De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De kracht van dyslexie en informatie verwerking

De wereld veranderd in razend tempo, door technologische ontwikkelingen en digitalisering. Dit vraagt om andere vaardigheden en capaciteiten. Daar hebben we eerder al in een blog aandacht aan besteed. En hoe de krachten van een dyslectisch brein hierin een belangrijke rol kan spelen.  In dit blog gaan we in op dyslexie en informatie verwerking, dit levert prachtige inzichten op.

Er wordt veel geschreven over de uitdagingen die mensen met een dyslectisch brein ondervinden. Wij willen graag ook het tegenovergestelde geluid laten horen. Dit door het in kaart brengen van dyslectische krachten en deze te koppelen aan de kern van werk gerelateerde vaardigheden en in de toekomst benodigde skills. Het doel van deze oefening is het transformeren van de perceptie van dyslexie. En bruikbare handreikingen te geven om dyslectische vaardigheden te identificeren.

Dyslexie en informatie verwerking

Informatie verwerking of wel cognitieve vaardigheden.  Cognitieve vaardigheden hebben te maken met het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Van mensen met een dyslectisch brein is bekend dat ze op een andere manier dan bij de “gemiddelde mens “ informatie verwerken. Dit geeft ze unieke kwaliteiten. Het identificeren van deze kwaliteiten geeft een kind de kans om zijn talenten verder te ontwikkelen.

Op cognitief vlak zijn er zes vaardigheden waar dyslecten uitzonderlijk goed in zijn:

 1. Cognitieve flexibiliteit

  Het vermogen om snel te schakelen en handelen wanneer prioriteiten of randvoorwaarde wijzigen. Flexibele denkers passen zich snel aan, aan de onverwachte gebeurtenis . Ze zetten hun probleemoplossende vaardigheden in om tot een betere uitkomst te komen. Cognitieve flexibiliteit kan ook leiden tot meer veerkracht bij  Iets wat een kind met dyslexie vaak ervaart in zijn leerproces.

 2. Creativiteit

  Het vermogen om te komen met originele of slimme ideeën over een gegeven onderwerp of situatie. Maar ook op creatieve manieren een probleem op te lossen.

 3. Logische redenering

  Logica gebruiken om argumenten en feiten af te wegen en op waarde te schatten. Doordat iemand met dyslexie associatief denkt, worden heel snel  – als een spinnenweb – verbanden gelegd tussen informatie en kennis.

 4. Probleemgevoeligheid

  Het vermogen om te signaleren en vertellen wanneer iets is verkeerd of waarschijnlijk mis zal gaan. Het gaat hier om het zien en herkennen van een probleem, voordat dit door een groter publiek wordt gezien. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen is in veel branches ontzettend waardevol.

  Intelligentie gaat om meer dan slim zijn 

 5. Wiskundig redenering

  Het vermogen om te kiezen voor de juiste wiskundige methoden of formules om een probleem op te lossen. Wiskundig denken is een krachtige manier van denken over zaken. Logisch, analytisch, kwantitatief en met precisie. Wiskundig redeneren is ook zeer effectief in het dagelijks leven. Kinderen die hier goed in zijn, hebben over het algemeen meer succes in het leven. Het geeft ze het vermogen om in elke situatie logisch te denken, wat ze in staat stelt om algemene groei te bereiken.

 6. Visualisatie

  Het vermogen om je voor te stellen hoe iets eruit zal zien, ook nadat het is verplaatst, gedraaid rond of uit elkaar gehaald.
  Middels visualiseren kun je ideeën uitwerken en overbrengen. Wanneer je iets visualiseert word je gedwongen om tot de kern te komen. Je moet keuzes maken tussen hoofd- en bijzaken en hierdoor wordt je boodschap compact, duidelijk en komt deze beter binnen bij de ontvanger.
  Visualiseren dan ook een krachtige techniek die je kan helpen obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.

bron: The value of Dyslexia EY

Ken jij de toegevoegde waarde van dyslexie?

Ken jij de toegevoegde waarde van dyslexie?

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt om andere vaardigheden van mensen. Er is een aanzienlijke groei van de vraag naar flexibele vaardigheden om goed samen te kunnen werken in een interdisciplinaire omgeving. De vraag naar mensen met deze vaardigheden is hoog, het aanbod beperkt. Daar ligt de waarde van dyslexie!

De waarde van dyslexie

Wat heeft deze verandering met dyslexie te maken?  Uit onderzoek van Ernst en Young blijkt dat de positieve kanten van dyslexie hier uitkomst bieden.

Dyslexie is een genetisch verschil in het leervermogen en informatie verwerking van mensen. Hierdoor hebben dyslectici andere capaciteiten, met als sterke punten creativiteit, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden. Daar staat moeite met spelling, lezen en onthouden van feiten tegenover.
Deze andere manier van denken, maakt dat dyslectische personen een andere kijk hebben op een situatie en met creatieve oplossingen komen.
Het vermogen om zaken te visualiseren, de kracht van logisch redeneren en ondernemerschap kunnen een frisse, vaak vernieuwd perspectief bieden

Onbenut talent

Dyslectische sterke punten sluiten nauw aan bij veranderde behoefte van organisaties en kunnen hier dan ook van grote waarde zijn. Een groter bewustzijn van deze sterke punten, neuro-diverse vermogens en gewenste toekomstige vaardigheden in de maatschappij is nodig. Zowel in het onderwijs als binnen ondernemingen kan dan beter ingespeeld worden op deze kwaliteiten.

Dyslexie wordt echter vaak gezien vanwege zijn uitdagingen in plaats van sterke punten. Er is veel meer bekend over waar iemand met dyslexie moeite mee heeft dan waar hij bovengemiddeld goed in is. In het onderwijs en binnen organisaties, kan er een negatieve perceptie zijn van dyslexie. Met als gevolg dat veel potentieel onbenut blijft.

Een verandering in de perceptie van dyslexie is nodig omdat dit maakt dat kinderen, maar ook volwassene zich kunnen ontplooien. Zorg dat dyslectici de ruimte krijgen om tot volledige ontwikkeling te komen. Want we hebben ze ontzettend hard nodig in de snel veranderde wereld om ons heen.

Hoe geweldig zou het zijn als we allemaal meer naar deze kwaliteiten zouden kijken!

Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteiten van dyslexie

Dyslectische denkvaardigheden, de waarde van dyslexie

 • Visualiseren
  75% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in visualiseren. Interactie met ruimte, zintuigen, fysieke ideeën en nieuwe concepten;
 • Verbeelden
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld in verbeelden. Een origineel werkstuk maken of ideeën een nieuwe draai geven;
 • Communiceren
  71% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in communiceren. Duidelijke en boeiende boodschappen maken en overbrengen;
 • Redeneren
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in redeneren. Patronen begrijpen, mogelijkheden evalueren en beslissingen nemen;
 • Verbinden
  80% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in verbinden. Zelf begrijpen; anderen verbinden, inleven en beïnvloeden;
 • Verkennen
  84% van de dyslectici is bovengemiddeld goed in verkennen, ontdekken. Nieuwsgierig zijn en ideeën onderzoeken op een constante en energieke manier.

 

 

5 redenen waarom dyslectici goed kunnen communiceren

5 redenen waarom dyslectici goed kunnen communiceren

Dyslectische zijn niet goed in spelling en grammatica maar velen zijn geweldige communiceren. Van gewaardeerde journalisten, spraakmakende acteurs tot begaafde ruimtevaarders, dyslectici gebruiken hun nieuwsgierigheid en passie om de wereld te verkennen, complexe situaties of feiten te begrijpen en ze op een eenvoudige en gemakkelijk manier aan anderen uit te leggen. Lees waarom dyslectische goed in communiceren zijn

5 redenen waarom dyslectische goed in communiceren zijn

1. Dyslectici begrijpen het grotere geheel

Het dyslectische brein is anders bedraad, dat stelt je in staat om verhalen met elkaar te verbinden en patronen in verhalen te zien waar anderen dat misschien niet doen. Dit maakt ze bedreven in het begrijpen van grote geheel en deze aan anderen uit te leggen.

Velen dyslecten worden journalisten of tv-presentatoren. Bijvoorbeeld Adriaan van Dis en CNN nieuwslezer, Robyn Curnow.  “Schrijven voor televisienieuws is als een dyslectische droom… de zinnen zijn eenvoudig, je schrijft naar plaatjes en je moet alle nutteloze informatie wegnemen. Het moet de echte essentie van het verhaal zijn. ”

Haar vermogen om snel een situatie samen te vatten. De feiten te beoordelen en een invalshoek te presenteren, komt voort uit haar dyslectische communicatieve vaardigheden.

Luister hoe ze uitlegt waarom haar grootste zwakte ook haar grootste kracht is in dit interview met Made By Dyslexia:

2. Dyslectici zijn goed in vereenvoudigen

Dyslectische geesten zijn goed in het weg laten van onnodige details om zo duidelijke en boeiende boodschappen te creëren. Dit betekent dat ze uitblinken in carrières waar uitleggen, opvoeden of beïnvloeden centraal staan. Denk hierbij aan lesgeven, marketing, journalistiek, campagne voeren of PR.

Roland Rudd, oprichter en voorzitter van PR-firma, Finsbury legt uit:  “Dyslectisch zijn stelt je in staat om dingen heel snel te vereenvoudigen. Het stelde me in staat het grote geheel te zien en daardoor kon ik creatiever en effectiever beslissingen nemen. ”

Andere dyslectische geesten, zoals ruimtewetenschapper Maggie Aderin-Pocock, gebruikt haar dyslectische communicatieve vaardigheden om concepten die ‘niet van deze wereld’ zijn, te vereenvoudigen. Om een nieuw publiek aan te spreken en een generatie te inspireren.
“Als wetenschapper heb ik gemerkt dat ik in staat ben om complexe ideeën te nemen en ze te vereenvoudigen, verhalen te vertellen en wetenschappelijke ideeën tot leven te brengen op mijn eigen unieke manier. Dit was een enorm voordeel.”

Bekijk hier het inspirerende Made By Dyslexia-interview van Maggie

3. Dyslectici hebben een hoge mate van empathie

Het is niet alleen hun vaardigheid om complexe ideeën duidelijker te maken. Dyslecten kunnen ook hun hoge niveaus van empathie en emotionele intelligentie gebruiken om berichten te creëren die ook boeiend zijn. Dit maakt dyslectische goed in communiceren.

Dyslectici hebben een groter vermogen om aan te voelen, te begrijpen en erop te reageren hoe anderen zich voelen. Dit zorgt voor een meer authentieke verbinding met mensen. Dit kan resulteren in een dieper begrip van hun verhalen en een grotere vaardigheid om ze te vertellen. Het maakt allemaal deel uit van hun ‘verbindende’ vaardigheden.

Lees meer over de kwaliteiten van dyslexie

4. Dyslectici zijn gepassioneerd en nieuwsgierig

Wat dyslectici echt geweldige communicatoren maakt, is hun passie en nieuwsgierigheid. Ze houden ervan om nieuwe dingen te leren. En de energie en passie die ze gebruiken om het te doen, inspireert anderen.

De aanstekelijke energie van Jamie Oliver en de vaardigheid in communiceren hebben ervoor gezorgd dat zelfs de meest complexe recepten voor de meesten mensen eenvoudig en gemakkelijk te maken zijn. Op deze manier kan hij zijn passie en nieuwsgierigheid doorgeven aan miljoenen mensen over de hele wereld.

5. Dyslectici inspireren en entertainen

De combinatie van in staat zijn om het grotere geheel te begrijpen, complexe ideeën te vereenvoudigen en emotionele intelligentie te gebruiken, samen met hun passie en nieuwsgierigheid, betekent dat dyslecten geweldig zijn in het inspireren en entertainen van mensen.

Dav Pilkey, de maker van Kapitein Onderbroek, zegt dat zijn dyslexie en andere leervaardigheden: “Heeft me geholpen om verhalen te schrijven die niet saai waren. Het heeft me geholpen mijn woorden heel, heel zorgvuldig te kiezen. ”
Zijn woorden (en afbeeldingen) hebben miljoenen kinderen (dyslectisch of niet) geholpen met lezen.

Hoe werkt een dyslectisch brein

bron: madebydyslexia

Q&A over het omdraaien van letters en achterstevoren schrijven

Q&A over het omdraaien van letters en achterstevoren schrijven

Het is niet ongebruikelijk dat jonge kinderen letters omdraaien als ze lezen en schrijven. Maar als ze na 7 jaar nog steeds vaak achterstevoren of ondersteboven schrijven, kan dit duiden op problemen met lezen of taal.  Mensen denken vaak dat het achterwaarts schrijven van letter een teken is van dyslexie , maar dat is vaak niet het geval.

Het omkeren van letters betekent dat een kind bepaalde letters (of cijfers) achterstevoren of ondersteboven schrijft . Dit wordt ook wel spiegelschrijven genoemd. Het is anders dan het omzetten van letters, wat betekent dat de volgorde van letters moet worden veranderd.  De meest voorkomende letteromkering is b en d , wanneer een kind een b voor een d schrijft of omgekeerd. Een andere veel voorkomende omkering is p en q  of de m voor w .

Is het omdraaien van letters een teken van dyslexie?

Het omdraaien van letters of spiegelschrift is niet per se een teken van dyslexie. Sommige kinderen met dyslexie hebben er moeite mee, maar velen ook niet. In feite hebben de meeste kinderen die letters omdraaien voordat ze 7 jaar oud zijn, geen dyslexie.
Voor oudere kinderen die letters blijven omdraaien, zijn er een paar andere mogelijke oorzaken. Een kind kan letters omdraaien vanwege een slecht geheugen voor het vormen van letters. Een andere mogelijke oorzaak zijn problemen met de visuele verwerking . In dit geval kan een kind moeite hebben om te identificeren hoe afbeeldingen verschillen (visuele discriminatie) of in welke richting ze kijken (visuele directionaliteit).
De meerderheid van de kinderen ontgroeit het achteruit schrijven naarmate ze sterker worden in lezen en schrijven.  Veelal is dit in groep 4 van de basisschool.De letters b , d , p en q lijken allemaal erg op elkaar. Ze zijn gewoon omgedraaid en omgekeerd. Als volwassenen en ervaren lezers hebben we geleerd dat hun positie een groot verschil maakt.  Jonge kinderen en beginnende lezers maken dat onderscheid echter niet altijd meteen. Dat komt doordat kinderen een beroep doen op een deel van de hersenen dat gevoelig is voor gespiegelde informatie. Het lateralisatieproces in de hersenen is nog onvolledig. Dit betekent dat er nog geen dominante hersenhelft is. Wanneer het brein wat meer gerijpt is, zullen de hersenen alleen reageren op de niet gespiegelde beelden en worden de gespiegelde beelden vanzelf genegeerd.  Die ontdekking maakt allemaal deel uit van het leerproces.


Hoe kan je een kind thuis helpen met het omdraaien van letters ?

Belangrijk is om aan één letter tegelijk te werken. Als een kind bijvoorbeeld b en d  omdraait , begin je met b . Stel d  pas in als een kind veel minder moeite heeft met b . Daarna kun je aan andere belangrijke omkeringen werken, zoals p of q Doe hetzelfde met cijfers. Werk maar aan één tegelijk. Als je kind veel minder moeite heeft met dat aantal, kun je doorgaan naar het volgende.

Gebruik bij het leren herkennen van de juiste klank bij de letter meerdere zintuigen.  Dit wordt ook wel een multisensorische benadering genoemd.  Kinderen die anders leren en denken, kunnen moeite hebben om te leren door alleen maar te lezen of te luisteren.  Multisensorische uitleg kan kinderen helpen informatie effectiever te leren. Schrijf bijvoorbeeld de letter in het zand of speel met klei.

Dyslexie voor kinderen meer dan een leesprobleem!

Dyslexie voor kinderen meer dan een leesprobleem!

Tegenwoordig is de term dyslexie gelukkig bij veel mensen bekend. Ongeveer 3 tot 5 procent van de kinderen heeft een vorm van dyslexie. Dit uit zich veelal in moeite met het lezen en schrijven van woorden. Naast deze problemen op het gebied van taal zijn er echter nog meer problemen die voortvloeien uit dyslexie. Welke dyslexie problemen ervaart een kind?

Dyslexie heeft niet alleen invloed op het leren van talen, maar ook voor andere vakken waar veel lezen aan te pas komt, ondervindt een kind hier hinder van. Dyslexie problemen gaan verder. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, rekenen en het verwerken van instructies van de leerkracht. Kinderen met dyslexie moeten, in vergelijking met hun klasgenoten met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken in deze vakken, waar lezen een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Dyslexie kan een grote invloed hebben op een kind en zijn omgeving. Naast leesproblemen komen vaak sociaal-emotionele problemen voor. Leren lezen en schrijven is voor kinderen vaak belangrijk. Als dit niet goed gaat, schaadt dit het zelfvertrouwen van een kind.
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

Dyslexie problemen gaan verder

Klachten die verband houden met dyslexie zijn:

 • Onvoldoende motivatie
  Zeker wanneer er nog geen diagnose is gesteld kan een kind allerlei redenen bedenken waarom het lezen en spellen niet lukt. Het vele oefenen zonder veel resultaat kan voor demotivatie zorgen.
 • Lichamelijke klachten
  Een kind kan klagen over buikpijn of hoofdpijn. De inspanning die een kind op school moet leveren kan zo zwaar zijn dat dit zich uit in lichamelijke klachten. Of een kind probeert hiermee (onbewust) de aandacht van de lees- en spellingproblemen af te leiden.
 • Faalangst
  De kans bestaat dat een kind faalangst ontwikkelt, de angst om te falen of tekort te schieten, de angst om niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen.
 • Onzekerheid
  Dyslexie kan maken dat een kind onzeker is over zijn eigen kunnen. Er is zeker geen reden toe, wat kinderen met dyslexie beschikken over veel mooi kwaliteiten. De nadruk ligt echter vaak op zaken waar ze minder goed in zijn. Wat onzekerheid met zich mee kan brengen.

Het is goed je te realiseren dat dyslexie meer is dan een lees probleem. Maar wist je dat het terug te brengen is tot twee kernproblemen.

Een zwak werkgeheugen, oorzaak van veel leerproblemen

Een zwak werkgeheugen, oorzaak van veel leerproblemen

Problemen met het werkgeheugen worden vaak niet opgemerkt. Het wordt veelal gezien als een gebrek aan concentratie of motivatie. 
Kinderen met een zwak werkgeheugen beginnen vaak vol goede moed aan een taak, maar vergeten daarna belangrijke informatie om de taak goed af te maken. Dit in vergelijking met leeftijdsgenoten. 

Kunnen focussen, ofwel de aandachtsfunctie, hangt samen met het werkgeheugen. Aandacht wordt omschreven als de toegangspoort waardoor de informatiestroom de hersenen bereikt. Als informatie niet door de poort is gegaan, is het kwijt, niet aangekomen.  Het werkgeheugen is als het ware een tijdelijke opslagplaats in de hersenen. Alle informatie komt binnen in het werkgeheugen.

Een zwak werkgeheugen

Het werkgeheugen is niet bij iedereen hetzelfde. Gemiddeld kunnen we er zo’n 7 items (plus of min twee) kwijt. Vroeger dacht met dat het werkgeheugen statisch was, inmiddels is bekent dat door trainen het vergroot kan worden.

Over het algemeen zal een kind met een zwak werkgeheugen zal hier zijn hele schoolcarrière last van hebben. Ook zal hij soms moeite hebben om echt aansluiten vinden bij leeftijdsgenootjes.  Het werkgeheugen is een belangrijke factor in het bepalen van schoolsucces, belangrijker zelfs dan het IQ. 

Kinderen met dyslexie, dyscalculie, TOS, of ADHD hebben een zwak verbaal werkgeheugen, maar wel een gemiddeld visueel-ruimtelijk werkgeheugen.

Wat signaleren we bij een zwak werkgeheugen? 

Wat zijn signalen die kunnen duiden op een zwak werkgeheugen bij kinderen. 

 • Moeite met het houden van de aandacht bij een bepaald onderwerp. Bij te veel inspanning haken kinderen af.
 • Het kost kinderen heel veel inspanning om twee of meer dingen tegelijk te doen.
 • Kinderen die ondanks intensieve begeleiding en individuele instructie niet of nauwelijks vooruit gaan.
 • Kinderen zijn in de klas niet in staat voldoende informatie te onthouden om een taak af te maken.
 • Complexe opdrachten worden deels uitgevoerd. Lange zinnen worden niet onthouden.
 • Problemen met rekenen, lezen en spellen. De hoogte van het IQ van een kind maakt hierbij niet uit.

Problemen met het werkgeheugen blijven vaak verborgen voor familie en zelfs leerkrachten. Kinderen worden vaak gezien als lui of ongemotiveerd. Ze horen ook vaak dat ze zich beter moeten concentreren en beter moeten opletten. 

Hoe help je een kind met een zwak werkgeheugen?

Hard werken zonder aandacht voor het werkgeheugen helpt niet. Het oefenen en extra instructies maken totaal geen verschil als de capaciteiten van het werkgeheugen niet ontwikkeld en getraind worden.  Verbeteringen in het leren worden bereikt wanneer het werkgeheugen een impuls word gegeven. 

Kinderen hebben vooral baat bij het trainen van het werkgeheugen, bijvoorbeeld door auditieve geheugen spelletjes, breinspelletjes, sudoku of memory .
Vraag aan een kind niet wat hij allemaal gaat doen,  maar wat hij als eerst gaat doen. Biedt kinderen hulp gericht op verwerken in plaats van onthouden.

Wat ook heel goed werkt is het maken van mindmaps. 

Lees meer over het stimuleren van het werkgeheugen