Waarom dyslectici goede managers zijn

Waarom dyslectici goede managers zijn

Dyslexie kent vele uitdagingen, maar ook vele talenten. Uitzonderlijke management skills zijn er daar één van. Een boven gemiddeld deel van de succesvolle ondernemers is dyslectisch. Maar ook veel managers en CEO’s van bedrijven zijn dyslectisch. Wat maakt dat een dyslect hier goed tot zijn recht komt. Waarom zijn dyslectici goede managers ?

De denkstijl van een dyslect

Buiten de gebaande paden denken en eenvoudige oplossingen creëren voor ingewikkelde problemen is één van de kenmerken van succesvolle dyslectische managers. Het is een rol die hen in staat stelt om hun sterke punten in te zetten en de taken te delegeren waarin ze niet uitblinken.

Natuurlijk zijn er uitdagingen waar managers met dyslexie door hun manier van informatie verwerking mee te maken kunnen krijgen. Zoals de moeite met het langdurig vasthouden van concentratie. De extra tijd die nodig is om teksten te begrijpen en het op papier zetten van hun gedachten en ideeën.

Ondernemerschap een perfect carrière pad voor kinderen met dyslexie

Kinderen met een dyslectisch brein zijn gewend om met tegenslagen en teleurstellingen om te gaan. Het zijn doorzetters en flexibele denkers. Deze eigenschappen kunnen hen goed van pas komen bij het starten en runnen van een eigen bedrijf.
Een dyslectisch brein maakt ze creatiever, socialer en competitief.

7 tips voor dyslectische succes

Dyslectische vaardigheden

Dyslectische denkers kunnen vaak verbanden zien die anderen missen. Daardoor kunnen ze complexe materie simpel uitleggen. Een top vijf van vaardigheden waar dyslecten in uitblinken en ze tot goede managers maken

 • Complex Probleemoplossing.
  De capaciteiten om met oplossingen te komen voor nieuwe, nog niet volledig uitgekristalliseerde problemen. Snel kunnen denken en tot actie over gaan;
 • Management van bedrijfsmiddelen
  Inzicht in het juiste gebruik en de inzet van middelen, zoals grondstoffen of machines om het werk gedaan te krijgen;
 • People Management
  Het motiveren en aansturen van mensen, met oog voor de individuele behoeften en drijfveren van mensen. Goed kunnen communiceren en luisteren;
 • Oordelen en beslissingen maken.
  Kosten en baten afwegingen maken van diverse opties en vervolgens verstandige keuzes maken. Het zien van de grote lijnen en leggen van verbanden;
 • Systeemanalyse
  Weten hoe een systeem zou moeten werken en snappen hoe gewijzigde omstandigheden of ingrepen van invloed zijn op de uitkomsten.

Dyslectici goede managers maar om succesvol te zijn, moeten dyslecten weten wat ze goed doen, wanneer ze groepsdenken moeten vermijden. Hoe ze hun sterke en zwakke punten kunnen benutten en wat ze niet goed doen, delegeren en uitbesteden

De toekomst heeft dyslectische denkers nodig! Wat zijn deze dyslectische vaardigheden?

Sinterklaasgedichten voorlezen als dyslect!

Sinterklaasgedichten voorlezen als dyslect!

Op veel scholen is het traditie om vanaf groep 5 surprises te maken. Ontzettend leuk natuurlijk, maar daar hoort ook vaak een gedicht bij. En dit laatste is niet altijd leuk voor dyslectische kinderen . Niet het maken van het gedicht, maar het voordragen ervan. Sinterklaasgedicht en dyslexie geen match.

Sinterklaasgedicht en dyslexie

Het voorlezen van een sinterklaas gedicht is voor veel dyslectische kinderen lastig.  Alle ogen zijn op je gericht en je wilt een gedicht zo mooi mogelijk voordragen. Geen fouten maken en op een juiste toon en met een correcte intonatie voorlezen. Zodat het gedicht er vloeiend en op rijm uitkomt. Dit kan voor veel stress zorgen.

Heeft jouw kind iemand getrokken die dyslectisch is of is jouw kind dyslectisch, dan kunnen onderstaande tips helpen. Sinterklaasgedicht en dyslexie zullen nooit dikke vrinden worden. Maar deze tips kunnen het enigszins beter maken.

1. Maak het gedicht niet te lang

Wanneer je een gedicht moet maken voor iemand die niet graag lees houd, maak hem dan niet te lang. Houdt het gedicht overzichtelijk door het in coupletten op te delen. Stel je voor, je ziet tegen het lezen van een gedicht op. Je vouwt het blaadje open en je ziet dat het maar om drie coupletten van vier regels gaat. Dat valt enorm mee. De drempel om het gedicht nu voor te lezen wordt zo een stuk lager.

2. Gebruik een overzichtelijk en een groter lettertype

Het is verleidelijk om een ‘gezellig’ lettertype te kiezen, waardoor het gedicht net wat meer lijkt op het handschrift van Sinterklaas. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is dit niet prettig. Het ontcijferen van die lettertypes is veel vermoeiender dan het lezen van lettertypes als Verdana, of Arial. Kies ook voor een grote lettertype 14 bijvoorbeeld een ruime regelafstand.

3. Maak gebruik van ritme, rijm en korte zinnen

Net zoals kinderen makkelijker gedichtjes onthouden die rijmen en een eenvoudig ritme hebben, zo leest dat ook veel makkelijker. Je maakt het gedicht voorspelbaar, wat het lezen eenvoudiger maakt. Denk dan bijvoorbeeld aan het rijmschema AABB CCDD.

De sint zat te denken,
wat hij Fleur zou schenken.
Hij heeft gezocht in alle gaten en hoeken
om voor hem wat leuks uit te zoeken.

4. Kies voor een samenleesgedicht

Wil je toch wat meer vertellen of lastige woorden gebruiken om een punt te maken? Probeer dan eens een samenleesgedicht. Dit werkt hetzelfde als het principe van samenleesboeken. Je gebruikt grote letters voor de eenvoudige regels die het kind leest en kleine letters voor de lastige regels voor de volwassene of een ander kind. Zo maak je er een gezellig leesmoment van, waarbij het kind maar de helft voorleest en waarin je toch veel kwijt kunt!

5. Voorbereiding

Laat een kind, die het moeilijk vindt om iets goed voor te dragen, het gedicht van te voren even rustig doorlezen. Of lees het samen even door. Vraag aan de ouder van het dyslectisch kind of hij dat fijn vindt. Ook kan de leerkracht een moment creëren door iedereen even wat rommel te laten opruimen van andere surprises. Dit geeft een kind de gelegenheid om het gedicht alvast even door te lezen. Voorlezen is veel minder eng als je weet wat er staat.

Heb jij nog meer tips over sinterklaasgedicht en dyslexie? Laat ze ons weten.

Lees meer over hoe het dyslectisch brein werkt

bron: marant

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

Dyslectische zijn niet goed in spelling en grammatica maar velen zijn geweldige communiceren. Van gewaardeerde journalisten, spraakmakende acteurs tot begaafde ruimtevaarders, dyslectici gebruiken hun nieuwsgierigheid en passie om de wereld te verkennen, complexe situaties of feiten te begrijpen en ze op een eenvoudige en gemakkelijk manier aan anderen uit te leggen. Lees waarom dyslectische goed in communiceren zijn

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

1. Dyslectici begrijpen het grotere geheel

Het dyslectische brein is anders bedraad, dat stelt je in staat om verhalen met elkaar te verbinden en patronen in verhalen te zien waar anderen dat misschien niet doen. Dit maakt ze bedreven in het begrijpen van grote geheel en deze aan anderen uit te leggen.

Velen dyslecten worden journalisten of tv-presentatoren. Bijvoorbeeld Adriaan van Dis en CNN nieuwslezer, Robyn Curnow.  “Schrijven voor televisienieuws is als een dyslectische droom… de zinnen zijn eenvoudig, je schrijft naar plaatjes en je moet alle nutteloze informatie wegnemen. Het moet de echte essentie van het verhaal zijn. ”

Haar vermogen om snel een situatie samen te vatten. De feiten te beoordelen en een invalshoek te presenteren, komt voort uit haar dyslectische communicatieve vaardigheden.

Luister hoe ze uitlegt waarom haar grootste zwakte ook haar grootste kracht is in dit interview met Made By Dyslexia:

2. Dyslectici zijn goed in vereenvoudigen

Dyslectische geesten zijn goed in het weg laten van onnodige details om zo duidelijke en boeiende boodschappen te creëren. Dit betekent dat ze uitblinken in carrières waar uitleggen, opvoeden of beïnvloeden centraal staan. Denk hierbij aan lesgeven, marketing, journalistiek, campagne voeren of PR.

Roland Rudd, oprichter en voorzitter van PR-firma, Finsbury legt uit:  “Dyslectisch zijn stelt je in staat om dingen heel snel te vereenvoudigen. Het stelde me in staat het grote geheel te zien en daardoor kon ik creatiever en effectiever beslissingen nemen. ”

Andere dyslectische geesten, zoals ruimtewetenschapper Maggie Aderin-Pocock, gebruikt haar dyslectische communicatieve vaardigheden om concepten die ‘niet van deze wereld’ zijn, te vereenvoudigen. Om een nieuw publiek aan te spreken en een generatie te inspireren.
“Als wetenschapper heb ik gemerkt dat ik in staat ben om complexe ideeën te nemen en ze te vereenvoudigen, verhalen te vertellen en wetenschappelijke ideeën tot leven te brengen op mijn eigen unieke manier. Dit was een enorm voordeel.”

Bekijk hier het inspirerende Made By Dyslexia-interview van Maggie

3. Dyslectici hebben een hoge mate van empathie

Het is niet alleen hun vaardigheid om complexe ideeën duidelijker te maken. Dyslecten kunnen ook hun hoge niveaus van empathie en emotionele intelligentie gebruiken om berichten te creëren die ook boeiend zijn. Dit maakt dyslectische goed in communiceren.

Dyslectici hebben een groter vermogen om aan te voelen, te begrijpen en erop te reageren hoe anderen zich voelen. Dit zorgt voor een meer authentieke verbinding met mensen. Dit kan resulteren in een dieper begrip van hun verhalen en een grotere vaardigheid om ze te vertellen. Het maakt allemaal deel uit van hun ‘verbindende’ vaardigheden.

Lees meer over de kwaliteiten van dyslexie

4. Dyslectici zijn gepassioneerd en nieuwsgierig

Wat dyslectici echt geweldige communicatoren maakt, is hun passie en nieuwsgierigheid. Ze houden ervan om nieuwe dingen te leren. En de energie en passie die ze gebruiken om het te doen, inspireert anderen.

De aanstekelijke energie van Jamie Oliver en de vaardigheid in communiceren hebben ervoor gezorgd dat zelfs de meest complexe recepten voor de meesten mensen eenvoudig en gemakkelijk te maken zijn. Op deze manier kan hij zijn passie en nieuwsgierigheid doorgeven aan miljoenen mensen over de hele wereld.

5. Dyslectici inspireren en entertainen

De combinatie van in staat zijn om het grotere geheel te begrijpen, complexe ideeën te vereenvoudigen en emotionele intelligentie te gebruiken, samen met hun passie en nieuwsgierigheid, betekent dat dyslecten geweldig zijn in het inspireren en entertainen van mensen.

Dav Pilkey, de maker van Kapitein Onderbroek, zegt dat zijn dyslexie en andere leervaardigheden: “Heeft me geholpen om verhalen te schrijven die niet saai waren. Het heeft me geholpen mijn woorden heel, heel zorgvuldig te kiezen. ”
Zijn woorden (en afbeeldingen) hebben miljoenen kinderen (dyslectisch of niet) geholpen met lezen.

Hoe werkt een dyslectisch brein

bron: madebydyslexia

De twee kernproblemen voor dyslectische kinderen

De twee kernproblemen voor dyslectische kinderen

Dyslexie breng een hoop kansen met zich mee, maar helaas een aantal problemen. De problemen met dyslexie die kinderen ondervinden zijn veelal terug te brengen tot twee kern problemen, automatiseren en auditieve verwerking. 

Automatiseringsproblemen

Kinderen met dyslexie hebben veel moeite met het automatiseren van vaardigheden. Iemand zonder dyslexie kan vrij gemakkelijk een handeling (bijv. technisch lezen) op de ´automatische piloot´ zetten, zodat ze al hun aandacht aan een andere vaardigheid kunnen geven. Bijvoorbeeld begrijpen waar gaat deze tekst eigenlijk over.  Op die manier kunnen ze twee of meer dingen tegelijk doen, zoals lezen en begrijpen, autorijden en praten, luisteren en schrijven. Dit laatste is ook heel handig als je aantekeningen maakt tijdens de les. 
Iemand met dyslexie kan dit niet zo gemakkelijk. Het lezen gaat niet automatisch, evenmin als het schrijven. Maar ook andere vaardigheden, die niets met taal te maken hebben, raken soms niet goed geautomatiseerd. Automatiseren heb je voor veel verschillende vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld voor:

 • tafels leren
 • klank-teken koppeling (letters herkennen en letters schrijven)
 • directe woordherkenning (technisch lezen)
 • het onthouden van woordbeelden (spelling)
 • het leren van splitsingen en tafels (rekenen)
 • complexe motorische vaardigheden, zoals zwemmen, fietsen en autorijden

Auditieve verwerkingsproblemen

Het auditief verwerken van spraakklanken, ook wel fonologische verwerking, gaat over het herkennen van klanken.  
Kinderen met dyslexie hebben moeite met de auditieve verwerking van klanken. Dat wil zeggen dat de verwerking van spraakklanken in de hersenen niet optimaal verlopen. Hierdoor kunnen kinderen met dyslexie vaak moeilijk verschillen horen tussen klanken in woorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan heus of huis, schuur of scheur, hoor of hor. Dit wordt ook wel auditieve discriminatie genoemd.
Ook zijn er vaak problemen met het uiteenrafelen van een woord tot klanken of klankgroepen bij het spellen. Herfst = h-e-r-f-s-t of fietsenmaker = fiet-sen-ma-ker. Het samenvoegen van klanken of klankgroepen tot een woord bij het lezen gaat lastig. 
Tenslotte is het letterlijk en in de juiste volgorde onthouden van klanken, woorden of zinnen vaak een probleem. 

De combinatie van deze twee problemen maakt dat veel taken voor iemand met dyslexie moeilijk uit te voeren zijn. Dagelijks moeten we immers vaak auditieve en andere vaardigheden tegelijk  toepassen.

Er zijn verschillende methode om kinderen anders dingen te leren, een daarvan is de Kernvisie methode

 

Kernproblemen Dyslexie

 

Bron: stichtingtaalhulp.nl

 

De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De wereld veranderd in razend tempo, door technologische ontwikkelingen en digitalisering. Dit vraagt om andere vaardigheden en capaciteiten. Daar hebben we eerder al in een blog aandacht aan besteed. En hoe de krachten van een dyslectisch brein hierin een belangrijke rol kan spelen.  In dit blog gaan we in op dyslexie en informatie verwerking, dit levert prachtige inzichten op.

Er wordt veel geschreven over de uitdagingen die mensen met een dyslectisch brein ondervinden. Wij willen graag ook het tegenovergestelde geluid laten horen. Dit door het in kaart brengen van dyslectische krachten en deze te koppelen aan de kern van werk gerelateerde vaardigheden en in de toekomst benodigde skills. Het doel van deze oefening is het transformeren van de perceptie van dyslexie. En bruikbare handreikingen te geven om dyslectische vaardigheden te identificeren.

Dyslexie en informatie verwerking

Informatie verwerking of wel cognitieve vaardigheden.  Cognitieve vaardigheden hebben te maken met het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Van mensen met een dyslectisch brein is bekend dat ze op een andere manier dan bij de “gemiddelde mens “ informatie verwerken. Dit geeft ze unieke kwaliteiten. Het identificeren van deze kwaliteiten geeft een kind de kans om zijn talenten verder te ontwikkelen.

Op cognitief vlak zijn er zes vaardigheden waar dyslecten uitzonderlijk goed in zijn:

 1. Cognitieve flexibiliteit

  Het vermogen om snel te schakelen en handelen wanneer prioriteiten of randvoorwaarde wijzigen. Flexibele denkers passen zich snel aan, aan de onverwachte gebeurtenis . Ze zetten hun probleemoplossende vaardigheden in om tot een betere uitkomst te komen. Cognitieve flexibiliteit kan ook leiden tot meer veerkracht bij  Iets wat een kind met dyslexie vaak ervaart in zijn leerproces.

 2. Creativiteit

  Het vermogen om te komen met originele of slimme ideeën over een gegeven onderwerp of situatie. Maar ook op creatieve manieren een probleem op te lossen.

 3. Logische redenering

  Logica gebruiken om argumenten en feiten af te wegen en op waarde te schatten. Doordat iemand met dyslexie associatief denkt, worden heel snel  – als een spinnenweb – verbanden gelegd tussen informatie en kennis.

 4. Probleemgevoeligheid

  Het vermogen om te signaleren en vertellen wanneer iets is verkeerd of waarschijnlijk mis zal gaan. Het gaat hier om het zien en herkennen van een probleem, voordat dit door een groter publiek wordt gezien. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is in veel branches ontzettend waardevol.

  Intelligentie gaat om meer dan slim zijn 

 5. Wiskundig redenering

  Het vermogen om te kiezen voor de juiste wiskundige methoden of formules om een probleem op te lossen. Wiskundig denken is een krachtige manier van denken over zaken. Logisch, analytisch, kwantitatief en met precisie. Wiskundig redeneren is ook zeer effectief in het dagelijks leven. Kinderen die hier goed in zijn, hebben over het algemeen meer succes in het leven. Het geeft ze het vermogen om in elke situatie logisch te denken, wat ze in staat stelt om algemene groei te bereiken.

 6. Visualisatie

  Het vermogen om je voor te stellen hoe iets eruit zal zien, ook nadat het is verplaatst, gedraaid rond of uit elkaar gehaald.
  Middels visualiseren kun je ideeën uitwerken en overbrengen. Wanneer je iets visualiseert word je gedwongen om tot de kern te komen. Je moet keuzes maken tussen hoofd- en bijzaken en hierdoor wordt je boodschap compact, duidelijk en komt deze beter binnen bij de ontvanger.
  Visualiseren dan ook een krachtige techniek die je kan helpen obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.

bron: The value of Dyslexia EY

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Als het over  dyslexie gaat, lees en hoor je veelal alleen de negatieve gevolgen, de worstelingen en moeilijkheden waarmee dyslectische kinderen te maken kunnen krijgen. Variërend van zorgen over lezen en schrijven, verwerkings- en geheugenproblemen en bijbehorende stress of angst. Het is ontzettend zonde om te veel bij deze negatieve effecten stil te staan en alle positieve punten te verwaarlozen. Maar wat zijn de kwaliteiten van dyslexie?

Fouten, vergissingen en verkeerde beoordelingen kunnen echt vervelend en teleurstellend zijn. Maar soms kun je ze niet voorkomen. Mensen zijn van nature feilbaar, ongeacht of ze dyslectisch zijn. Wat van groot belang is, is hoe we leren en groeien van deze mogelijke fouten en zwakheden.

Fouten maken

Gedurende ons leven stoppen we nooit met leren en ons ontwikkelen. Dit kan een echt bevredigend proces zijn.  Het is dus prima om fouten te maken. 

Wat veel fout gaat bij dyslecten, jong en oud is plannen, foutloos schrijven, slecht auditief geheugen, langzamere verwerkingssnelheid en vaak een slecht handschrift. Hoewel deze dingen vervelend zijn, ontwikkelen dyslectici coping-strategieën om deze zwakkere eigenschappen te verbeteren of te compenseren. Ze zijn creatief en zetten hun sterke krachten in om hun doel te bereiken. Wat bijzonder is, is dat deze minder sterke eigenschappen soms alleen door de persoon zelf als zwakker worden ervaren. Andere zien dit totaal anders. Bovendien is het menselijk brein erg goed in het versterken en verdraaien van de perceptie van een negatieve eigenschap of vaardigheid. 

Aandacht voor kwaliteiten van dyslexie

Hoewel het belangrijk is om te streven naar ontwikkeling en verbetering van dingen die moeilijk gaan, is het belangrijker, vooral voor een dyslectisch kind,  om de nadruk te leggen op en zich te concentreren op sterke punten. Dit omdat veel dyslectici gedemotiveerd kunnen raken en bang zijn voor nieuwe en uitdagende taken die niet lukken, met als resultaat een lager zelfbeeld en hoger angstniveau

Ronald Davis een bekend auteur op het gebied van dyslexie, benadrukt het belang van de persoonlijke sterke punten van dyslectici in zijn boek The Gift of Dyslexia. Hij benadruk dat alle dyslectici over verschillende sterke punten, vaardigheden en ‘unieke gaven’ beschikken. Zelfs als een dyslectische persoon deze zelf niet herkent. 

Er is ook een Nederlandse vertaling, van The gift of Dyslexia:  de kans van dyslexie

Veel dyslectici kunnen excelleren en bloeien op het gebied van creativiteit. Maar ook op verbeeldingskracht, ‘buiten de kaders’ denken en aandacht voor detail. Hoge emotionele intelligentie, veerkracht en ijver. In wezen kunnen al deze vaardigheden en eigenschappen uitstekende platforms zijn voor succes op tal van gebieden in het leven.

Concentreren en focussen op sterke punten en niet al te lang stilstaan ​​bij zwakheden of fouten is erg belangrijk in de dyslectische wereld. Het is essentieel voor het bevorderen van het welzijn en de veerkracht van dyslectici. Zeker aangezien ze zich vaak onzeker voelen en daarom uitdagingen uit de weggaan.

Wanneer iemand met dyslexie beschikt over voldoende zelfvertrouwen en zijn unieke talenten heeft kunnen ontdekken, kan hij veel bereiken. Naast de successen die dit iemand brengt, maakt het ook dat iemand beter in zijn vel zit en daardoor gelukkiger is.