Weet jij waarom dyslecten nieuwsgierig zijn?

Weet jij waarom dyslecten nieuwsgierig zijn?

In de schaduw van de uitdagingen die dyslexie met zich meebrengt, schuilt een opmerkelijk kenmerk dat vaak over het hoofd wordt gezien: de buitengewone nieuwsgierigheid van dyslectici. Ondanks moeilijkheden bij het lezen en begrijpen van tekst, vertonen dyslectici vaak een sterke drang om de wereld om hen heen te verkennen. Deze onverzadigbare nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd door de noodzaak om alternatieve manieren te vinden om informatie te vergaren. Van het stellen van meer vragen tot het actief luisteren naar gesprekken, dyslectici omarmen verschillende leerpaden om kennis op te doen. Het maakt dyslecten nieuwsgierig.

De zoektocht naar alternatieve leerpaden

Dyslexie brengt vaak een uitdagende relatie met geschreven tekst met zich mee voor dyslectici. Het doorploegen van lange passages kan ontmoedigend zijn en dwingt hen tot het zoeken naar alternatieve leerwegen. Deze queeste naar verschillende leermethoden en begrip leidt vaak tot een verhoogde nieuwsgierigheid. Dyslectici zijn vaak de eersten die vragen stellen in de klas, op zoek naar verduidelijking of alternatieve benaderingen. Ze omarmen actief luisteren tijdens gesprekken en zoeken naar visuele of praktische leertechnieken die beter aansluiten bij hun individuele leerstijl.

Een diepe verkenning van de wereld om hen heen, maakt dyslecten nieuwsgierig

Dyslectici verkennen vaak diepgaand de wereld om hen heen. Ze begrijpen hoe dingen werken en leggen verbanden tussen verschillende concepten. Dit stelt hen in staat om informatie effectiever te verwerken en zich aan te passen aan diverse situaties. Deze verkenning uit zich vaak in een brede interesse in diverse onderwerpen, van wetenschap en technologie tot kunst en cultuur. Dyslectici verdiepen zich graag in onderwerpen die hen intrigeren en hebben een onverzadigbare dorst naar kennis en begrip.

Het kweken van veerkracht en doorzettingsvermogen

Het omgaan met dyslexie vereist vaak aanzienlijke veerkracht en doorzettingsvermogen. Het overwinnen van obstakels en het behalen van successen ondanks de uitdagingen kan een diepgaande impact hebben op het karakter van dyslectici. Dit kan resulteren in een grotere vastberadenheid om obstakels te overwinnen en te slagen in verschillende aspecten van het leven. De veerkracht en doorzettingsvermogen van dyslectici stimuleren hun nieuwsgierigheid. Ze laten zich leiden door een innerlijke drang om te blijven leren en groeien, ongeacht de obstakels die ze tegenkomen.

In essentie is de nieuwsgierigheid van dyslectici een krachtige drijvende kracht die voortkomt uit de uitdagingen die ze tegenkomen en de unieke manier waarop ze de wereld ervaren. Het is een bron van inspiratie en motivatie, niet alleen voor dyslectici zelf, maar voor iedereen die zich bezighoudt met het begrijpen van de complexiteit van de menselijke geest en de diversiteit van de menselijke ervaring.

Kortom, hoewel dyslexie uitdagingen met zich meebrengt, kan het ook bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuwsgierige en onderzoekende geest.

Het belang van het ontwikkelen van sterke punten, de kracht van excelleren!

Het belang van het ontwikkelen van sterke punten, de kracht van excelleren!

In een wereld waar de focus vaak ligt op het verbeteren van onze zwakke punten, is het cruciaal om het belang van het ontwikkelen van onze sterke punten te erkennen. Het eeuwenoude debat over dit onderwerp blijft relevant in een samenleving die voortdurend verandert en evolueert.

Traditioneel gezien worden mensen aangemoedigd om extra tijd te besteden aan het verbeteren van vakken waar ze moeite mee hebben, zowel op school als op de werkvloer. Echter, een verschuiving naar het benutten van natuurlijke talenten en sterke punten is noodzakelijk. Dit geldt des te meer voor mensen met dyslexie, waarbij de nadruk vaak ligt op de uitdagingen in plaats van de talenten.

Het ontwikkelen van sterke punten als weg naar succes

Het ontwikkelen van sterke punten is niet alleen bevredigender en motiverender dan het overwinnen van zwaktes, maar kan ook leiden tot een grotere impact en bijdrage aan de samenleving. Door natuurlijke talenten te cultiveren, kun je anderen helpen en een positieve verandering teweegbrengen.

Bovendien versterkt het focussen op sterke punten het zelfvertrouwen en zelfbeeld, wat helpt om uitdagingen met meer vertrouwen en veerkracht aan te gaan. Dit betekent echter niet dat we zwakke punten volledig moeten negeren. Het is nog steeds waardevol om te werken aan het verbeteren van vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in het dagelijks leven.

Het ontdekken en ontwikkelen van onze sterke punten begint met zelfreflectie en zelfbewustzijn. Door na te denken over wat ons energie geeft en waar we goed in zijn, kunnen we onze sterke punten identificeren en doelgericht handelen om ze te versterken.

Het focussen op het ontwikkelen van onze sterke punten biedt tal van voordelen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau. Door te streven naar excellentie kunnen we ons potentieel volledig benutten en een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Laten we dus niet alleen proberen om beter te worden in dingen die we niet kunnen, maar laten we onze natuurlijke talenten omarmen en koesteren, en deze gebruiken om het beste uit onszelf te halen. Ga voor die perfecte 10, want terwijl een reis van een 4 naar een 6 ons leert over groei en zelfontplooiing, is het de sprong van een 8 naar een 10 die ons werkelijk vervult met voldoening en trots.

Iedereen is een genie op zijn eigen manier! Een perspectief op diversiteit

Hoe vertel je een kind wat dyslexie is?

Hoe vertel je een kind wat dyslexie is?

In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met lezen. Ongeveer drie tot vijf procent van de kinderen heeft dyslexie. Dyslexie beïnvloedt naast het leren en ook het sociaal
functioneren van een kind. Een kind met dyslexie is niet minder intelligent dan zijn klasgenoten. Toch zal een kind dit vaak zo ervaren. Hoe kun je kind helpen begrijpen wat dyslexie is?

Begrijpen wat dyslexie is

Het is van groot belang voor de algehele ontwikkeling van een kind dat het begrijpt wat dyslexie inhoudt. Het is eveneens cruciaal dat een kind beseft en voelt dat het niet minderwaardig is, maar simpelweg anders functioneert. Hoe kun je een kind helpen om dit te begrijpen en te accepteren?

Je kunt aan een kind uitleggen dat dyslexie een speciale manier is waarop de hersenen letters en klanken verwerken. Je zou kunnen zeggen dat bij mensen met dyslexie de verbinding tussen letters en klanken soms een beetje in de war raakt, waardoor lezen en schrijven moeilijker kunnen zijn.

Wanneer een kind worstelt met leesproblemen of dyslexie, heeft dit vrijwel altijd impact op zijn gevoel van welzijn en zelfbeeld. Vaak gaat er een periode van stress aan vooraf, tot het moment waarop dyslexie wordt vastgesteld. Het kan ook helpen om te benadrukken dat dyslexie helemaal niet betekent dat het kind minder slim is. Integendeel, veel mensen met dyslexie zijn juist heel slim en hebben allerlei talenten. Het is gewoon een manier waarop de hersenen anders werken, net zoals sommige mensen goed zijn in sport en anderen goed zijn in tekenen. Het belangrijkste is dat het kind begrijpt dat dyslexie niet iets is om je voor te schamen, maar gewoon een deel van wie hij of zij is. En dat er ook positieve kanten zitten aan een dyslectisch brein!

Hulp bij begrijpen wat dyslexie is

Er is veel informatie te vinden hoe je als ouders of docent met dyslexie kan omgaan. Hoe je een kind kan ondersteunen. Over hoe je kind helpt in de acceptatie is minder informatie te vinden. Hieronder een drietal boeken die jonge kinderen kunnen helpen in dit proces.

Boekentips dyslexie

ik heb dyslexie nou enIk heb dyslexie, nou en ! Ilonka de Groot

Dit is een boek met een overzichtelijke uitleg over wat dyslexie kan inhouden. Ik heb dyslexie, nou en maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk. Dit prentenboek vertelt het verhaal van een aantal kinderen met dyslexie en de verschillende uitdagingen waarvoor ze staan. Het schildert op overzichtelijke wijze wat dyslexie kan inhouden; waar kinderen (of volwassenen) met dyslexie tegenaan kunnen lopen. Steeds verheldert een tekening het geschrevene in een oogopslag. Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun ouders en/of verzorgers.

ik ben niet bomIk ben niet Bom, Marion van de Coolwijk

Sander kan niet zo goed lezen en wordt daardoor gepest op school. Zijn klasgenoten hebben niet door, dat niet goed kunnen lezen helemaal niet betekent dat je dom bent! Sander weet natuurlijk wel beter, maar toch voelt hij zich een loser. Pas nadat zijn vader een bekentenis heeft gedaan en er wordt ingebroken in de school, veranderen de zaken voor Sander. Voor kinderen vanaf 10 jaar. Ik ben niet Bom

 

dyslexie servivalgidsDe dyslexie survival gids, Annemie de Bondt

De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt worden geholpen; welke bekende mensen ook dyslexie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama. Voor kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar

 

Wil je zelf meer weten of de talenten van dyslexie dan is dyslexie als kans een geweldig boek

Dyslectische talenten en de essentiële vaardigheden van de 21e eeuw

Dyslectische talenten en de essentiële vaardigheden van de 21e eeuw

Het Wereld Economisch Forum heeft in de vroege jaren van de 21e eeuw een cruciale stap gezet door de vaardigheden van de 21e eeuw te identificeren, die van essentieel belang zijn voor succes in een voortdurend veranderende wereld. Deze vaardigheden zijn voortdurend bijgewerkt en aangepast om te voldoen aan de eisen van een snel evoluerende arbeidsmarkt. Het is opmerkelijk dat veel van deze vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerking en communicatie, vaak sterk ontwikkeld zijn bij dyslectische kinderen.

Creactiviteit een vaardigheden van de 21e eeuw

Een van de vaardigheden die door het Wereld Economisch Forum wordt benadrukt, is creativiteit. Creativiteit is essentieel voor innovatie en probleemoplossing. Veel dyslectici staan bekend om hun vermogen om out-of-the-box te denken. Vanwege hun unieke manier van informatie verwerken, komen ze vaak met originele en vernieuwende ideeën. Een treffend voorbeeld hiervan is Richard Branson, oprichter van de Virgin Group. Hij is dyslectisch en staat bekend om zijn ongebruikelijke en creatieve aanpak van zakelijke uitdagingen.

Samenwerking en communicatie

Samenwerking en communicatie zijn twee aspecten die essentieel zijn in de 21e-eeuwse vaardigheden die nodig zijn in een snel veranderende wereld. Het is opvallend dat dyslectici vaak uitblinken in deze gebieden. Dyslectici hebben vaak geleerd om effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, om hun ideeën over te brengen. Bovendien zijn ze empathisch en kunnen ze goed samenwerken met anderen, omdat ze hebben geleerd verschillende perspectieven te waarderen.

Kritisch denken een vaardigheden van de 21e eeuw

Dyslectici blinken vaak uit in kritisch denken, omdat ze regelmatig informatie grondig moeten analyseren om de betekenis van teksten te begrijpen. Dit vermogen om dieper te graven en diverse perspectieven te overwegen, is van onschatbare waarde in het onderwijs, waar complexe problemen moeten worden opgelost. Een opvallend voorbeeld hiervan is Steve Jobs, medeoprichter van Apple. Hij stond bekend om zijn kritische denkvermogen en zijn vermogen om conventionele denkwijzen uit te dagen.

Erkenning

De erkenning van deze vaardigheden door het Wereld Economisch Forum is een positieve stap richting het waarderen van diversiteit en het benutten van het volledige potentieel van alle individuen in de samenleving. Het is belangrijk dat we deze vaardigheden erkennen en ondersteunen. Dit omdat ze niet alleen cruciaal zijn voor succes in het onderwijs, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving. Laten we samen streven naar een onderwijssysteem dat alle talenten omarmt en benut!

 

Dyslectie en zelfvertrouwen, een uitdaging!

Dyslectie en zelfvertrouwen, een uitdaging!

Dyslectische kinderen ervaren vaak een gebrek aan zelfvertrouwen in hun capaciteiten. In een onderwijssysteem dat sterk gefocust is op lezen en schrijven, voelen deze kinderen zich vaak belemmerd in het tonen van hun kennis en vaardigheden. De dagelijkse schoolactiviteiten zijn voor hen uitdagend. En het vinden van een geschikte vorm om hun potentieel te tonen, blijkt niet altijd eenvoudig. Dyslectie en zelfvertrouwen staan daardoor vaak op gespannen voet.

Het onderwijs legt vaak een grote nadruk op traditionele lees- en schrijfactiviteiten, waardoor kinderen met dyslexie zich buitengesloten kunnen voelen. Dit gebrek aan inclusiviteit kan leiden tot een afname van zelfvertrouwen bij deze leerlingen. Ze ervaren immers constant de druk om te presteren op terreinen waar ze moeite mee hebben.

Dyslectie en zelfvertrouwen

Een belangrijk aspect om te begrijpen is dat dyslexie niet gerelateerd is aan intelligentie. Kinderen met een dyslexie brein bezitten vaak diverse talenten die helaas niet altijd tot uiting komen binnen het huidige onderwijssysteem. Het is goed om te erkennen dat deze kinderen unieke sterke punten hebben, die niet noodzakelijkerwijs in lijn liggen met traditionele academische vaardigheden.

Zelfvertrouwen vergroten

Om het zelfvertrouwen van dyslectische kinderen te vergroten, is het van essentieel belang om alternatieve leermethoden en evaluatievormen te implementeren. Leraren zouden moeten streven naar een inclusieve benadering. Een benadering waarbij verschillende manieren van kennisoverdracht en beoordeling worden aangeboden. Dit kan variëren van mondelinge presentaties tot visuele projecten. Hierdoor krijgen dyslectische leerlingen de kans krijgen om te excelleren op gebieden waar ze sterk in zijn.

Daarnaast kan het implementeren van visuele projecten een positieve impact hebben op het zelfvertrouwen van dyslectische leerlingen. Denk hierbij aan het gebruik van illustraties, grafieken of mindmaps om complexe concepten te begrijpen en te presenteren. Deze aanpak biedt een creatief platform waarop dyslectische kinderen kunnen schitteren, aangezien velen van hen sterk zijn in visueel denken en creatieve expressie.
Ook het aanmoedigen om  spraakherkenningssoftware te gebruiken bij het maken van geschreven opdrachten helpt. Hierdoor wordt de nadruk verschoven  van de geschreven vorm naar de inhoud en het begrip van het onderwerp.

Bewustwording en begrip in de klas belangrijk. Het bespreken van dyslexie en het benadrukken van de diversiteit aan talenten in de klas kunnen bijdragen aan een positieve sfeer en acceptatie. Door deze aanpak wordt niet alleen het zelfvertrouwen van kinderen met een dyslexie brein versterkt, maar ontstaat ook een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen.

Het zelfvertrouwen vergroten van dyslectiche kinderen

Wat maakt dyslectici empathisch? Het verband tussen emotionele intelligentie en dyslexie

Wat maakt dyslectici empathisch? Het verband tussen emotionele intelligentie en dyslexie

Het begrijpen, erkennen en bespreken van de ‘emotionele kant’ van dyslexie is van groot belang in de moderne samenleving. Dit psychologische aspect wordt echter vaak over het hoofd gezien en blijft onbesproken. Opmerkelijk is dat dyslectici vaak excelleren in hoge emotionele intelligentie.

Het begrijpen van emoties, zowel die van onszelf als anderen, is belangrijk. Waarom zijn dyslectici vaak empathisch en goed in het herkennen van emotionele situaties? We gaan deze drie punten verkennen en bespreken.

Emotionele intelligentie bij dyslexie: Een unieke kracht

Dyslectici kunnen een hoge emotionele intelligentie hebben doordat ze extra emotionele uitdagingen ervaren, zoals angst en stress. Doordat ze deze emoties intenser beleven, zijn ze goed in staat om anderen met vergelijkbare gevoelens te begrijpen en te verbinden. Bijvoorbeeld, een dyslectische leraar kan ondersteunend materiaal delen om stress te verminderen bij dyslectische leerlingen. Deze gedeelde ervaring bevordert betekenisvolle relaties.

De diepere betekenis van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een term die vaak wordt gehoord. De ware betekenis ervan draait om het vermogen van een persoon om emoties en gevoelens van zowel henzelf als anderen te herkennen, waarderen en begrijpen. Belangrijk hierbij is een hoog niveau van zelfbewustzijn en sociale-emotionele vaardigheid. Gekoppeld aan de vaardigheden van sympathie (het begrijpen van de emoties van anderen) en empathie (jezelf kunnen verplaatsen in de positie van een ander), kunnen deze vaardigheden stress verminderen, effectieve communicatie met anderen verbeteren en conflicten in sociale situaties vermijden.

Opvallend genoeg zijn dyslectici door hun eigen uitdagende ervaringen uitstekend in staat anderen te ondersteunen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Een neurodivers persoon vindt het wellicht niet prettig om toe te kijken hoe iemand anders worstelt met bepaalde taken of situaties.

Dyslexie en verbondenheid: Een unieke perspectief

Bovendien voelen veel dyslectici zich vaak ‘anders’ of als buitenstaanders vergeleken met hun leeftijdsgenoten, vanwege hun ervaringen met dyslexie en het vinden van sommige taken bijzonder uitdagend en stressvol. Hoewel dit op het eerste gezicht negatief lijkt, kan dit ervoor zorgen dat dyslectici een sterk gevoel van rechtvaardigheid, gemeenschapszin of verbondenheid ontwikkelen met anderen binnen de neurodiverse bevolking. Dit komt voort uit de natuurlijke menselijke drive om verbinding te maken met degenen die op ons lijken en degenen te helpen die dezelfde zorgen, uitdagingen, interesses en/of persoonlijkheidstrekken delen.

Altruïsme en emotionele intelligentie bij dyslexie

Deze verlangens om verbindingen te bouwen met gelijkgestemden, samen met eerdergenoemde empathische vermogens, zijn ook gerelateerd aan het concept en morele principe van altruïsme. Beter bekend als ‘helpend gedrag’ en het tonen van zorg voor anderen. Het draait om het tonen van vriendelijkheid en bezorgdheid voor anderen zonder iets terug te verwachten. Dit is ook een belangrijk aspect van emotionele intelligentie en het begrijpen van de gevoelens van anderen.

Een over het hoofd gezien kracht

Emotionele intelligentie en ‘emotioneel bewustzijn’ kunnen sterke vaardigheden zijn die vaak voorkomen bij dyslectici. Deze zeer wenselijke eigenschap bevindt zich in het psychologische en emotionele domein van dyslexie, dat vaak over het hoofd wordt gezien. Desondanks blijft een uitstekend bewustzijn en begrip van zowel anderen als de eigen emoties, in combinatie met altruïstische neigingen, een essentieel onderdeel voor het opbouwen van succesvolle en betekenisvolle relaties.