyslectische kinderen blijkt niet zozeer moeite te hebben met de herkenning van een visueel woordbeeld, maar wel met het maken van een verbinding tussen een letter en een klank. 

Soorten dyslexie

Als er wordt gesproken over soorten dyslexie, gaat dit over de verschillende manieren waarop kinderen met dyslexie kunnen worstelen met lezen.

Er zijn geen officiële vormen van dyslexie. Maar experts hebben mogelijke ‘subtypen’ onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om de oorsprong van verschillende leesuitdagingen beter te begrijpen en uiteindelijk betere manieren te vinden om ze te ondersteunen. 

Onderzoek naar subtypes van dyslexie betekent niet dat iemand de ene of de andere ‘soort’ dyslexie heeft. Het is niet alsof je diabetes type 1 of type 2 hebt. 
Subtypen van dyslexie zijn meer als stukjes in een puzzel. Samen vormen ze een uniek profiel van wat iemands leesuitdagingen zijn. Dit soort details kan scholen en gezinnen helpen de juiste ondersteuning te vinden die past bij de behoeften van elke kind

Fonologische dyslexie 

Het merendeel van de mensen met dyslectisch brein heeft moeite om spraak in individuele geluiden te breken. Elke taal heeft een reeks gemeenschappelijke geluiden die het keer op keer hergebruikt worden om woorden te vormen. Mensen met een dyslectisch brein hebben geen moeite met het produceren en verwerken van de geluiden die ze nodig hebben om hun moedertaal te spreken. De moeilijkheid komt met het identificeren van de individuele geluiden waaruit een woord bestaat.

Het lijkt misschien niet alsof geluiden belangrijk zijn bij het lezen, maar een van de eerste stappen die kinderen moeten nemen om te  leren lezen,  is het decoderen van woorden. Dit houdt in dat je ze één letter of een groep letters tegelijk moet laten klinken. 

Oppervlaktedyslexie

Kinderen met dit subtype vinden het misschien prima om nieuwe woorden te laten horen, maar hebben moeite om gewone woorden op het gezicht te  herkennen. Het kan langer duren voordat ze het punt bereiken waarop ze een bepaald woord onmiddellijk herkennen zonder het uit te hoeven spreken.

Dit komt waarschijnlijk doordat de hersenen het moeilijk vinden om te onthouden hoe het woord eruitziet. Bij oppervlakkige dyslexie hebben kinderen vaak problemen met woorden die niet klinken zoals ze zijn gespeld, zoals horloge.

Veel kinderen hebben zowel oppervlakkige als fonologische dyslexie. Dat kan zijn omdat problemen met het decoderen, het beheersen van zichtwoorden in de weg kunnen staan. Worstelende lezers komen een woord misschien niet vaak genoeg tegen om het in één oogopslag te herkennen.

Snelle naamgevingstekort

Veel maar niet alle kinderen met een dyslectisch brein hebben er moeite mee om dingen als letters, cijfers en kleuren snel een naam te geven als ze die zien. Ze kunnen de namen uitspreken, maar het duurt langer voordat ze er veel op een rij noemen. Experts denken dat dit probleem verband houdt met problemen met de verwerkingssnelheid . Ze denken ook dat het verband houdt met de leessnelheid .

Plannen en organiseren voor kinderen met dyslexie een enorme uitdaging

Plannen en organiseren voor kinderen met dyslexie een enorme uitdaging

Het leven van iemand met en dyslectisch brein kan soms erg moeilijk zijn, zeker op school. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaat het bij dyslexie niet alleen om geletterdheid. Hoewel zwakke punten in geletterdheid vaak het meest zichtbare teken zijn. Plannen en organiseren is voor kinderen met dyslexie een enorme uitdaging.

Dyslexie beïnvloedt de manier waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen en opgehaald. Dit geeft problemen op het gebied van geheugen, verwerkingssnelheid, tijdsperceptie, organisatie en volgordebepaling.

Slecht timemanagement

Kinderen met dyslexie hebben vaak last van slecht timemanagement. Tijd is een lineair concept en veel dyslecten houden niet van lineair denken.
Dyslectici zijn dominante denkers in de rechterhersenhelft en leven in het heden. Het verleden en de toekomst behoren tot de linker hersenen.

Hoe zit het tussen de linker en rechter hersenhelft

Een dyslecticus heeft de neiging om op geen enkele systematische manier naar het leven te kijken. Ze worden vaak “vrije geesten”, “vluchtig”,  of “gemakkelijk afgeleid” genoemd.
Dyslectici leven in het hier en nu. Ze lijken misschien afgeleid omdat hun gedachten kunnen afdwalen. Ze kunnen impulsief zijn, omdat het gesprek nieuwe en opwindende gedachten voor hen oproept, maar ze zijn bij je.

Dyslectici zijn ook intuïtief, zeer empathisch en vinden het leuk anderen te adviseren. Ze hebben een hartstochtelijk verlangen om problemen op te lossen, samen met een vaak overweldigende behoefte om anderen te helpen zich evenwichtig en gelukkig te voelen.

Dyslectici zijn vaak perfectionisten en lopen vast bij een bepaald deel van hun taak. Ze kunnen pas verder als hun taak of project is wat ze zich hadden voorgesteld en zullen het meestal blijven verbeteren. De tijd die ze hieraan besteden maakt dat ze deadlines niet halen.

Plannen en organiseren verbeteren

Als plannen en organiseren moeizaam gaan is een zichtbare structuur erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan vaste plaatsen voor materialen, labels op dozen, lijstjes met benodigdheden voor bepaalde activiteiten, zichtbaar opgehangen regels en afspraken, enz.
Maak samen een schema om taken of huiswerk te plannen. Bij een ingewikkelde taak is het goed van te voren te bespreken hoe deze stap voor stap kunnen worden aangepakt en hoe moet worden begonnen met de eerste stap. Het kan ook helpen om instructies te herhalen of op te schrijven. Het opdelen van lange opdrachten in korte overzichtelijke delen kan ook helpen.

Dus wees geduldig met een dyslect, geef ze een knuffel en zeg dat het oké is.  Want je weet dat ze ontzettend hun best doen met hun lijsten, schema’s, deadlines en het bijhouden van hun ‘dingen’. Het opmerken van alle prachtige dingen die kunnen gebeuren door de manier waarop ze hun tijd besteden, is ook zeer waardevol.

Lees meer over executieve functies zoals plannen en organiseren

Bron dyslexiavictoria.wordpress.com

Hoe werkt een dyslectisch brein?

Hoe werkt een dyslectisch brein?

Wanneer je geen dyslexie hebt is het moeilijk om je voor te stellen wat het is om dyslexie te hebben. Om te begrijpen op welke manier je er last van kan hebben en op hoeveel verschillende vlakken dit doorwerkt. Door beter te begrijpen wat het is, kun je kinderen met dyslexie beter in hun kracht zetten.

Waar hebben kinderen met dyslexie moeite mee?

Bij dyslexie denken we vaak aan kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven, die de b en d omdraaien of de p en q. Daar hebben veel dyslectici inderdaad moeite mee, maar dyslexie is meer dan dat.
Kinderen met dyslexie verwerken informatie in hun hersenen anders dan de meeste mensen.

Kinderen met dyslexie denken anders. De meerderheid van de mensen denkt vooral met de linker hersenhelft, dyslectici denken vooral met hun rechter hersenhelft. Dat levert een andere denkwijze en leerstijl op, die vaak het conceptuele denken word genoemd.

Denken via vooral de rechterhersenhelft

Bij dyslectici is de rechterhersenhelft in het denken, in het verwerken van informatie, dominant. Dat betekent dat er een sterke voorkeur bestaat voor het denken via deze rechter-hersenhelft. Een kind met dyslexie, heeft vervolgens een zwakte voor het verwerken van taal. Net zoals andere kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met tekenen, muziek of rekenen. Alleen valt dat vaak minder op in onze talige maatschappij.

Lees meer over de linker een rechterhersenhelft

Conceptueel denken

Wanneer iemand voor één van beide hersenhelften dominant is in het denken, ‘bepalen’ de eigenschappen van die hersenhelft de manier van informatie verwerken en de manier van leren.

Dominantie van de linkerhersenhelft in het denken, noemen wij lijndenken of lineair denken. Dominantie van de rechterhersenhelft in het denken, noemen wij conceptueel denken. Dit wordt ook wel beelddenken genoemd. Niet alle conceptueel denkers zijn dyslectisch, andersom geldt dat wel. Alle dyslectici zijn conceptueel denkers.  Veel conceptuele denkers zijn eveneens hooggevoelig.

Dit betekent overigens niet dat conceptueel denkers niet logisch kunnen denken, maar hun logica is wel anders.

Kinderen met dyslexie vaker linkshandig!

Dyslectici zijn rechts dominant in het denken, net zoals velen ook met hun hand, voet, oog en oor rechts dominant zijn.
Linkshandigheid komt onder dyslectici echter vaker voor dan bij niet-dyslectici.

Een andere organisatie van de hersenen

Wanneer de hersenen van dyslectici worden onderzocht, wordt vaak gefocust op wat er in de linker hersenhelft anders gaat. En specifiek waarom drie gebiedjes niet in dezelfde mate geactiveerd worden zoals bij niet-dyslecticus. Het brein van dyslectici werkt gewoon anders.

Dyslectische hersenen bevatten allemaal ver uit elkaar liggende neuronen en veroorzaken zo fysiek grotere hersencircuits. Zij zien daardoor het grotere geheel, zien sneller ongebruikelijke of verre verbanden, plaatsen dingen in de context van situaties. Ze herkennen sneller de essentie van dingen, maar zijn dus veel zwakker in de verwerking van fijne details en minder efficiënt in routinetaken.

bron: werkendyslexie

 

Waarom dyslectici goede managers zijn

Waarom dyslectici goede managers zijn

Dyslexie kent vele uitdagingen, maar ook vele talenten. Uitzonderlijke management skills zijn er daar één van. Een boven gemiddeld deel van de succesvolle ondernemers is dyslectisch. Maar ook veel managers en CEO’s van bedrijven zijn dyslectisch. Wat maakt dat een dyslect hier goed tot zijn recht komt. Waarom zijn dyslectici goede managers ?

De denkstijl van een dyslect

Buiten de gebaande paden denken en eenvoudige oplossingen creëren voor ingewikkelde problemen is één van de kenmerken van succesvolle dyslectische managers. Het is een rol die hen in staat stelt om hun sterke punten in te zetten en de taken te delegeren waarin ze niet uitblinken.

Natuurlijk zijn er uitdagingen waar managers met dyslexie door hun manier van informatie verwerking mee te maken kunnen krijgen. Zoals de moeite met het langdurig vasthouden van concentratie. De extra tijd die nodig is om teksten te begrijpen en het op papier zetten van hun gedachten en ideeën.

Ondernemerschap een perfect carrière pad voor kinderen met dyslexie

Kinderen met een dyslectisch brein zijn gewend om met tegenslagen en teleurstellingen om te gaan. Het zijn doorzetters en flexibele denkers. Deze eigenschappen kunnen hen goed van pas komen bij het starten en runnen van een eigen bedrijf.
Een dyslectisch brein maakt ze creatiever, socialer en competitief.

7 tips voor dyslectische succes

Dyslectische vaardigheden

Dyslectische denkers kunnen vaak verbanden zien die anderen missen. Daardoor kunnen ze complexe materie simpel uitleggen. Een top vijf van vaardigheden waar dyslecten in uitblinken en ze tot goede managers maken

 • Complex Probleemoplossing.
  De capaciteiten om met oplossingen te komen voor nieuwe, nog niet volledig uitgekristalliseerde problemen. Snel kunnen denken en tot actie over gaan;
 • Management van bedrijfsmiddelen
  Inzicht in het juiste gebruik en de inzet van middelen, zoals grondstoffen of machines om het werk gedaan te krijgen;
 • People Management
  Het motiveren en aansturen van mensen, met oog voor de individuele behoeften en drijfveren van mensen. Goed kunnen communiceren en luisteren;
 • Oordelen en beslissingen maken.
  Kosten en baten afwegingen maken van diverse opties en vervolgens verstandige keuzes maken. Het zien van de grote lijnen en leggen van verbanden;
 • Systeemanalyse
  Weten hoe een systeem zou moeten werken en snappen hoe gewijzigde omstandigheden of ingrepen van invloed zijn op de uitkomsten.

Dyslectici goede managers maar om succesvol te zijn, moeten dyslecten weten wat ze goed doen, wanneer ze groepsdenken moeten vermijden. Hoe ze hun sterke en zwakke punten kunnen benutten en wat ze niet goed doen, delegeren en uitbesteden

De toekomst heeft dyslectische denkers nodig! Wat zijn deze dyslectische vaardigheden?

De twee kernproblemen voor kinderen met dyslexie

De twee kernproblemen voor kinderen met dyslexie

Dyslexie breng een hoop kansen met zich mee, maar helaas een aantal problemen. De problemen met dyslexie die kinderen ondervinden zijn veelal terug te brengen tot twee kern problemen, automatiseren en auditieve verwerking. 

Automatiseringsproblemen

Kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het automatiseren van vaardigheden. Iemand zonder dyslexie kan vrij gemakkelijk een handeling (bijv. technisch lezen) op de ´automatische piloot´ zetten, zodat ze al hun aandacht aan een andere vaardigheid kunnen geven. Bijvoorbeeld begrijpen waar gaat deze tekst eigenlijk over.  Op die manier kunnen ze twee of meer dingen tegelijk doen, zoals lezen en begrijpen, autorijden en praten, luisteren en schrijven. Dit laatste is ook heel handig als je aantekeningen maakt tijdens de les. 
Iemand met dyslexie kan dit niet zo gemakkelijk. Het lezen gaat niet automatisch, evenmin als het schrijven. Maar ook andere vaardigheden, die niets met taal te maken hebben, raken soms niet goed geautomatiseerd. Automatiseren heb je voor veel verschillende vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld voor:

 • tafels leren
 • klank-teken koppeling (letters herkennen en letters schrijven)
 • directe woordherkenning (technisch lezen)
 • het onthouden van woordbeelden (spelling)
 • het leren van splitsingen en tafels (rekenen)
 • complexe motorische vaardigheden, zoals zwemmen, fietsen en autorijden

Auditieve verwerkingsproblemen

Het auditief verwerken van spraakklanken, ook wel fonologische verwerking, gaat over het herkennen van klanken.  
Kinderen met dyslexie hebben moeite met de auditieve verwerking van klanken. Dat wil zeggen dat de verwerking van spraakklanken in de hersenen niet optimaal verlopen. Hierdoor kunnen kinderen met dyslexie vaak moeilijk verschillen horen tussen klanken in woorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan heus of huis, schuur of scheur, hoor of hor. Dit wordt ook wel auditieve discriminatie genoemd.
Ook zijn er vaak problemen met het uiteenrafelen van een woord tot klanken of klankgroepen bij het spellen. Herfst = h-e-r-f-s-t of fietsenmaker = fiet-sen-ma-ker. Het samenvoegen van klanken of klankgroepen tot een woord bij het lezen gaat lastig. 
Tenslotte is het letterlijk en in de juiste volgorde onthouden van klanken, woorden of zinnen vaak een probleem. 

De combinatie van deze twee problemen maakt dat veel taken voor iemand met dyslexie moeilijk uit te voeren zijn. Dagelijks moeten we immers vaak auditieve en andere vaardigheden tegelijk  toepassen.

Er zijn verschillende methode om kinderen anders dingen te leren, een daarvan is de Kernvisie methode

 

Kernproblemen Dyslexie

 

Bron: stichtingtaalhulp.nl