Ongewenst gedrag anders bekeken!

Ongewenst gedrag anders bekeken!

Dit is het verhaal van Sil. Sil is zo’n kind dat  bij iedereen op school bekend is. Sil vertoont ongewenst gedrag , hij is aanwezig, vrolijk, sociaal, creatief, lief…

Maar ook: wiebelig, niet luisterend naar de juf, naar buiten kijkend als de juf iets uitlegt, te laat komen, want er kwam iets anders heel belangrijks tussendoor… En ga zo maar door.
En die laatste kenmerken, die komen steeds weer naar voren. Op de rapporten staat dan: ” Sil is een lieve leuke jongen, maar hij is snel afgeleid.” Of: ”Sil is nogal dromerig” Of: “ Het zit erin, maar het komt er nog niet uit”. Allemaal goed bedoelde aantekeningen van de leerkracht, die ook zo graag wil dat Sil hogere cijfers haalt.

Ongewenst gedrag, en wat dan ?

School en ouders gaan oplossingen bedenken. Want allemaal willen we dat Sil het beter gaat doen op school, en dat hij niet steeds het idee krijgt van:” ik doe het (weer) niet goed”.

Sil gaat als het ware “een traject” in. Om hem te helpen bij zijn ongewenst gedrag. Sil krijgt rt op school, om de leerstof extra te oefenen. Hij krijgt ook huiswerk, om samen met met zijn ouders te doen. Als dit niet voldoende werkt, moeten ouders allerlei vragenlijsten invullen. Sil moet allerlei testjes doen, om te kijken waar het probleem zit. En dan de uitslag: Sil is dyslectisch, Sil vertoont kenmerken van AD(H)D.

Probleem en oplossing

Er is dus echt een probleem, zo blijkt. Wat zijn hiervoor dan de oplossingen?
Voor de dyslexie kan Sil een dyslexieverklaring krijgen. Hiermee krijgt hij:

 • extra tijd bij toetsen(meestal 30 minuten)
 • proefwerken vergroot afdrukken, zodat de letters beter leesbaar zijn
 • gebruik van ICT-hulpmiddelen zoals Kurzweil 3000, Sprint Plus, WoDy of een Daisy speler
 • een kopie of print van alle informatie die op het (digitale) schoolbord is geschreven
 • mondeling toetsen afnemen
 • teksten in het Lettertype Dyslexie indien dit de persoonlijke voorkeur van jouw kind heeft
 • vrijstelling in het VMBO, om een extra tweede taal te laten vallen, zoals Frans of Duits

Voor het AD(H)D probleem kan een pilletje, zoals Ritalin of Concerta een oplossing bieden.
Het is fijn voor Sil dat er oplossingen gezocht en gevonden worden.

Maar toch blijft er iets knagen bij de ouders van Sil. Want met een pilletje wordt Sil wel rustiger, maar niet blijer. En de hulpmiddelen die hij krijgt vanwege zijn dyslexieverklaring, zijn weliswaar handig, maar ook hierbij blijft Sil het idee houden dat hij anders (lees: minder) is dan zijn klasgenoten. En dat is niet fijn…

Vergeet de mooie kanten niet van drukke kinderen

Zijn er wellicht ook andere oplossingen? Ja, er zijn alternatieven.

Denk eens aan:

 • De Davis Methode, waarbij jouw kind zelf leert op welke manier hij het beste leert
 • Ik leer anders, met praktische tips om anders te leren
 • Ik leer leren, waarbij je kijkt naar de voorkeursleerstijl van een kind
 • Snel leren=leuk leren, om te leren hoe je efficiënt huiswerk kunt maken en leren

Heb jij ook zo’n kind als Sil? En wil je meer weten over andere oplossingen?
Kijk eens op mijn site www.brain-based.com Of neem contact op. Ik denk graag met je mee!

Wat ik wenste dat de wereld wist over de ADHD van mijn kind

Maar mam, wanneer is het woensdag? | Tijdsbesef en dyslexie

Maar mam, wanneer is het woensdag? | Tijdsbesef en dyslexie

Vraagt jouw kind ook geregeld welke dag het is? Of hoe lang het weekend nog duurt?  Tijd is een vreemde dimensie en vaak moeilijk te begrijpen. Wanneer een kind deze vraag stelt, maakt dat natuurlijk deel uit van zijn leerproces. Voor veel kinderen wordt de timing en het besef van tijd uiteindelijk vastgesteld door herhaling van dag tot dag.  Er zijn kinderen waarbij dit niet beklijft en zij blijven zonder besef van tijd, ondanks alle inspanningen. Een zwak tijdsbesef en dyslexie gaan vaak samen

Tijdsbesef en dyslexie

In tegenstelling tot wat soms nog wordt gedacht, gaat dyslexie niet alleen over geletterdheid, hoewel moeite met lezen en spelling vaak het meest zichtbaar zijn. Dyslexie heeft invloed op de manier waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen en opgehaald.

Voor iemand met dyslexie kan een minuut heel lang of heel kort zijn, maar het is nooit hetzelfde. Iemand die tijd op een uniforme manier ervaart, kan een  gevoel ontwikkelen van hoe lang het duurt voordat een minuut voorbij is. De meeste kinderen zijn zich bewust van het verstrijken van de tijd op vijfjarige leeftijd. Op de leeftijd van zeven voelen ze het verstrijken van vijf minuten. Maar een dyslectisch kind ervaart het verstrijken van de tijd niet uniform, en ontwikkelt dus helemaal geen gevoel van het verstrijken van de tijd, zelfs niet als tiener of volwassene.

Door het ontbreken van tijdsbesef is het ook moeilijk om een gevoel voor volgorde te ontwikkelen.  Dat wil zeggen, we begrijpen de manier waarop dingen elkaar opvolgen. Gevoel voor tijd en volgorde zijn nodig om orde en overzicht te houden. Dit is voor dyslecten dan ook erg lastig.  Dit is ook vaak de reden dat de kamer van een kind met dyslexie een enorme troep is. 

Kinderen met dyslexie kunnen dan ook last hebben met het plannen van hun taken, timemanagement is niet hun sterkste kant. Tijd is een lineair concept en veel dyslectische mensen houden niet van lineair denken.

Tijdsbesef en de rechterhersenhelft 

Dyslectici zijn dominante denkers van de rechter hersenhelft en leven in het heden. Het verleden en de toekomst zijn van de linkse hersenhelft. De linker hersenhelft zorgt ervoor dat we goed zijn in taal, in ordenen, in logica, dat we tijdsbesef hebben. 

Hulp in de ontwikkeling van tijdsbesef

Op school wordt vanaf de kleuterklas al gewerkt aan het tijdsbesef van kinderen. Maar als ouder kun je veel doen om een kind te helpen bij het ontwikkelen van een beter tijdsbesef.  Door structuur aan te bieden en hier verschillende tijdsbegrippen (straks, morgen, vanavond, in het weekend ) aan te koppelen met daarbij een duidelijke praktische uitleg (na het eten, na het slapen) leren kinderen steeds meer grip te krijgen op het concept tijd.

Weekplanners en dagritmekaarten kunnen kinderen hierbij veel ondersteuning geven.

Lees meer over het ontwikkelen van tijdsbesef

Kan dyslexie hoofdpijn veroorzaken?

Kan dyslexie hoofdpijn veroorzaken?

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd last van hoofdpijn hebben. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Sommige kinderen met dyslexie hebben geregeld last van hoofdpijn. Is er een verband te leggen tussen dyslexie en hoofdpijn?

Kinderen met dyslexie moeten vaak veel moeite doen om zich te concentreren bij het lezen. Door deze inspanning die ze moeten leveren zijn kinderen gevoeliger voor het ontwikkelen van hoofdpijn. Kinderen met dyslexie worsten vaak op school, wat gepaard gaat met de nodige stress en frustratie. Dit kan spanningshoofdpijn veroorzaken. Het is dus niet de dyslexie die de hoofdpijn veroorzaakt maar de zware concentratie en spanningen. 

Stress bij leerproblemen

Voldoende ontspanning

Kinderen met dyslexie hebben op school vaak alle tijd nodig om de opdrachten te kunnen maken. Of het nu gaat om taal of rekenen, het vele leeswerk maakt dat ze hier langer over doen. Daar waar andere kinderen tussen de lessen door even iets voor zichzelf kunnen doen, rolt een dyslectisch kind, van de ene in de andere les, met (te) weinig pauze momenten.

Ook krijgen kinderen met dyslectici nog vaak extra taaloefeningen tijdens de ‘minder belangrijke vakken’ zoals tekenen, gym of buitenspelen. Dit zijn juist de momenten waarop kinderen kunnen genieten van iets dat ze wel goed kunnen?

En ook na school is er geregeld nog bijles of moet er extra geoefend worden met lezen. Van een kind wordt verwacht dat het de hele dag moeite doet. Wanneer andere kinderen hun hoofd lekker leeg kunnen maken, wordt een kind voor zijn gevoel gestraft met nog meer oefeningen die nog meer concentratie vragen.

Van disfunctionele “concentratie” naar ontspannen zinvol “opletten”

Kinderen willen het graag allemaal goed doen en geen fouten maken. Dit kan er voor zorgen dat een kind heel intensief en geconcentreerd aan het lezen of werk is. Dit zorgt voor veel spanningen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat een kind weet dat het voldoende is om zijn best te doen en fouten maken mag. Dit zal voor de nodige verlichting zorgen, waardoor een kind kan overschakelen naar ontspannen opletten. 

Hoe help je een kind ontspannen

Zichtwoorden oefenen om sneller te leren lezen!

Zichtwoorden oefenen om sneller te leren lezen!

Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om een goed technisch leesniveau te bereiken waar ze verder mee kunnen komen in het onderwijs. Dat betekent dus veel en vaak oefenen. Je kunt een kind daarbij helpen door veel voor te lezen en samen te lezen. Daarnaast is er ook nog andere manier om een kind te helpen sneller te kunnen leren lezen, zichtwoorden oefenen.

Sommige woorden worden in het Nederlands meer gebruikt dan anderen. Neem bijvoorbeeld het woordje mijn. Je ziet dat woordje heel vaak terug komen. Dit is een woord dat een kind al vroeg moet leren kennen. Deze veel voorkomende woorden worden vaak aangeduid als zichtwoorden. Aangezien een kind ze op het eerste gezicht dient te herkennen.  Als een kind veel zichtwoorden ogenblikkelijk kan herkennen, kan hij sneller lezen. Kinderen met dyslexie hebben moeten met het leren van deze zichtwoorden .

Zichtwoorden oefenen

Een manier om kinderen nieuwe woorden te leren lezen of schrijven is door ze het heel veel keren te laten doen. Dit kun je op een leuke manier oefenen met een kind! Neem tien veel voorkomende woorden en doe het volgende:

Pak tien stukjes papier en schrijf op elke papiertje één van de tien zichtwoorden (bijv. mijn, haar, in, op, dus, dan e.d.). Laat een kind ze uitspreiden en omgekeerd neerleggen. Vraag hem daarna om een papiertje om te draaien, het woord te lezen en dat woord vervolgens (zonder het nog een keer te bekijken) op een nieuwe vel papier te schrijven.

Je kunt de papiertjes voor de afwisseling ook een keer op een stapel leggen of in een waaiervorm vasthouden. Bewaar de woorden in een enveloppe en oefen de woorden meerdere keren per week. Deze oefening neem slecht vijf tot tien minuten in beslag. Tegen het einde van de week is een kind veelal vertrouwd met de woorden. Als dat toch niet het geval mocht zijn, stop de woorden waarmee hij nog steeds worstelt gewoon terug in de envelop en laat ze deel uitmaken van de tien van de week erop.

Enkele voorbeelden van zichtwoorden lees je hier

Sinterklaasgedichten voorlezen als je dyslectisch bent

Sinterklaasgedichten voorlezen als je dyslectisch bent

Op veel scholen is het traditie om vanaf groep 5 surprises te maken. Ontzettend leuk natuurlijk, maar daar hoort ook vaak een gedicht bij. En dit laatste is niet altijd leuk voor kinderen met dyslexie. Niet het maken van het gedicht, maar het voordragen ervan. Sinterklaasgedicht en dyslexie geen match.

Sinterklaasgedicht en dyslexie

Het voorlezen van een sinterklaas gedicht is voor veel kinderen met dyslexie lastig.  Alle ogen zijn op jou gericht en je wilt een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. Geen fouten maken en op een juiste toon en met een correcte intonatie voorlezen. Zodat het gedicht er vloeiend en op rijm uitkomt.

Heeft jouw kind iemand getrokken met dyslexie of heeft jouw kind dyslexie, dan kunnen onderstaande tips helpen. Sinterklaasgedicht en dyslexie zullen nooit dikke vrinden worden. Maar deze tips kunnen het enigszins beter maken.

1. Maak het gedicht niet te lang

Wanneer je een gedicht moet maken voor iemand die niet graag lees houd, maak hem dan niet te lang. Houdt het gedicht overzichtelijk door het in coupletten op te delen. Stel je voor, je ziet tegen het lezen van een gedicht op. Je vouwt het blaadje open en je ziet dat het maar om drie coupletten van vier regels gaat. Dat valt enorm mee. De drempel om het gedicht nu voor te lezen wordt zo een stuk lager.

2. Gebruik een overzichtelijk en een groter lettertype

Het is verleidelijk om een ‘gezellig’ lettertype te kiezen, waardoor het gedicht net wat meer lijkt op het handschrift van Sinterklaas. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is dit niet prettig. Het ontcijferen van die lettertypes is veel vermoeiender dan het lezen van lettertypes als Verdana, of Arial. Kies ook voor een grote lettertype 14 bijvoorbeeld een ruime regelafstand.

3. Maak gebruik van ritme, rijm en korte zinnen

Net zoals kinderen makkelijker gedichtjes onthouden die rijmen en een eenvoudig ritme hebben, zo leest dat ook veel makkelijker. Je maakt het gedicht voorspelbaar, wat het lezen eenvoudiger maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan het rijmschema AABB CCDD.

De sint zat te denken,
wat hij Fleur zou schenken.
Hij heeft gezocht in alle gaten en hoeken
om voor hem wat leuks uit te zoeken.

4. Kies voor een samenleesgedicht

Wil je toch wat meer vertellen of lastige woorden gebruiken om een punt te maken? Probeer dan eens een samenleesgedicht. Dit werkt hetzelfde als het principe van samenleesboeken. Je gebruikt grote letters voor de eenvoudige regels die het kind leest en kleine letters voor de lastige regels voor de volwassene of een ander kind. Zo maak je er een gezellig leesmoment van, waarbij het kind maar de helft voorleest en waarin je toch veel kwijt kunt!

5. Voorbereiding

Laat een kind, die het moeilijk vindt om iets goed voor te dragen, het gedicht van te voren even rustig doorlezen. Of lees het samen even door. Vraag aan de ouder van het dyslectisch kind of hij dat fijn vindt. Ook kan de leerkracht een moment creëren door iedereen even wat rommel te laten opruimen van andere surprises. Dit geeft een kind de gelegenheid om het gedicht alvast even door te lezen. Voorlezen is veel minder eng als je weet wat er staat.

Heb jij nog meer tips over sinterklaasgedicht en dyslexie? Laat ze ons weten.

Lees meer over hoe het dyslectisch brein werkt

bron: marant

5 misvattingen over kinderen met dyslexie!

5 misvattingen over kinderen met dyslexie!

Er zijn vandaag de dag nog steeds veer misvattingen over dyslexie. Mensen weten soms wel dat dyslectische kinderen creatief zijn. En dat ze moeite hebben met lezen. Kinderen met dyslexie (en hun ouders) hebben nog altijd te maken met een hoop vooroordelen. We hebben er een aantal op een rijtje gezet en proberen er een stukje duidelijkheid over te geven.

1. Kinderen met dyslexie willen niet lezen

Ze willen wel lezen, maar lezen kost dyslectici enorm veel moeite. Als het keer op keer niet lukt, raken dyslectische kinderen vaak ontmoedigd. Met de juiste boeken op het juiste moment lukt het vaak wel. Dat wil zeggen met boeken met een lager AVI-niveau, met een onderwerp dat aansluit op de belevingswereld en leeftijd van het kind.

2. Wie dyslexie heeft is dom

Als je zelf goed kunt lezen is het soms moeilijk je voor te stellen hoe het is om minder goed te kunnen lezen. Taal is vaak een extra belemmering zijn voor kinderen met dyslexie, ook bij andere vakken zoals aardrijkskunde of rekenen, daar moet soms veel gelezen worden. Uit onderzoek blijkt echter dat dyslexie voorkomt in alle lagen van de bevolking en los staat van intelligentie. Kinderen met dyslexie denken anders

3. Dyslexie is een modeverschijnsel

Dyslexie is al jarenlang erkend. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dyslexie de koppeling tussen letters en klanken niet goed kunnen maken. Er misschien steeds minder kinderen met dyslexie, maar deze andere manier van denken heeft altijd bestaan. Een vervelende misvattingen over dyslexie

4. Dyslexie is een excuus om de regels niet te hoeven leren

Kinderen met dyslexie zijn vaak zo met taal bezig, dat ze het tegenovergesteld van lui zijn. Tijdens het leren lezen moeten dyslectische kinderen meer moeite doen om de klanken die ze horen in een gesproken woord te koppelen aan letters. Het probleem is dus vooral het leren te automatiseren van de regels.

5. Dyslexie gaat over

Veel oefening en leeservaring is een noodzakelijke voorwaarde om de lees- en spellingvaardigheid op een beter, functioneel niveau te krijgen. Dat geldt voor normale lezers en ook voor dyslectici. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd heel goed om leren gaan met dyslexie, het gaat echter nooit helemaal over.

Bewaar deze blog op pinterest

Misvattingen Over Dyslexie